Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

12.11. Аналіз залишків і руху готівки

Роль оптимізації резерву готівки та збалансованості грошових потоків. Період обороту грошових коштів.
Управління грошовими коштами має таке ж значення, як і управління запасами і дебіторською заборгованістю. Мистецтво управління поточними активами полягає в тому, щоб тримати на рахунках мінімально необхідну суму грошових коштів, які потрібні для поточної оперативної діяльності. Сума грошових коштів, яка необхідна добре керованого підприємству, - це по суті справи страховий запас, призначений для покриття короткочасної незбалансованості грошових потоків. Сума повинна бути такою, щоб її вистачало для виробництва всіх першочергових платежів. Оскільки грошові кошти, перебуваючи в касі або на рахунках в банку, не приносять доходу, їх потрібно мати в наявності на рівні безпечного мінімуму. Наявність великих залишків грошей протягом тривалого часу може бути результатом неправильного використання оборотного капіталу.
Щоб гроші працювали на підприємство, необхідно їх пускати в оборот з метою отримання прибутку:
розширювати своє виробництво, прокручуючи їх у циклі оборотного капіталу;
інвестувати в дохідні проекти інших суб'єктів господарювання з метою отримання вигідних відсотків;
зменшувати величину кредиторської заборгованості з метою скорочення витрат з обслуговування боргу;
оновлювати основні фонди , здобувати нові технології і т.д.
Збільшення або зменшення залишків готівки на рахунках в банку обумовлюється рівнем незбалансованості грошових потоків, т.
е. припливом і відтоком грошей. Перевищення приток над відтоками збільшує залишок вільної грошової готівки, і навпаки, перевищення відтоків над притоками призводить до нестачі коштів і збільшення потреби в кредиті. На рис. 12.7 стрілки, спрямовані всередину, показують притоки грошових коштів, назовні - відтоки.

Грошові потоки


Грошові потоки плануються, для чого складається план доходів і витрат на рік з розбивкою по місяцях, а для оперативного управління - по декадах або п'ятиденку. Якщо прогнозується позитивний залишок грошових коштів протягом досить тривалого часу, то слід передбачити шляхи вигідного їх використання. В окремі періоди може виникнути нестача готівки. Тоді потрібно спланувати джерела залучення позикових коштів.
Збалансованість грошових потоків по кварталах року графічно представлена на рис. 12.8.

Збалансованість грошових потоків


З малюнка видно, що у звітному році дещо покращилася збалансованість грошових потоків, однак основна її тенденція зберігається: в першому і другому кварталах спостерігається постійний надлишок грошових коштів, а в третьому кварталі у зв'язку з масовою заготівлею сільськогосподарської сировини для переробки виникає потреба в додаткових коштах.
У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку залишків готівки на рахунках в банку і період знаходження капіталу в даному вигляді активів.
Період знаходження капіталу в готівці визначається наступним чином:
На підставі наведених даних можна зробити висновок, що за звітний рік період знаходження капіталу в готівці зменшився на 0, 8 дня, що слід оцінити позитивно. За відсутності наявності прострочених платежів це свідчить про організацію більш планомірного надходження і витрачання грошових коштів, тобто про кращої збалансованості грошових потоків.
Таким чином, ми вже знаємо, яким капіталом володіє аналізоване підприємство і в які активи він вкладений. Ми також вивчили склад і якість найбільш істотних активів підприємства, від наявності та стану яких багато в чому залежать кінцеві результати його діяльності.
Оскільки результати виробничої, фінансової діяльності суб'єкта господарювання і його фінансове становище залежать не тільки від наявності капіталу, а й від ефективності його використання, в наступних главах будуть розглянуті питання методики аналізу ефективності й інтенсивності використання капіталу підприємства в звітному році.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.11. Аналіз залишків і руху готівки "
 1. Грошове звернення
  залишків вкладів населення, яка призначена для поточних витрат і тому економічно знаходиться в
 2. 7.1. Пропозиція готівки центральним банком. Грошова база
  залишками. Резерви (Res) - готівка, що зберігаються всередині банківської
 3. Попит на гроші і доходи
  аналізі, природно, ми абстрагуємося від динаміки процентних ставок і вважаємо їх незмінними. Тому збільшення реальних доходів зумовлює зростання витрат, що позначиться на зростанні реальних грошових залишків. При цьому нова рівновага зміститься з точки Т в точку Т? . Еластичність попиту на гроші по доходу виражається відношенням зміни величини попиту на реальні грошові залишки до
 4. Грошові агрегати Росії
  залишки готівки в касах підприємств і організацій. Грошовий агрегат М1 включає в себе агрегат М0, а також кошти і заощадження, які складаються з: - коштів у розрахунках і залишків коштів на розрахункових рахунках підприємств, організацій, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю; - депозитів населення і підприємств у комерційних банках; - депозитів населення в
 5. 1. Інфляція і гроші
  залишки. Ми почнемо з повторення некот-яких принципів формування попиту і про-позиції грошей. Передусім згадаємо, що номіналь-ная грошова маса, яка перебуває на руках у фірми домашніх господарств, вимірюється в поточних долла-рах, тоді як реальна грошова маса ізмеряетсяв постійних доларах. Про Реальна грошова маса - це ставлення-ня номінальної грошової маси до уровнюцен. Таким чином,
 6. Номінальні і реальні залишки
  залишках. Справа в тому, що, отримуючи певні доходи, люди далеко не завжди їх повністю витрачають на придбання споживчих благ. Нерідко одна частина грошей використовується на фінансування витрат, а інша частина існує в інших активах, припустимо, цінних паперах. Отже, друга частина грошового еквівалента не представляє собою попит на гроші, хоча в необхідних випадках люди
 7. Ключові терміни
  залишки Реальні грошові залишки Альтернативна вартість зберігання коштів у грошовій формі Купівельна спроможність грошей Рівновага грошового ринку Витіснення Номінальна процентна ставка Реальна процентна ставка Комбінація заходів грошової і фіскальної політики Інвестиційний податковий кредит Фондовий ринок Дешеві гроші Жорстка фіскальна політика Кейнсіанська
 8. Спекулятивний попит на гроші
  залишком, бо зберігання грошей в інших формах активів приносить відсотки, тобто забезпечує отримання додаткового доходу. Для вирішення цієї дилеми є критерій - альтернативна вартість, або нижчі витрати. Диктував витрати являють собою граничні витрати, рівні відсотку, який можна було б отримати при вкладенні кожної додаткової грошової одиниці в цінні папери,
 9. 2. Грошова маса і процентнаяставка в стані рівноваги
  залишки і процентною ставкою. У цьому па-раграфе ми припускаємо, що на кошти в денеж-ної формі не нараховуються відсотки (що справед-ливо для більшої частини грошової маси Ml), і, та-ким чином, альтернативна вартість при хране-ванні грошей дорівнює процентній ставці по облігаціямВзаімосвязь між попитом на реальні залишків процентною ставкою представлена у вигляді крівойL на рис 29-4. Чим нижче
 10. Ефект касових залишків
  залишків. Однак для цього необхідні умови функціонування вільного ринку і впевненість власників грошей в тому, що відкладений попит, або посилення схильності до заощадження неодмінно призведе до зниження цін в результаті скорочення поточного попиту. Дія ефекту касових залишків можна представити наступною схемою: {foto50} Такого роду реакція покупців і товаровиробників
 11. Вплив підвищення реальних доходовна рівень процентних ставок
  аналізі, 10 Ми говоримо «зазвичай », так як в економіках з дуже високим уровнемінфляціі весь цей процес, можливо, є більш« короткостроковим ». Якщо фірми функціонують в економіці з високим рівнем інфляції, то вони, швидше за всією, дуже уважно спостерігають за новими відомості-ми, що стосуються змін грошової маси, і піднімають свої ціни, як тільки надходять повідомлення про її майбутнє
 12. Питання 75. Предмет, завдання і система показників статистики грошового обігу. Показники грошової маси та її структури
  рух фінансових коштів у внутрішньому обороті країни у готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Предметом вивчення статистики грошового обігу є кількісна характеристика масових явищ і процесів у сфері грошового обігу. В основі системи статистичних показників, які характеризують процес
 13. 51. АКТИВИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу необхідно поглибити вивчення зміни в довгострокових активах. Довгострокові активи, або основний капітал, - це вкладення коштів з довготривалими цілями в нерухомість, облігації, акції, нематеріальні активи тощо
© 2014-2022  epi.cc.ua