Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ЗЛИТТЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ І УДАЧА

. Уро-вень концентрації багатьох галузей в США вище, ніж це потрібно з точки зору економії від масштабу в самому виробництві, в силу того, що розмі-ри найбільших фірм виявляються більше, ніж етонеобходімо для мінімізації витрат виробниц-ства5. Наприклад, якби чотири фірми, займаю-щие верхнє положення у виробництві сигарет, виробляли в розмірі MES, то на них пріходілосьби 26% всіх продажів, тоді як у действітельностіна них припадає понад 80%. Незважаючи на що-до малу значимість економії від масштабу, пов'язану безпосередньо з виробництвом, неко-
4 Наведені в табл. 12-3 дані занижують мінімальний еффектівнийразмер фірми, якщо має місце економія від масштабу, пов'язана суправленіем численними підприємствами, що входять в составфірми. Такого роду економія в більшості випадків, мабуть, неявляется значущою, проте її важко виміряти. Економія від масштабатакже виявляється заниженою, якщо високі транспортні витрати, по-скільки тяжіє до конкретного підприємства ринок цього случаебудет менше, ніж ринок США в цілому Наприклад, на цементний заводмінімального ефективного масштабу доводилося б приблизно 40% величини середнього регіонального ринку в даній галузі.
З іншого сто-ку, якщо перевезення товарів обходиться дешево і вони є об'єктивним тами активної міжнародної торгівлі, то пов'язаний з цими товара-ми ринок, як правило, не обмежується територією СоедіненнихШтатов, а охоплює весь світ. Американські виробники автомо-лей, наприклад, ефективно конкурують на світовому ринку, якийможе вмістити набагато більше фірм, що виробляють в еффектівнихмасштабах, ніж міг би вмістити тільки один ринок США
5 Це меншою мірою справедливо для інших країн , де менші (посравненію з США) національні ринки обумовлюють необходімостьболее високих рівнів концентрації для того, щоб виробляти ефективну
торие галузі, такі, як тютюнова промисло-ність, залишаються висококонцентрованими в тече-ня довгого часу. Це вказує на те, що еко-номія від масштабу у виробництві товарів і услугявляется не єдиним джерелом концентра-ції і створення зберігають її бар'єрів входу
У деяких країнах злиття конкурірующіхфірм є важливим джерелом концентрації, але в останні роки антитрестове законодавець-ство США перешкоджало більшості процессовсліянія, які привели б до помітного ростуконцентраціі (див.
про це гл. 14). Концентраціяможет виникати в силу того, що деякі фірмиявляются більш ефективними, ніж інші, і рас-ширяються за рахунок своїх суперників. Навіть якщо еф-тивність всіх фірм в середньому однакова, неко-торие з них можуть розширюватися більшою ступеня-ні, ніж інші, просто в силу того, що вони пережив-вають тривалий період удачі.
ІНШІ БАР'ЄРИ ВХОДА. У багатьох країнах по-литически впливовим компаніям вдалося создатьімеющіе законний статус монополії або картелідля виробництва або імпорту товарів, У біль-шості ж олігополії в США державні обмежених на вхід на ринок не мають великого зна-чення. Цілком ймовірно, бар'єри входу здесьвознікают чинності контролю над ключовими відамісирья або (через патенти або профессіональниесекрети) над технологією або ж в силу того, чтопотребітелі не бажають експериментувати з но-вими і невипробувані виробами, в той времякак вже існуючі різновиди цих ізделійвполне їх задовольняють .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗЛИТТЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ І УДАЧА "
 1. Глава 15
  ефективні операції німецьких і австрійських підводних човнів повинні привести до помітного скорочення судів, які можна використовувати для комерційних перевезень. А це повинно привести до скорочення імпорту кави. Якщо підвіз скоротиться, а споживання залишиться незмінним, запаси з часом розсмокчуться, а коли це станеться, то ціна на каву вчинить так само, як і всі інші ціни, тобто почне
 2. Кейнсіанська макроекономічна модель
  злиття слів «стагнація» і «інфляція»). Уряди розвинених країн, побоюючись скорочення економічного потенціалу через високе безробіття, зробили все можливе, щоб збільшити сукупну пропозицію (повернути назад криву SRAS, забезпечивши зростання ВВП і зниження інфляції). Якщо ж уряд не вживає ніяких заходів, то говорять, що воно пристосовується до шоку, сподіваючись на те, що
 3. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  злиття, перетворення і т.д.); - стимулювання зниження цін і підвищення якості товарів. Рівень конкурентної боротьби багато в чому залежить від «життєвого циклу», в процесі якого відбувається рух продукції від її заснування до зняття з виробництва. Він ділиться на чотири фази: - впровадження, освоєння нової продукції. Для цієї фази характерні незначні обсяги продажів і високі ціни на
 4. Уявіть, що в нашому прикладі Дік і Джейн говорять на різних мовах.
  Ефективний результат, але сума, в якій він виразиться, може бути різною. Дік може зажадати $ 750, а Джейн запропонує тільки $ 550. Поки вони не домовляться про ціну, результат залишається неефективним. Досягти ефективної угоди особливо важко, коли число зацікавленими сторін велике, так як ведення переговорів з усіма зацікавленими учасниками обходиться занадто дорого.
 5. Поведінка фірми і теорія організації ринку Державна політика щодо монополій Ми
  злиття двох найбільших корпорацій призведе до істотного зниження конкуренції на автомобільному рин-ке США, внаслідок чого знизиться добробут країни в цілому. У цьому випадку Міністерство юстиції оскаржило б підготовлюване злиття в суді, і якби суддя погодився з позовом, об'єднання компаній було б заборонено. За допомогою такої процедури гігантові ринку програмного забезпечення
 6. Нарешті, антитрестовські закони перешкоджають компаніям координувати діяльність з метою розподілу ринку (ми обговоримо деякі
  злиттів іноді називає - сясінергізмом. Наприклад , злиття найбільших банків США дозволило їм, об'єд-нив операції, скоротити адміністративний персонал. Якщо антитрестовські закони: спрямовані на підвищення добробуту, уряд повинен вміти визначать - доцільність корпоративних злиттів. Іншими словами, воно повинно вимірювати н порівнювати вигоди, які приносить суспільству синергізм ,
 7. Захист конкурентного середовища
  злиттів; ст. 19 передбачає крайній захід по відношенню до суб'єктів підприємництва, які зловживають своїм домінуючим становищем, - примусове розділення господарюючих суб'єктів. У практиці ринкових відносин розрізняють сумлінну й несумлінну конкуренцію. Сумлінна конкуренція - це така, при якій дотримуються правові та етичні норми взаємовідносин з
 8. Перетворення відносин власності
  злиття і поглинання банків, освіта банківських консорціумів. У Китаї приватизація, навпаки, відкидається. У 1992 р. був узятий курс на створення змішаної форми власності, за якої суспільна власність і далі буде грати домінуючу роль. При цьому допускається «спільний розвиток різних секторів економіки» та їх «добровільне господарське об'єднання в найрізноманітніших
 9. Типи приватних компанії
  злиття і поглинання. Не випадково ці процеси посилюються і розширюються в перехідній економіці після завершення
 10. 7.1 . Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.
  злиття банківського капіталу з промисловим, самим ефек-ним способом отримання прибутку був вивіз капіталу в більш відсталі країни. Зростання міжнародної торгівлі та розвиток засобів транспорту і зв'язку, відносна вузькість внутрішнього ринку, а також прагнення збільшити прибуток за допомогою міжнародних угод призводять до утворення міжнародних монополістичних союзів. Загалом дія
© 2014-2022  epi.cc.ua