Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ

стан бюджетів господарської системи підприємства, регіону, держави, при якому доходи і витрати врівноважені, близькі або рівні один одному.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ "
 1. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджетів
  збалансованості бюджетів означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його
 2. 1. Типи і показники економічного зростання
  збалансованості і пропорційності народного господарства знаходиться теорія економічного зростання. Принципова відмінність між ними полягає в тому, що при аналізі економічної рівноваги, збалансованості національної економіки основна увага приділяється умовам і способам забезпечення та утримання економічної системи в рівноважному, збалансованому стані, тоді як в теорії
 3. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  збалансованість економічного розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про
 4. Глава 13. Економічна нестабільність національної економіки: циклічність, безробіття, інфляція
  збалансованість економічного розвитку національної економіки, вдосконалення структури останньої, підвищення її ефективності, прискорення темпів і шляхів економічного зростання, збалансованість і стабільність. Однією з основних проблем макроекономіки на сучасному етапі є досягнення і підтримка макроекономічної рівноваги, періодичні відхилення від якого свідчать про
 5. РЕЗЕРВИ ТЕХНІЧНІ
  збалансованість надходження страхових премій і виплати збитків у межах нормальних середніх коливань їх
 6. Способи регулювання державного бюджету
  збалансованості бюджету, що означає оголошення забезпечення його збалансованості постійної самодостатньою метою державних фінансів. Таке цілепокладання фіскальної політики по суті знижує її ефективність і зводить нанівець антициклический і стабілізаційний її характер. В умовах депресії, тривалого безробіття має місце скорочення доходів, яке незмінно викличе зменшення
 7. РІВНОВАГУ ЕКОНОМІЧНЕ
  збалансованості, зрівноважуванням двох різноспрямованих факторів. Наприклад, рівноваги попиту та пропозиції, виробництва і споживання, доходів і витрат. Рівновага може бути нестійким, короткочасним, і стійким,
 8. ВАЛЮТА КЛІРИНГОВА
  збалансування взаємного товарообігу у вартісному вираженні. Клірингова валюта функціонує тільки в безготівковому вигляді, джерелом є взаємне кредитування поставок країнами - учасниками платіжного
 9. ЗАКУПІВЛІ ЗУСТРІЧНІ
  збалансованості експорту та імпорту. Розрахунки за зустрічним закупівель можуть бути проведені за рахунок власних коштів, на основі кредиту або у формі
 10. ДИСПРОПОРЦІЇ
  збалансованості економічних
 11. Г Л А В А 10 макроекономічної рівноваги
  збалансованості. При цьому економічна теорія розглядає два випадки рівноваги: рівновага при змінюються цінах (класична модель: «сукупний попит - сукупна пропозиція») і рівновагу в умовах постійних цін (кейнсіанська модель: «сукупні
 12. 12.11. Аналіз залишків і руху готівки
  збалансованості грошових потоків. Період обороту грошових коштів. Управління грошовими коштами має таке ж значення, як і управління запасами і дебіторською заборгованістю. Мистецтво управління поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму грошових коштів, які потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума грошових коштів, яка
 13. Стаття 28. Перелік принципів бюджетної системи Російської Федерації
  збалансованості бюджету; ефективності та економності використання бюджетних коштів; загального (сукупного) покриття витрат бюджетів; гласності; достовірності бюджету; адресності та цільового характеру бюджетних
 14. Ціни у механізмі рівноваги
  збалансованість сукупних пропозиції та попиту , є ціни. По-перше, ціни виступають основним елементом даного механізму збалансування, так як рівноважного обсягу національного виробництва відповідає рівноважний рівень цін, в якому проявляються і товарний, і грошовий ринки. По-друге, одночасно ціна розглядається як допоміжний, коректуючого засобу , коли
 15. БЮДЖЕТ
  збалансованості, відповідності надходження і витрат економічних ресурсів. Залежно від економічного суб'єкта, стосовно до грошових коштів якого складається бюджет, розрізняють державний, регіональний, місцевий (муніципальний), сімейний (споживчий) бюджети. Правомірно говорити і про бюджет підприємства, фірми, складеному у формі балансу доходів і
 16. Глава 15. Фінансова система і фінансове регулювання
  збалансованість Жодна нація не може уникнути проведення фіскальної політики. Пол Самуел'сон В економічній системі винятково важлива роль належить не тільки грошово-кредитної, але і фінансову політику. Фінансова політика - це і податкова, і бюджетна політика, що забезпечують ефективність підприємництва, благополуччя економічної системи . Формування ефективної
 17. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  збалансованості сукупного попиту та сукупної пропозиції?. 8. Дайте характеристику взаємозалежності між споживанням, заощадженням та інвестиціями (накопиченням). 9 . Які основні відмінності між різними моделями державного регулювання економіки в сучасних
 18. 27. Принципи оцінки нерухомості
  збалансованості в тому, що чим більш гармонійні і збалансовані елементи об'єкта, тим вище вартість об'єкта на ринку. Збалансованість елементів об'єкта визначається на основі вимог ринку Принципи, засновані на уявленнях користувача. Принцип корисності полягає в тому, що об'єкт нерухомості з більшою корисністю для користувача володіє більшою вартістю на ринку.
© 2014-2022  epi.cc.ua