Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

Література


Нормативно-правова база
1.
Конституція Російської Федерації.
Федеральні закони, що регулюють відносини у сфері страхової діяльності
(загальне та спеціальне законодавство)
Цивільний Кодекс Російської Федерації. Частина 1 (ред. від 08.12.2011).
Цивільний Кодекс Російської Федерації. Частина 2 (ред. від 08.12.2011).
Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 2 (ред. від 30.03.2012).
«Повітряний кодекс Російської Федерації» від 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред.
06.12.2011).
«Кодекс торгового мореплавання Російської Федерації» від 30.04.1999 № 81-ФЗ
(ред. 21.11.2011).
«Митний Кодекс Митного союзу» (ред. 16.04.2010) 4.
Закон Російської Федерації від 28.06.1991 № 1499-1 «Про медичне
страхування громадян у Російській Федерації» (ред. 24.07.2009, діяв до
31.12.2010).
Закон Російської Федерації від 07.02.1992 № 2300-1 «Про захист прав
споживачів» (ред. від 18.07.2011).
Закон Російської Федерації від 27.11.1992 № 4015-1 «Про організацію страхової
справи в Російській Федерації» (ред. 30.11.2011).
Федеральний закон від 24.11.1996 № 132-ФЗ «Про основи туристської
діяльності в Російській Федерації» (ред. від 01.07.2011).
Федеральний закон від 21.07.1997 № 116-ФЗ «Про промислову безпеку
небезпечних виробничих об'єктів» (ред. від 31.11.2011).
Федеральний закон від 28.03.1998 № 52-ФЗ «Про обов'язкове державне
страхування життя і здоров'я військовослужбовців, громадян, призваних на
військові збори, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
Російської Федерації, державної протипожежної служби, органів з
контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин,
співробітників установ і органів кримінально-виконавчої системи та
співробітників федеральних органів податкової поліції »(ред. від 08.11.2011)
Федеральний закон від 16.07.1998 № 102-ФЗ «Про іпотеку (заставі нерухомості)»
(ред. від 06.12.2011).
Федеральний закон від 24.07.98 № 125-ФЗ «Про обов'язкове соціальне
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань ».
«Митний Кодекс Російської Федерації» від 28.05.2003 № 61-ФЗ (діяв до
01.10.2011).
Федеральний закон від 29.07.1998 № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в
Російської Федерації» (ред. від 03.12.2011).
Федеральний закон від 25.02.1999 № 39-ФЗ «Про інвестиційну діяльність в
Російської Федерації, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень» (ред.
від 12.12 2011).
Федеральний закон від 25.04.2002 № 40-ФЗ «Про обов'язкове страхування
цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів» (ред. від
30.11.2011).
Федеральний закон від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність
(банкрутство)» (ред. від 07.12.2011).
Федеральний закон від 24.07.2002 № 111-ФЗ «Про інвестування коштів для
фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації»
(ред. від 30.11.2011)
Федеральний закон від 10.
01.2003 № 18-ФЗ «Статут залізничного
транспорту Російської Федерації» (ред. від 19.07.2011).
Федеральний закон від 23.12.2003 № 177-ФЗ «Про страхування внесків фізичних
осіб у банках РФ» (ред. 03.12.2011).
Федеральний закон від 20.08.2004 № 117-ФЗ «Про накопичувально-іпотечній системі
житлового забезпечення військовослужбовців» (ред. від 21.11.2011).
Федеральний закон від 26.07.2006 № 135-ФЗ «Про захист конкуренції» (ред. від
06.12.2011).
Федеральний закон від 08.11.2007 № 259-ФЗ «Статут автомобільного транспорту
та міського наземного електричного транспорту» (ред. від 06.12.2011)
Федеральний закон від 29.11.2007 № 286-ФЗ «Про взаємне страхування».
Федеральний закон від 27.07.2010 № 225-ФЗ «Про обов'язкове страхування
цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в
результаті аварії на небезпечному об'єкті »(ред. 19.10.2011).
28.
Федеральний закон від 29.11.2011 «Про обов'язкове медичне страхування в
Російської Федерації» (ред. 03.12.2011).
Укази Президента РФ, Постанови та Розпорядження Уряду РФ
про державний страховий нагляд
Указ Президента РФ від 09.03.2004 № 314 « Про систему і структуру федеральних
органів виконавчої влади ».
Указ Президента РФ від 20.05.2004 № 649 «Питання структури федеральних
органів виконавчої влади».
Указ Президента РФ від 04.03.2011 № 270 «Про заходи щодо вдосконалення
державного регулювання у сфері фінансового ринку Російської
Федерації» .
Постанова Уряду РФ від 08.04.2004 № 203 «Питання Федеральної
служби страхового нагляду».
Постанова Уряду РФ від 30.06.2004 № 329 «Про Міністерство
фінансів Російської Федерації».
Постанова Уряду РФ від 30.06.2004 № 330 «Про затвердження
Положення про Федеральної службі страхового нагляду».
Розпорядження Уряду РФ від 01.10.2004 № 1258-р «Про участь
Росстрахнадзора у діяльності Міжнародної асоціації страхових
наглядів».
Документи, що визначають напрямки розвитку страхування в РФ
Розпорядження Уряду РФ від 25.09.2002 № 1361-р «Про схвалення концепції
розвитку страхування в Російській Федерації ».
Розпорядження Уряду РФ від 19.01.2006 № 38-р «Про програму соціально-
економічного розвитку Російської Федерації на середньострокову перспективу
(2006-2008 роки) ».
«Стратегія розвитку страхової діяльності в Російській Федерації на
період до 2013 року». Затверджена Дорученням Уряду РФ від 18.11.2 № ВП-П13-6891.
Нормативно-правові акти Міністерства фінансів РФ
Наказ Мінфіну РФ від 02.11.2001 № 90н «Про затвердження Положення про порядок
розрахунку страховиками нормативного співвідношення активів і прийнятих ними
страхових зобов'язань »(ред. від 08.02.2012)
Наказ Мінфіну РФ від 11.06.2002 р. № 51н« Про затвердження Правил
формування страхових резервів із страхування іншого, ніж страхування
життя »(ред. від 08.02.2012).
Наказ Мінфіну РФ від 28.
12.2004 № 126н «Про затвердження Положення про
територіальному органі Федеральної служби страхового нагляду - інспекції
страхового нагляду по Федеральному округу» (ред. від 17.11.2011, термін дії
до 03.03.2011).
Наказ Мінфіну РФ від 08.08.2005 № 100н «Про затвердження Правил розміщення
страховиками коштів страхових резервів» (ред. від 08.02.2012).
Наказ Мінфіну РФ від 16.12.2005 № 149н. «Про затвердження вимог,
пред'являються до складу та структури активів, прийнятих для покриття
власних коштів страховика» (ред. від 08.02.2012).
Наказ Мінфіну РФ від 31.12.2008 № 151-Н «Про затвердження
адміністративного регламенту Федеральної служби страхового нагляду по
виконанню державною функції прийняття рішення про обмеження,
призупинення, поновлення дії та відкликання ліцензій суб'єктів
страхової справи, за винятком страхових актуаріїв ».
Наказ Мінфіну РФ від 09.04.2009 № 32-Н «Про затвердження порядку
формування резервів із страхування життя».
Наказ Мінфіну РФ від 28.04.2009 № 39-Н «Про затвердження адміністративного
регламенту Федеральної служби страхового нагляду по виконанню
державної функції ведення єдиного державного реєстру суб'єктів
страхової справи ».
Наказ Мінфіну РФ від 18.06.2009 № 55Н «Про затвердження адміністративного
регламенту Федеральної служби страхового нагляду по виконанню
державної функції здійснення контролю та нагляду за дотриманням
суб'єктами страхового справи страхового законодавства, у тому числі шляхом
проведення перевірок їх діяльності на місцях ».
Акти органу страхового нагляду
Наказ Росстрахнадзора від 19.05.1994 № 02-02/08 «Про затвердження умов
ліцензування страхової діяльності на території Російської Федерації ».
Наказ Росстрахнадзора від 28.06.1996 № 02-02/18 «Про затвердження методики
розрахунку страхових тарифів за видами страхування, які належать до
страхуванню життя ».
Наказ Росстрахнадзора від 26.02.2009 № 104 «Про розмір (квотою) участі
іноземного капіталу в статутних капіталах страхової організації».
Розпорядження Федеральної служби РФ з нагляду за страховою діяльністю від
08.07.1993 № 02-03/36 «Про затвердження методик розрахунку тарифних ставок по
ризикових видах страхування ».
Навчальна і довідкова література
Основна
Бєлова Е.В. Страхування. Навчально-методичний посібник. - Н. Новгород:
Нижегородський держуніверситет, 2012. - 26 с.
Гвозденко А.А. Страхування: Підручник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006.
- 464 с.
Нікуліна М.М., Березина С.В. Страхування. Теорія і практика. ? М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. - 703 с.
Нікуліна М.М., Еріашвілі Н.Д. Актуарні розрахунки в страхуванні. ? М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
Шахов В.В. Страхування: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 311 с.
Страхування: Підручник для вузів / Під ред. Ю.І. Ахвелдіані, Н.Д. Еріашвілі.
5-е видання. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. ? 702 с.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. 2. Основна література з курсу "Історія економіки"
  Література дана в кінці
 2. Рекомендована література
  література М., 1958. Образ майбутнього в російської соціально-економічної думки кінця ^ XIX-початку XX в. М., 1994. Розділ перший. Пантин І.К., Плімак Е.Б., Хорос В.Г. Революційна традиція п1 Росії. М., 1986. Гол. 5-7. Рачков М.П. Політико-економічні прогнози в історії Росії Іркутськ, 1993. Гол. I. Рязанов В.Т. Економічний розвиток Росії. СПб., 1998. Гол. III. Туган-Барановський М.І.
 3. Додаткова література
  література
 4. Рекомендована література
  література
 5. Список додаткової літератури
  літератури
 6. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн»
  літератури по заданій тематиці розкрийте зміст терміну «податкова юрисдикція». 2. На основі вивчення наявної літератури по заданій тематиці охарактеризуйте юрисдикції з високими податками. Вкажіть країни, які можна віднести до цієї групи юрисдикцій. Проаналізуйте податкову статистику таких країн і на прикладі декількох юрисдикцій з високими податками вкажіть граничні ставки
 7. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 8. Рекомендована література
  Жид Ш., Ріст Ш, Історія економічних вчень. М., 1995. Кн. 5. Гол. II, III. Джордж Г. Прогрес і бідність. М., 1992. I
 9. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 10. ЛІТЕРАТУРА
  література,
 11. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
© 2014-2022  epi.cc.ua