Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Иохин. Економічна теорія, 2006 - перейти до змісту підручника

Соціальні виплати в механізмі стабілізації

В автоматичному режимі працюють і такі стабілізаційні механізми, як допомога з безробіття і соціальні виплати. При зростанні економіки і збільшенні зайнятості, супроводжуваних підвищенням доходів, йде інтенсивне поповнення фондів за рахунок податків. Тим самим відбувається стримування зростання сукупного попиту і недопущення «перегріву» економіки. З настанням періоду спаду сукупний попит, навпаки, підтримується тим, що люди, що втратили роботу, починають отримувати допомогу з безробіття. Це розширює можливості купівельної спроможності населення і перешкоджає швидшому згортання суспільного виробництва.
У такому ж режимі функціонують і механізми індексації доходів, соціальних виплат. Роль внутрішніх стабілізаторів грають програми підтримки фермерів, заощадження корпорацій, особисті заощадження.
Необхідно пам'ятати, що дієвість багатьох внутрішніх стабілізаторів залежить від їх «ваги» в загальному господарському механізмі національної економіки. Ті зміни в економічному (діловому) циклі, які пов'язані зі згладжуванням пікових підйомів і глибоких спадів, багато в чому обумовлені саме вступом в дію стабілізаторів, вбудованих в економічну систему.
Звичайно, вони в змозі тільки зменшити коливання циклу, тобто не можуть усунути їх повністю.
У ході економічного циклу і дискреційна фіскальна політика не залишається постійною. У період спаду проводиться експансіоністська політика, що сприяє підвищенню рівня економічної активності.
У період же підйому, навпаки, застосовується рестрикционная політика, яка веде до стримування зростання економічної активності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціальні виплати в механізмі стабілізації "
 1. Терміни і поняття
  стабілізація Монетарний підхід до фінансової стабілізації Немонетарний підхід до фінансової стабілізації Структурна політика Ортодоксальний сценарій макроекономічної стабілізації Гетеродоксний сценарій макроекономічної стабілізації« Монетарний якір »Інституційні перетворення Інституційні лакуни Структурна
 2. Стаття 75. Трансферти населенню
  соціальних
 3. Визначення дати здійснення виплат і інших винагород (отримання доходів)
  виплат та інших винагород або отримання доходів визначається як : - день нарахування виплат і інших винагород на користь працівника (фізичної особи, на користь якої здійснюються виплати) - для виплат та інших винагород, нарахованих платниками податків - особами, що роблять виплати фізичним особам; - день виплати винагороди фізичній особі, на користь якої
 4. Інструменти макроекономічної стабілізації
  соціальних трансфертів; 5) лібералізація цін з метою знищення надлишкової грошової маси через підвищення загального рівня цін. Залежно від застосовуваного набору інструментів можна виділити два основні сценарії макроекономічної стабілізації: ортодоксальний і
 5. Ортодоксальний і гетеродоксний сценарії макроекономічної стабілізації
  соціальне партнерство між урядом, працею і капіталом в області контролю над цінами і заробітною платою. У ході макроекономічної стабілізації відбувається перехід від системи з м'якими бюджетними обмеженнями до системи жорстких бюджетних
 6. Перерозподіл доходів
  соціальні потреби, страхові премії, відшкодування і т.д. Поточні соціальні трансферти в натуральній формі являють собою безкоштовні соціально-культурні послуги, тобто неринкові послуги в галузі охорони здоров'я, освіти, культури. Виходячи з урахування трансфертів у грошовій і натуральній формах, у результаті чого відбувається перерозподіл первинних доходів, з'являється два нових показника:
 7. Палаш та соціальні виплати
  соціальні ви-плати, а також чисті податки в 1986 р. У Сполучений-них Штатах загальна сума доходів правітельстввсех рівнів склала майже 32% ВНП *. Більш тре-ти цієї суми було потім повернуто частномусектору, в основному у формі виплат за соціально-му забезпеченню, різних державних допомог, допомог по безробіттю та відсотків по дер-жавної боргу. Різниця між сумами подат-гов і
 8. Стаття 28. Гарантії соціальної підтримки безробітних
  виплату допомоги по безробіттю; виплату стипендії в період професійної підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки за направленням органів служби зайнятості; можливість участі в оплачуваних громадських роботах; відшкодування витрат у зв'язку з добровільним переїздом в іншу місцевість для працевлаштування за пропозицією органів служби
 9. Стаття 43. Обмеження на виплату дивідендів
  виплату (оголошенні) дивідендів по акціях: до повної оплати всього статутного капіталу товариства ... якщо на момент виплати дивідендів воно відповідає ознаками неспроможності (банкрутства) ... якщо вартість чистих активів товариства менше його статутного капіталу, і резервного фонду ... 2. Суспільство не має права приймати рішення про виплату (оголошенні) дивідендів по звичайних акціях, ... якщо не
 10. 3. Регулювання інфляції
  механізму. В цілому в розвинених країнах (зокрема, в США та більшості країн Західної Європи) темп інфляційного зростання (після періоду післявоєнної стабілізації) вдається утримувати в досить вузьких
 11. Соціальні гарантії у сфері освіти
  соціальних стандартів у галузі освіти норматив соціальних виплат працівникам освіти тощо); удосконалити систему пенсійного забезпечення; розвивати фонди підтримки освіти; створити соціально-економічні умови, що забезпечують рівноправність представників малозабезпечених верств населення в доступі до освіти. В галузі науково-дослідної та науково-інноваційної
 12. ГЛАВА 48. КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  соціальний захист населення? Соціальний захист та соціальна підтримка? це однакові поняття чи ні? 2. Чому система соціального захисту населення, основу якої складають загальні соціальні трансферти, субсидії на товари та послуги, а також категоріальні пільги, принципово не здатна вирішувати завдання перерозподілу ресурсів на користь найбільш нужденних домогосподарств? 3. Які
 13. Осуі ^ ествляют трансфертні платежі
  соціальному забезпеченню та безробіттю окремих-ним громадянам. Про Трансферні платежі являють собою виплати, у відповідь на які не предпола-гается надання в поточному періоді ка-кой-або безпосередньою економіческойуслугі. Оклад пожежного не є трансферним платі-ТАБЛИЦЯ 4-1. Структура державних витрат вСоедіненних Штатах в 1983 р. (у% до загальної суммегосударственних
 14. Контрольні питання
  соціальної політики в РФ. 2. Яким верствам населення передбачається надання соціальної допомоги? 3. Охарактеризуйте механізм фінансування соціального забезпечення. 4. З яких джерел фінансуються витрати на соціальне забезпечення? 5. Які перспективи реформування соціального забезпечення в
 15. 18.4. Механізм дії фіскальної політики
  соціальні програми; - зміна податкових ставок. Державна програма зайнятості є одним із заходів у боротьбі з безробіттям і стабілізацією економіки. Здійснюється ця програма зазвичай за рахунок коштів держави та місцевих органів влади. Уряд завжди повинно мати стратегічну і чітку програму в галузі зайнятості, щоб її активно використовувати в умовах спаду економіки,
© 2014-2022  epi.cc.ua