Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

9.4. Сучасний стан та напрямки розвитку страхового ринку в Росії


З метою розробки пріоритетних напрямів розвитку страхової
діяльності в Росії і державних заходів щодо вдосконалення страхового
законодавства підготовлені і набрали чинності такі документи:
«Концепція розвитку страхування в Російській Федерації», схвалена
Розпорядженням Уряду РФ від 25.09.2002 № 1361-р ; «Стратегія розвитку
страхової діяльності в Російській Федерації на період до 2013 року»,
представлена Мінфіном Росії та затверджена Дорученням Уряду
РФ від 18.11.2008 № ВП-П13-6891.
У них ставляться завдання зміцнення стабільності, надійності та прозорості
страхової діяльності; забезпечення захисту прав страхувальників; розвитку
правових основ діяльності учасників страхової справи і конкуренції серед
них; розробки нових підходів до здійснення страхування в добровільній і
обов'язковій формах. Для досягнення зазначених цілей передбачено: розвиток
багаторівневої системи взаємодії держави і страховиків;
вдосконалення механізму попередження банкрутства та механізму
припинення діяльності страховика ; забезпечення прозорості діяльності
суб'єктів страхової справи; вдосконалення форм і методів страхового
нагляду. Крім того, у Стратегії розглянуті питання, пов'язані з
медичним та сільськогосподарським страхуванням. У частині, що стосується
міжнародного співробітництва, регламентовані умови роботи
перестраховиків і брокерів.
Федеральним органам виконавчої влади, зокрема Мінфіну, МНС,
МОЗ, Мінтрансу, МВС, доручено забезпечити підготовку та подання до
Уряд РФ проектів нормативних правових актів, передбачених
планом заходів щодо реалізації Стратегії.
При розробці Стратегії були вивчені та враховані такі тенденції та
показники страхування [38], [63]:
1. Стійке зростання страхових премій, що припадають на душу
населення. Витрати населення на страхування зросли з 2085 рублів в 2002 році
до 5370 рублів в 2007 році, тобто більш, ніж в 2,5 рази.
2. Зростання загального обсягу страхових премій. У період з 2002 по 2007 рік
обсяг премій збільшився з 300 400 000 000 руб. до 776 млрд руб. (Зростання 258,3%) і
відбувався за всіма видами страхування, за винятком страхування життя.
Для страхування життя характерне зниження обсягу страхових премій зі млрд руб. в 2002 році до 22,7 млрд руб. в 2007 році.
Збільшення загального обсягу страхових премій в період 2002-07 років
відбулося в основному за рахунок зростання премій зі страхування майна з 90 до
+274300000000 руб., зростання премій з особистого страхування, крім страхування
життя, з 32 до 90 млрд руб. і зростання премій по страхуванню відповідальності з
12 до 20,3 млрд руб.
3. Частка страхових премій у валовому внутрішньому продукті (ВВП) в
період з 2002 року по 2007 рік залишалася незначною і не перевищила 3,2%.
4. Збільшення частки обов'язкового страхування в загальному обсязі
страхових премій. Частка зросла з 20,6% до 47,5% відповідно, що
переважно обумовлено введенням з 2003 року обов'язкового страхування
цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та
збільшенням надходжень до фонду обов'язкового медичного страхування.

5. Зростання обсягу страхових виплат. У період з 2003 року по 2005 рік обсяг
страхових виплат знизився з 284 500 000 000 руб. до 274 700 000 000 руб. відповідно.
Але в 2007 році зростання даного показника склало 36,6% в порівнянні з 2года і обсяг страхових виплат у 2007 році склав 473 800 000 000 руб.
6. Зменшення кількості страхових компаній. За період з 2003 року
по 2007 рік їх число зменшилося з 1397 до 857. Дана тенденція пов'язана з
встановленням на законодавчому рівні більш високих вимог до їх
статутному капіталу, укрупненням компаній і посиленням конкуренції серед них.
7. Зростання сукупного статутного капіталу страховиків. Він виріс з 27, млрд. рублів в 2001 році до 157,8 млрд. рублів в 2007 році. При цьому сукупний
статутний капітал страховиків з іноземними інвестиціями збільшився з
1,1 млрд руб. у 2001 році до 15,1 млрд руб. в 2007 році.
8. Зростання активів страховиків. До початку 2007 року їх розмір перевищив
700 млрд. рублів.
9. Зменшення числа регіональних страхових компаній. У 30 із суб'єктів РФ відсутні страховики, зареєстровані в цих суб'єктах, в
6 суб'єктах Російської Федерації діє по одній «місцевої» компанії. Ще
в 20 суб'єктах Російської Федерації число регіональних страховиків не
перевищує п'яти. Таким чином, більш ніж у половині суб'єктів РФ «місцевих»
компаній майже не залишилося, їх місце зайняли філії федеральних компаній.
Тенденції розвитку страхового ринку Росії в 2010-2011 році (за даними
ФСФР) представлені, наприклад, в [65], а тенденції 2006-2009 року - в
публікаціях Росстату [64], [66] і [69].
Так, відповідно до [69] в 2009 році в РФ діяли 693 страхових
організації із статутним капіталом 150 600 000 000 руб. З них 538 були приватними,
107 компаній представляли змішану російську власність (в основному -
з часткою державної власності) і ще 32 - спільну російську
власність за участю іноземного капіталу. Їх сумарний статутний
капітал - 115 800 000 000 руб., 25,4 млрд руб. і 6,4 млрд руб. відповідно. Крім
того, на ринку діяли 6 компаній, що перебувають у державній
власності (сумарний статутний капітал 2,0 млрд руб.), 4 компанії -
іноземна власність (0,7 млрд. руб), 2 - споживча кооперація (0, млрд. руб.), 2 - муніципальна власність (0,1 млрд. руб.), 1 - власність
громадських і релігійних організацій та об'єднань (0,1 млрд. руб.).
Серед загального числа страховиків 45,3% страхових компаній мали
статутний капітал більше 100 млн. руб., 25,7% компаній - статутний капітал у
діапазоні від 40 до 80 млн. руб. і ще 28,6% компаній - капітал в діапазоні від до 40 млн. руб. Незначний відсоток страховиків розташовував статутним
капіталом менше 20 млн. руб. Страхові премії за всіма видами страхування в
2009 році склали 979 100 000 000 руб., Страхові виплати - 739 900 000 000 руб.
Структура страхового ринку 2009 р. показав в Таблиці 9.1 [12].
У 2011 році загальний обсяг страхової премії склав 1267900000000 руб. В
зіставленні з 2010 роком спостерігається збільшення зібраних премій у всіх
видах страхування. Разом з тим кількість страхових організацій
продовжує зменшуватися: у єдиному державному реєстрі суб'єктів
страхової справи на 30.
12.2011 були зареєстровані 572 страхові компанії
[65].
Відомості про оцінку ходу виконання Стратегії наводяться в таких
документах, як: «Концепція розвитку законодавства РФ на період до 2года» (затверджена Торгово-промисловою палатою РФ), «Прогноз соціально-
економічного розвитку Російської Федерації на 2011 рік і плановий період
2012 і 2013 років» та «Прогноз соціально-економічного розвитку Російської
Федерації на 2012 рік і плановий період 2013-2014 років »(розроблені
Мінекономрозвитку РФ) і ін Аналітичні матеріали можна знайти в
періодичних наукових та практичних виданнях: журнали «Страхова справа»,
«Російський поліс», «Атлас страхування» та ін
Для вивчення інших питань, передбачених по Темі 9, а саме:
системний розвиток страхової діяльності в РФ; світове страхове
господарство, тенденції та перспективи розвитку; проблеми взаємодії
російських та іноземних страховиків - див., наприклад, [56, c.268-305], [62, 29 -
61], [63].
Література за темою: [56, c.268-305], [62, 29-61], [63].
Таблиця 9.Структура страхових премій (внесків) та виплат за видами страхування, млн. руб.Страховие премії
(внески)
Всього з добровільного і обов'язкового
страхуванню.
Добровільне страхування
в тому числі:
особисте страхування
у тому числі страхування:
життя
з нього пенсій і ренти
від нещасних випадків і хвороб
з нього пасажирів (туристів, екскурсантів)
медичне
майнове страхування
у тому числі страхування:
майна юридичних осіб
з нього коштів транспорту
майна громадян
підприємницьких та фінансових ризиків
з них депозитів і вкладів громадян
відповідальності
Обов'язкове страхування
в тому числі:
особисте страхування
у тому числі страхування:
від нещасних випадків і хвороб
з нього пасажирів (туристів, екскурсантів)
медичне
майнове страхування
у тому числі страхування відповідальності
з нього цивільної відповідальності власників
транспортних засобів
6 842,483,465 236,87 002,87 002,86 949,0,70%
0,05%
47,52%
8,89%
8,89%
8,88%
6 315,1,450 080,50 658,50 658,50 655,0,85%
0,00%
60,83%
6,85%
6,85%
6,85%
472 079,48 , 22%
456 395,61,68%
137 877,35 921,129 871,7 601,0,26 263,559 081,14,08%
3,67%
13,26%
0,78%
0,00%
2,68%
57,10%
44 555,22 055,106 874,1 990,3,3 102,507 054 , 6,02%
2,98%
14,44%
0,27%
0,00%
0,42%
68,53%
16 525,2 060,27 531 , 3 069,74 347,301 614,1,69%
0,21%
2,81%
0,31 %
7,59%
30,81%
6 206,961,5 405,840,64 718,156 522,0,84%
0,13%
0,73%
0,11%
8, 75%
21,15%
118 404,12,09%
76 331,10,32%
979 099,420 018,100,00%
42,90%
Виплати по
договорами
страхування
739 908,232 853,100,00%
31,47%
Угрупування галузей страхування в Таблиці 9.1 приведена відповідно до [12].
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4. Сучасний стан та напрямки розвитку страхового ринку в Росії "
 1. Додаткова
  стан страхового ринку Росії. http://finansi-credit.ru/ Нижегородська область в цифрах. 2011: Крат. стат. СБ - Н. Новгород: Ніжегородстат, 2011. Росгосстрах. Огляд ринку і підсумки роботи компанії за 2011 рік. http://www.RGS.ru/ Російський статистичний щорічник. 2011: Стат. СБ - М.: Росстат, 2011. Федеральна служба з фінансових ринків. Офіційний сайт. http://www.fcsm.ru/
 2. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в договорі. Основні принципи розрахунку тарифних
 3. Контрольні питання
  сучасного страхового ринку, проблеми та перспективи його розвитку? 3. Яким чином можна використовувати страхування в якості джерела
 4. Програма курсу «Страхування»
  стан та напрямки розвитку страхового ринку в Росії. Світове страхове господарство, тенденції та перспективи його розвитку. Проблеми взаємодії російських і іноземних страховиків. Література: [1-51], [52-57], [58-70]. По завершенні вивчення курсу «Страхування» студенти повинні знати: економічні, правові, фінансові та організаційні засади страхової діяльності,
 5. 9.1. Страховий ринок: сутність і структура
  розвитку страхового ринку - необхідність забезпечення безперебійності відтворювального процесу шляхом надання грошової допомоги потерпілим у разі непередбачених несприятливих обставин. Обов'язковою умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потреби на страхові послуги та наявність страховиків, здатних задовольнити ці потреби. Первинне
 6. 4.4. Необхідність проведення інвестиційної діяльності
    страхової діяльності полягає в наступному. На відміну від сфери виробництва, де товаровиробник спочатку несе витрати на випуск продукції, а потім компенсує їх за рахунок виручки від її реалізації, страховики спочатку акумулюють кошти страхових внесків, створюючи необхідні страхові резерви, і лише в подальшому при настанні страхового випадку несуть витрати, пов'язані зі
 7. 2.2. Ліцензування і страховий нагляд
    розвитку страхових послуг, захисту прав та інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави. Основні функції страхового нагляду включають: прийняття рішень про видачу або відмову у видачі ліцензій, про анулювання, обмеження, призупинення, відновлення дії і відкликання ліцензій; видача та відкликання кваліфікаційних атестатів; ведення єдиного
 8. ТЕМА 8. Аграрні відносини і аграрна реформа в перехідній економіці
    сучасного сільського господарства Росії 4.Інстітуціональние основи реструктурування агросфери. 5.Уровень і перспективи державної підтримки сільського госпо-дарства в перехідній економіці. Висновок. Програмна анотація. Ринок земельних ресурсів і земельна рента. Нормативна ціна землі. Структура аграрних відносин та напрями їх реформування в перехідній економіці.
 9. Введення
    сучасний стан і напрями розвитку страхового ринку в Росії. Програмою курсу передбачено ознайомлення студентів з питаннями світового страхового господарства, взаємодії російських і іноземних страховщиков,развитиемстрахованиякакмногоуровневойсистемы взаємодій. Для вивчення зазначених питань у посібнику рекомендована необхідна література. Програма курсу
 10. Контрольні питання
    напрямки подальшого розвитку ринку цінних паперів в
 11. 29. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО ФУНКЦІЇ
    розвитку ринку послуг, що надаються (медичне страхування, послуги з вогнезахисної обробки і т.д.). Соціальна функція виявляється в наданні певної кількості робочих місць страховими компаніями, тим самим частково вирішується проблема
 12. 6.3. Інфраструктура ринку
    розвиненої інфраструктури, тобто допоміжних галузей і організацій. Інфраструктура ринку - це сукупність установ, державних і комерційних фірм, що забезпечують успішне функціонування ринкових відносин. Прийнято розрізняти інфраструктуру трьох ринків: товарного, фінансового і ринку праці. Інфраструктура товарного ринку представлена товарними біржами, підприємствами оптової та
 13. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
    страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування (страхувальником виступає
 14. 9.3. Страхові посередники
    Станом на 2009 рік в Російській Федерації діяли страхових компаній з числом філій 5213 і середньоспискової чисельністю працівників (обліковий склад) 28,7 тис. осіб. Середня чисельність страхових агентів, прийнятих за сумісництвом з інших організацій, в тому ж році склала 2,0 тис. осіб, а середня чисельність страхових агентів, які працювали за договорами
 15. Глава 19. Основні напрямки економічної реформи в Росії
    сучасного ринку. Їх належить створити і розгорнути "обличчям до людини", зробити так, щоб виграш від реформ отримали не 5-7 відсотків населення, а його переважна частина. Л. І. Абалкін 'Ми повинні зробити Росію процвітаючою і заможною країною. Щоб жити в ній було комфортно і безпечно. Щоб люди могли вільно трудитися, без обмежень і страху заробляти для себе і своїх дітей. І
 16. 3.2. Склад і структура тарифної ставки
    страхувальник сплачує страхову премію, називається брутто-ставкою. Вона складається з двох частин: нетто-ставки і навантаження. Нетто-ставка призначена для формування грошового фонду, з якого здійснюються страхові виплати. Навантаження використовується для покриття витрат страховика на проведення страхових операцій. До таких витрат належать оплата праці працівників страхової організації,
© 2014-2022  epi.cc.ua