Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Сміта засновником со-тимчасової економічної теорії.

Сміта засновником со-тимчасової економічної теорії. Давид Рікардо Робота А. Сміта під-штовхнула до вивчення еко-номіки мільйонера Дави-да Рікардо. У 1817 р. у своїй книзі «Начала політич-кою економії та оподаткування» Д. Рікардо раз-вил принцип порівняльно-го переваги. Він захисту пра-щал вільну торгівлю не тільки заради перевірки науч-них пошуків. Д. Рікар-до відстоював свої економічні погляди в британ-ському парламенті, членом якого він був, виступаючи проти обмежень на імпорт зерна. Хоча економісти часто розходяться в думках з питань політики, вони безумовно підтримують вільну торгівлю. Більш того, за останні два столі-ку основний аргумент на користь вільної торгівлі майже не змінився. Хоча за час після А. Сміта і Д. Рікардо економічна наука переглянула багато теорії, заперечення економістів проти обмеження вільної торгівлі все ще значною мірою грунтуються на принципі порівняльної переваж-вин.
Глава 3. Економічна взаємозалежність і вигоди, які приносить торгівля 81 изводства автомобіля складають 2 т продуктів харчування в США і тільки 1 т продуктів харчування в Японії, остання володіє порівняльною перевагою виробництва автомобілів. Японія повинна виробляти більше автомобілів, ніж їй необхідно для споживання всередині країни, і експортувати деяке їх кількість в США. Аналогічним чином, так як альтернативні витрати виробництва тонни продуктів харчування становлять 1 автомобіль в Японії і тільки 1/2 автомобіля - в США, останні володіють порівняльною переважно-ством у виробництві продуктів харчування. США повинні виробляти більше продуктів, ніж може бути спожито всередині країни, і експортувати некото-рую їх частина в Японію. Завдяки спеціалізації та торгівлі обидві країни можуть отримати більше продуктів харчування та автомобілів.
Звичайно, реальні відносини між націями набагато складніше (гл. 9), адже інтереси громадян кожної країни значно різняться. Міжнародна тор-Гауліт не може бути вигідна кожному жителю країни. Навіть якщо країна в цілому виграє від міжнародної торгівлі, багатьом десяткам і сотням ти-сяч людей вона приносить виключно неприємності: американський експорт продуктів харчування та імпорт автомобілів в США роблять різний вплив на фермерів і робітників автомобільної промисловості. Однак у протипожежні-хибність думкам, які іноді висловлюються політиками та політичними оглядачами, міжнародна торгівля - аж ніяк не війна, в якій якісь країни виграють, а якісь програють, вона вигідна усім учасникам в нейстранам.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сміта засновником со-тимчасової економічної теорії. "
 1. Коментарі
  засновника Епікура. У новий час розвивався в епоху Відродження; в XVII в. традицію епікуреїзму відродив Гассенді. Зокрема, його представники стверджували, що джерелом всіх благ є насолода; доцільність лежить в основі всіх законів; моральні принципи були прийняті за згодою людей для спільної користі. Як етичний принцип споріднений евдемонізма, згодом тлумачився в дусі
 2. Генезис економічної науки
  засновником цього напряму був Франсуа Кене (1694-1774). Він спростував вчення меркантилістів в тому, що обмін створює багатство; джерелом багатства оголосив не просто працю в землеробстві, а саме перевищення продукту виробленого над спожитим в сільському господарстві; обмеженість його вчення в тому, що джерелом багатства вважався працю тільки в землеробстві. Навколо Ф. Кене групувалися ряд
 3. Кейнсианство
  засновником якого є лорд Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), служить найважливішим теоретичним обгрунтуванням державного регулювання розвиненої ринкової економіки шляхом збільшення або скорочення попиту за допомогою зміни готівковій та безготівковій грошової маси. За допомогою такого регулювання можна впливати на інфляцію, зайнятість, усувати нерівномірність попиту та пропозиції товарів,
 4. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  засновниками класичної політичної економії, маючи спільну точку зору на базові економічні категорії і проблеми суспільства (сутність багатства нації, джерела його збільшення, роль накопичення капіталу в цьому процесі, концепція продуктивної праці та ряд інших). Тим цікавіше розглянути, як в рамках одного напряму уживаються оптимістичне і песимістичне світогляду.
 5. 2. Економічні погляди А. Маршалла
  засновник кембріджської школи в політичній економії, з ім'ям якого пов'язують становлення неокласичного напряму в економічній теорії. У 1890 році він опублікував роботу "Принципи політичної економії", яка лягла в основу економічної освіти аж до 40-х років двадцятого століття. Тривале і потужний вплив роботи А. Маршалла частково пов'язують з компромісною
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  засновників соціаліз-ма, оскільки він теж здійснював одержавлення тютюнової монополії. Апеляція до етичного методу використовувалася молодий історичною школою для боротьби з революційним движ-ням. Шмоллер доводив, що революція не може забезпечити радикального перетворення людей, замість революції тре-буется моральне виховання, яке є найбільш дей-тиментом
 7. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа та маржиналізм
  засновниками були австрійський економіст К. Менгер, англійський економіст У. Джевонс, швейцарський учений Л. Вальрас. На думку У. Джевонса, сфера вивчення економіки - чиста теорія, обгрунтування універсальних закономірностей. У зв'язку з цим він заміняє поняття «політична економія» терміном економіці (економічна теорія). Аналогічно надходить і Л. Вальрас. Основою маржиналізму є теорія
 8. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  засновником австрійської школи К. Менгером. За всіма основними методологічних питань позиції Шмоллера і Менгера були протилежними. Якщо Шмоллер розглядав народне господарство, то Менгер в центр ставив людину - звідси відмінності прийнятих методологічних принципів: холлізма та індивідуалізму. Якщо Шмоллер виходив з етичної спрямованості політекономії, причому не тільки тому, що в
 9. § 3. ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ
  засновники К.Менгер, Е.Бем Баверк і Ф. Візер) дала пояснення вартості (цінності) і ціни благ та послуг з позиції економічної психології покупця, споживача корисних речей. Основні положення їх теорії такі. Перше положення. Австрійські вчені вважали, що корисність не можна ототожнювати з об'єктивними властивостями товарів. Вони вважали корисність тієї індивідуальної суб'єктивною оцінкою,
 10. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  засновником формальної логіки, що відкрив своєрідну форму умовиводу (силогізм). Незважаючи на помітний слід в історії економічного знання, мислителі давнини не виділяли економічні явища з усієї сукупності суспільних процесів, не створили систематизованого вчення про економіку. Тому названі етапи слід розглядати як передісторію економічної науки.
© 2014-2022  epi.cc.ua