Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

6.4. Страхування професійної відповідальності


Страхування професійної відповідальності являє собою
різновид страхування відповідальності, пов'язану з наданням
страхового захисту особам, які займаються діяльністю з надання
певних послуг своїм клієнтам, на випадок пред'явлення до них вимог
з боку клієнтів і інших третіх осіб про відшкодування шкоди, заподіяної їм у
результаті дій страхувальника (застрахованої особи). При цьому в договорі
має бути чітко обумовлено, який вид професійної діяльності
страхувальника (застрахованої особи) підлягає страхуванню. Умови договорів
страхування професійної відповідальності передбачають, що
страховик надає страховий захист на випадок пред'явлення
застрахованій особі третіми особами претензій про відшкодування шкоди , який
споживачі послуг застрахованої особи понесли в результаті ненавмисної
помилки, недбалості або упущення, допущених застрахованою особою в
процесі виконання ним професійних обов'язків протягом терміну
дії договору страхування. При цьому нерідко умовою для визнання
страховим випадком ситуації заподіяння шкоди третім особам має бути
вступило в силу рішення суду, яке зобов'язує страхувальника відшкодувати
завдану шкоду.
Розміри страхових премій у даному страхуванні зазвичай обчислюються з
допомогою тарифних ставок, що встановлюються у відсотках від величини
отриманого страхувальником (застрахованою особою) доходу від професійної
діяльності, а також з урахуванням числа співробітників страхувальника (застрахованої
особи), і що передбачаються договором сум лімітів відповідальності та
розмірів франшизи. При цьому тарифні ставки диференціюються в
залежності від таких факторів, як вид діяльності страхувальника
(застрахованої особи), кваліфікація страхувальника (застрахованої особи) та його
співробітників, їх освіту, вік, стаж роботи, репутація, що мали місце
раніше випадки пред'явлення позовів до страхувальника (застрахованій особі), число
офісів , де страхувальник (застрахована особа) здійснює професійну
діяльність. В цілому при встановленні розмірів тарифних ставок в даному
страхуванні страховики зазвичай дотримуються принципу індивідуального
підходу до кожного застрахованій особі. [2], [3], [8], [16], [27].
Практикум по темі «Страхування відповідальності»
Страхове відшкодування (за системою пропорційної відповідальності):
CB=У?
SS
,
Ц
де СВ - величина страхового відшкодування, SS - страхова сума за договором, У
- фактична сума збитку, Ц - вартісна оцінка об'єкта страхування.

Страхове відшкодування за системою «дробової частини»:
CB=У?
SS n
,
Ц
де SS n - показана вартість.
Фактична збитковість страхової суми на 100 Д.Є.:
Vt=
CB
? 100,
SS
Vt - фактична збитковість страхової суми на 100 Д.Є.
Розмір страхової премії по ОСАГО:
TП=Т б? КТ? К М? До ВС? К о? До с? До П,
де Т б - базовий страховий тариф, КТ - коефіцієнт залежно від
території переважного використання транспортних засобів, К М -
коефіцієнт, що враховує потужність двигуна, К С - коефіцієнт в
залежності від періоду використання, К П - коефіцієнт залежно від
терміну страхування, К НД - коефіцієнт в залежності від віку та стажу
водія, К О - коефіцієнт залежно від кількості допущених до
управлінню.
Розмір додаткової премії, що підлягає оплаті страхувальником у
разі дострокового припинення або зміни умов договору страхування:
ПД=
(П1? П0)? (N? M),
N
де П0 - спочатку сплачена премія за договором страхування (з урахуванням
коригуючих коефіцієнтів), П1 - страхова премія за договором з
зміненими умовами (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів), М - число
місяців, які минули з дня початку дії договору страхування до моменту
перерахунку внеску (при цьому неповний місяць приймається за повний), N - термін
страхування, в місяцях.
Страхове відшкодування:
CB=У + R1 + R2 +?? + Rn,
де У - фактичний збиток, R1 - витрати, здійснені пред'явником
претензії, R2 - витрати, зроблені нотаріусом за згодою страховика.
Перелік причин, які не входять у страхове покриття при ОСАГО
Чи не входить в покриття збитків внаслідок:
? заподіяння шкоди при використанні іншого транспортного засобу, ніж те,
яке зазначено в полісі;
? заподіяння шкоди при завантаженні / розвантаженні вантажу;
? заподіяння шкоди на внутрішній території організації;
? заподіяння шкоди впливом перевезеного небезпечного вантажу (якщо ризик
такої відповідальності повинен бути застрахований окремо).
Чи не входить в покриття збитків в частині:
? пошкодження або знищення готівки, цінних паперів, антикварних
та інших унікальних предметів, будівель і споруд, що мають історико-
культурне значення, виробів з дорогоцінних каменів, предметів релігійного
культу, творів науки, літератури і мистецтва, інших об'єктів
інтелектуальної власності;
? моральної шкоди;
? упущеної вигоди;
? шкоди життю та здоров'ю працівників при виконанні ними трудових
обов'язків (якщо вони застраховані по іншому закону);
? шкоди винного водія керувати ним транспортному засобу
/ причеп / вантажу / обладнанню (шкоду власній машині і збиток
керованої ним чужій машині);
? шкоди довкіллю (наприклад насадженням, водойми).

Регрес? з заподіювача шкоди будуть стягнуті всі виплати і витрати, якщо він:
? навмисне заподіяв шкоду життю чи здоров'ю потерпілого;
? не мав права на керування даним автомобілем (була відсутня
довіреність або права були іншої категорії);
? не зазначений у полісі (якщо полісом обмежено коло водіїв);
? перебував у стані сп'яніння (алкогольного, наркотичного чи іншого);
? зник з місця ДТП;
? ДТП відбулося в період, не передбачений договором страхування.
Страхування відповідальності - галузь страхування, де в якості ризику
виступає відповідальність фізичної або юридичної особи за
майнову шкоду перед третіми особами (фізичними або юридичними),
яка може бути заподіяна діями, в тому числі професійними, зі
боку страхувальника.
У 2011 році в структурі російського страхового ринку по галузі
страхування відповідальності домінувало ОСАЦВ. На даний вид
страхування припадає 8,1% всього російського страхового ринку за сумою
премій і 6,6% ринку за сумою виплат. На частку інших видів страхування
відповідальності (без ОСАГО) припадає 2,2% ринку (премії) та 0,42% ринку
(виплати) [65].
У 2011 році в зіставленні з 2010 роком по ОСАГО премії збільшилися
на 12,6% (з 91,7 до 103 300 000 000 руб.), Виплати збільшилися на 1,3% (з 55,5 до
56,2 млрд. руб.).
За іншими видами страхування відповідальності премії зросли на 2,5%
(26,7 і 27,3 і млрд руб. Відповідно), а виплати збільшилися на 28 , 3% (з 2, до 3,7 млрд руб. відповідно).
Література по темі:
[53, c. 87-120]
[56, c.59-74]
[58, c. 174-183, 239-265]
[62, c. 149-186, 210-235]
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "6.4. Страхування професійної відповідальності"
 1. 1.2. Класифікації в страхуванні
  страхування: - приватне: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування здоров'я (медичне страхування); - майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного, водного, залізничного); страхування вантажів; страхування державного майна та майна громадян; страхування технічних, космічних, виробничих ризиків;
 2. 6.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів страхування відповідальності.
  Страхуванні відповідальності страховик бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки потерпілим, які іменуються в даному випадку третіми особами, у разі виникнення у них права на отримання компенсації від страхувальника або іншої застрахованої особи у зв'язку із заподіянням в результаті його дій шкоди третім особам. У страхуванні відповідальності виділяють страхування цивільної
 3. 1.3. Форми проведення страхування
  страхування, здійснюване в силу закону. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами Російської Федерації. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (див. Тему 2). Правила добровільного страхування, що визначають загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страховиком
 4. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 5. Тема 6. Страхування відповідальності
  відповідальності
 6. Програма курсу «Страхування»
  страхування. Основні поняття: страхування, страховик, страхувальник. Класифікація у страхуванні: за формою організації, формою проведення, об'єктах страхування, видами страхових виплат, балансовий класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин. Ліцензування. Страховий
 7. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування (страхувальником виступає
 8. Страхові тарифи на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
  страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань сплачуються страхувальником за тарифами (табл. 8.7). Таблиця 8.7. Страхові тарифи у відсотках до нарахованої оплати праці по всіх підставах (доходу) застрахованих, а у відповідних випадках - до суми винагороди за цивільно-правовим договором в відповідно до видів економічної діяльності з
 9. 5.2. Страхування державного майна
  страхування атомних і космічних ризиків; б) страхування державного житлового фонду; в) страхування державного майна, зданого в оренду чи користування (проводиться в обов'язковому порядку). Страхуванню підлягають: будівлі церков, костьолів, мечетей і синагог, що належать державі та переданих у безкоштовне користування релігійним організаціям, а також майно, що належить
 10. 6.2. Страхування цивільної автотранспортних засобів відповідальності власників
  страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів »[18]. Власники транспортних засобів зобов'язані страхувати ризик своєї цивільної відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб при використанні транспортних засобів. При виникненні права володіння транспортним засобом власник транспортного
 11. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  страхування є однією із складових частин фінансової статистики. Страхування є одним з необхідних елементів організації виробничих відносин в будь-якому суспільстві. Об'єктами статистики страхування є: 1) страхові організації, 2) страхують об'єкти; 3) страхові випадки; 4) вся сукупність фінансових потоків, які проходять через організації системи страхування.
 12. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
  страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щороку затверджується законом федерального
 13. Введення
  страхування? один з факторів ефективного функціонування та успішного розвитку фінансово-господарських відносин у нашій країні. Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна різноманітним ринкових ризиків, що вимагає страхового захисту. Крім того, страхування надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі природних і техногенних
 14. Стаття 39. Фонди добровільного страхування внесків
    страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів і виплати доходів по них. Фонди добровільного страхування внесків створюються як некомерційні організації. Число банків - засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Банком Росії для банків на дату
 15. 9.2. Продавці та покупці страхових послуг
    Страхувати особи та вигодонабувачі. Інфраструктуру страхового ринку складають страхові посередники, перестрахувальники, аварійні комісари, аджастер і сюрвеєри. Страховиками є організації, створені для здійснення страхової діяльності, тобто приймаючі на себе зобов'язання здійснити страхову виплату при настанні події, обумовленого в договорі страхування. У
 16. 5.3. Страхування майна громадян
    страхування подвір'їв та квартир, дач і садових ділянок, житла, майна та ін Страхувальниками можуть бути громадяни, яким належить майно на правах особистої власності. Для визначення розмірів страхових платежів щорічно проводиться облік і оцінка будівель та іншого майна, що належить громадянам. На додаток до обов'язкового страхування майно може бути застраховане за
© 2014-2022  epi.cc.ua