Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

6.2. Страхування цивільної автотранспортних засобів відповідальності власників


Страхування цивільної відповідальності здійснюється відповідно до
Федеральним законом «Про обов'язкове страхування цивільної
відповідальності власників автотранспортних засобів »[18]. Власники
транспортних засобів зобов'язані страхувати ризик своєї цивільної
відповідальності, яка може виникнути внаслідок нанесення шкоди життю,
здоров'ю або майну інших осіб при використанні транспортних засобів.
При виникненні права володіння транспортним засобом власник
транспортного засобу зобов'язаний застрахувати свою цивільну відповідальність
до реєстрації транспортного засобу, але не пізніше ніж через п'ять днів після
виникнення права володіння ним.
Обов'язок по страхуванню цивільної відповідальності не
поширюється на власників транспортних засобів максимальна
конструктивна швидкість яких становить не більше 20 км / год; транспортних
засобів Збройних Сил Російської Федерації, транспортних засобів,
зареєстрованих в іноземних державах, якщо цивільна
відповідальність їх власників застрахована в рамках міжнародних систем
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
належать громадянам причепів до легкових автомобілів.
При страхуванні цивільної відповідальності власників
автотранспортних засобів страховик приймає на себе зобов'язання
відшкодувати майнову шкоду третім особам з числа учасників дорожнього
руху, який виник в результаті експлуатації страхувальником автомобіля,
мотоцикла, моторолера і т.п. До страхових випадків, відносяться: смерть, каліцтво
або інше ушкодження здоров'я (наприклад, контузія) третьої особи; знищення
або пошкодження їхнього майна. Страхова сума, в межах якої страховик
при настанні кожного страхового випадку (незалежно від числа протягом терміну
дії договору обов'язкового медичного страхування) зобов'язується
відшкодувати потерпілим завдану шкоду становить:
-в частині відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю
потерпілого, не більше 160 тисяч рублів;
-в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну декількох
потерпілих, не більше 160 тисяч рублів;
-в частині відшкодування шкоди, заподіяної майну одного
потерпілого, не більше 120 тисяч рублів.
Граничні рівні страхових тарифів по обов'язковому страхуванню,
структура та порядок їх застосування страховиками при визначенні страхової
премії встановлюються Урядом Російської Федерації.
При цьому частка
страхової премії, призначена для здійснення страхових і
компенсаційних виплат потерпілим, не може бути менше 80 відсотків від
страхової премії. Термін дії страхових тарифів не може бути менше ніж
шість місяців. Зміна страхових тарифів не тягне за собою зміну
страхової премії за договором обов'язкового страхування на протязі всього терміну
його дії, оплаченої страхувальником за діяли на момент сплати
страховим тарифом. Щорічні статистичні дані про обов'язкове
страхуванні підлягають офіційному опублікуванню органом виконавчої
влади з нагляду за страховою діяльністю.
Страхові премії розраховуються як добуток базових ставок і
коефіцієнтів страхових тарифів. Базові ставки встановлюються в
залежності від технічних характеристик, конструктивних особливостей і
призначення транспортних засобів. Коефіцієнти встановлюються залежно
від території переважного використання транспортного засобу,
наявності або відсутності страхових виплат, здійснених страховиками в
попередні періоди, технічних характеристики транспортних засобів,
сезонний транспортних засобів, кількості осіб, допущених до
керуванню транспортним засобом, віку і стажу водія, терміну
страхування. Коефіцієнти страхових тарифів, структура страхового тарифу
порядок застосування страхових тарифів при визначенні страхових премій
регламентуються Постановою Уряду Російської Федерації від грудня 2005 р. № 739 «Страхові тарифи по обов'язковому страхуванню
цивільної відповідальності власників транспортних засобів, їх
структура та порядок застосування страховиками при визначенні страхової
премії »(ред. 13.07. 2011). Максимальний розмір страхової премії не може
перевищувати трикратний розмір базової ставки страхових тарифів.
Розмір страхової виплати, належний потерпілому в рахунок
відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю, розраховується страховиком у
відповідно до правил глави 59 Цивільного кодексу Російської Федерації.
Розмір страхової виплати за заподіяння шкоди життю потерпілого становить
135 тисяч рублів і не більше 25 тисяч рублів на відшкодування витрат на
поховання .
Розмір підлягають відшкодуванню збитків при заподіянні шкоди майну
потерпілого визначають: у разі повної загибелі майна - в розмірі
дійсної вартості майна на день настання страхового випадку; в
разі пошкодження майна - у розмірі витрат, необхідних на приведення
майна в стан, в якому воно перебувало до моменту настання
страхового випадку.

Якщо страхова виплата по обов'язковому страхуванню не може бути
здійснена внаслідок застосування до страховика процедури банкрутства,
відкликання у страховика ліцензії, потерпілому може бути виплачена
компенсаційна виплата. Компенсаційні виплати здійснюються
професійним об'єднанням страховиків. Професійне об'єднання
страховиків є некомерційною організацією, що представляє собою
єдине загальноросійське професійне об'єднання, засноване на принципі
обов'язкового членства страховиків і чинне в метою забезпечення їх
взаємодії та формування правил професійної діяльності при
здійсненні обов'язкового страхування.
Страховик звільняється від відповідальності зробити виплату, якщо:
- встановлено, що заподіяння майнової шкоди третім особам
обумовлено наміром потерпілого або страхувальника (злочинну змову);
- майновий шкода виникла через прояви непереборної сили,
військових дій.
Обмеження або відмова у виплаті будуть мати місце, якщо страховик
встановить причинно-наслідковий зв'язок між фактом майнових збитків і
обставинами несанкціонованого використання автотранспортного
кошти.
Для вирішення проблеми відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим
іноземними власниками автотранспортних засобів, в країнах Європи з
1 січня 1953 діє єдине Угода про обов'язкове страхування
цивільної відповідальності («Зелена карта»). Відповідно до умов
даної угоди, у разі, якщо при експлуатації автотранспортного
засобу, зареєстрованого в одній з країн-учасниць угоди, в іншій
країні-учасниці буде завдано збитків юридичній або фізичній особі, він
підлягає відшкодуванню через механізм страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Страхування цивільної автотранспортних засобів відповідальності власників "
 1. 6.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів страхування відповідальності.
  Страхуванні відповідальності страховик бере на себе зобов'язання відшкодовувати збитки потерпілим, які іменуються в даному випадку третіми особами, у разі виникнення у них права на отримання компенсації від страхувальника або іншої застрахованої особи у зв'язку із заподіянням в результаті його дій шкоди третім особам. У страхуванні відповідальності виділяють страхування цивільної
 2. 1.2. Класифікації в страхуванні
  страхування: - приватне: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування здоров'я (медичне страхування); - майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного, водного, залізничного); страхування вантажів; страхування державного майна та майна громадян; страхування технічних, космічних, виробничих ризиків;
 3. 1.3. Форми проведення страхування
  страхування, здійснюване в силу закону. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами Російської Федерації. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (див. Тему 2). Правила добровільного страхування, що визначають загальні умови і порядок його проведення, встановлюються страховиком
 4. 2.1. Нормативно-правова база
  страхування. Відомчі нормативні документи представлені актами федеральних органів виконавчої влади, в тому числі - актами органу страхового нагляду. У числі зазначених вище істочніков1: 1) Конституція Російської Федерації? правовий документ, що має найвищу юридичну силу (прийнята 12 грудня 1993 р.); 2) Закони України й Федеральні закони, в тому числі:
 5. 4.5. Страхові резерви, їх види
  страхування і в тій валюті, в якій проводиться страхування. Страхова організація розраховує розміри страхових резервів при визначенні фінансових результатів від проведення страхової діяльності станом на кожну звітну дату (один раз на квартал). Страховик формує наступні страхові резерви: 1) страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя, які
 6. 2.1. Учасники перевезення
  страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. Для отримання допуску до міжнародних автомобільних перевезень російський перевізник подає до органу транспортного контролю та нагляду за місцем реєстрації такі документи: 1) заяву про видачу допуску із зазначенням: для юридичної особи - найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження,
 7. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 8. Програма курсу «Страхування»
  страхування. Основні поняття: страхування, страховик, страхувальник. Класифікація у страхуванні: за формою організації, формою проведення, об'єктах страхування, видами страхових виплат, балансовий класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин. Ліцензування. Страховий
 9. Література
  страхування громадян у Російській Федерації »(ред. 24.07.2009, діяв до 31.12.2010). Закон Російської Федерації від 07.02.1992 № 2300-1 «Про захист прав споживачів» (ред. від 18.07.2011). Закон Російської Федерації від 27.11.1992 № 4015-1 «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» (ред. 30.11.2011). Федеральний закон від 24.11.1996 № 132-ФЗ «Про основи туристської діяльності в
 10. Тема 6. Страхування відповідальності
  відповідальності
 11. 9.4. Сучасний стан та напрямки розвитку страхового ринку в Росії
  страхування в Російській Федерації », схвалена Розпорядженням Уряду РФ від 25.09.2002 № 1361-р;« Стратегія розвитку страхової діяльності в Російській Федерації на період до 2013 року », представлена Мінфіном Росії та затверджена Дорученням Уряду РФ від 18.11.2008 № ВП-П13-6891. У них ставляться завдання зміцнення стабільності, надійності та прозорості страхової діяльності;
 12. Введення
  страхування? один з факторів ефективного функціонування та успішного розвитку фінансово-господарських відносин у нашій країні. Діяльність кожного господарюючого суб'єкта в умовах ринку схильна різноманітним ринкових ризиків, що вимагає страхового захисту. Крім того, страхування надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у разі природних і техногенних
 13. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування (страхувальником виступає
 14. 5.2. Страхування державного майна
  страхування атомних і космічних ризиків; б) страхування державного житлового фонду; в) страхування державного майна, зданого в оренду або користування (проводиться в обов'язковому порядку). Страхуванню підлягають: будівлі церков, костьолів, мечетей і синагог, що належать державі та переданих у безкоштовне користування релігійним організаціям, а також майно, що належить
 15. Фонд обов'язкового медичного страхування Російської Федерації
    страхування. В обов'язки зазначеного Фонду входить розробка правових, економічних та організаційних основ медичного страхування, а також посилення зацікавленості та відповідальності різних осіб в питаннях забезпечення охорони здоров'я працівників. Фонд має дворівневу структуру - федеральний фонд і незалежні територіальні фонди. Бюджет Фонду щороку затверджується законом федерального
 16. Контрольні питання
    громадянського суспільства. Поясніть, чому змішане (відкрите) суспільство - це сучасний тип громадянського суспільства. 2. У чому особливості становлення громадянського сус-тва в Росії? 3. Які основи і стратегічні орієнтири розвитку громадянського суспільства змішаного (відкритого) типу? 4. Розкрийте роль самоврядування у розвитку громадян-ського
 17. За допомогою яких способів зменшується ризик?
    страхування. На Заході застосовуються численні види страхування. Так, страхуванню підлягають: а) власність (покриваються збитки від пожежі, вибуху, урагану, пошкоджень транспорту та ін.), б) нещасні випадки (псування майна, тілесні ушкодження і т. п.), в) життя людей (захищаються права спадкоємців власності померлих); г) винагорода за працю (відшкодовуються втрати при виробничих
 18. 5.3. Страхування майна громадян
    страхування подвір'їв та квартир, дач і садових ділянок, житла, майна та ін Страхувальниками можуть бути громадяни, яким належить майно на правах особистої власності. Для визначення розмірів страхових платежів щорічно проводиться облік і оцінка будівель та іншого майна, що належить громадянам. На додаток до обов'язкового страхування майно може бути застраховане за
 19. 24.4. Призначення і методи медичного страхування в Російській Федерації
    страхування, надається особливе значення. Медичне страхування є формою соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я і являє собою сукупність видів страхування, які передбачають обов'язки страховика по здійсненню страхових виплат у розмірі часткової або повної компенсації додаткових витрат застрахованої за медичні послуги, включені в програму
 20. 5.4. Страхування засобів транспорту та вантажів
    страхування від небезпек, що виникають на різних видах транспорту. Страхування вантажів має на меті захист вантажів від різного роду ризиків у процесі їх транспортування від вантажовідправника до вантажоодержувача. Об'єктами страхування можуть бути як самі засоби транспорту, так і транспортовані ними вантажі. Страхування вантажів по міжнародній термінології називається карго, а страхування засобів
© 2014-2022  epi.cc.ua