Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

САЛЬДО АКТИВНА

перевищення надходжень над витратами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " САЛЬДО АКТИВНА "
 1. Сальдо торгового балансу
  сальдо торгового балансу - це перевищення товарного експорту над товарним імпортом. Зовнішньоторговельний дефіцит - перевищення товарного імпорту над товарним
 2. Валовий національний продукт
  сальдо розрахунків між країнами (Sрасч.) включає сальдо факторних (первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс-імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо сальдо експорту та імпорту є складовою частиною і ВВП,
 3. КЛІРИНГ З лімітуються САЛЬДО
  сальдо (різниці) взаємної заборгованості в певних межах. У разі, коли різниця заборгованості перевищує ліміт, боржник зобов'язаний погасити сальдо (понадлімітну заборгованість) у валюті або товарами за рахунок перевищення експорту над
 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
  сальдо) на початок і кінець місяця і збільшення коштів записують за дебетом рахунка, зменшення коштів по кредиту рахунку. Наприклад: залишок грошових коштів у касі на 01.05.2002 р. склав 1000,0 руб.; За період з 01.05.02002 р. по 31.05.2002 р. надійшли грошові кошти в касу в сумі 2000,0 руб.; 20.05.2002 р. видано з каси на господарські потреби грошові кошти в сумі 1450,0 руб.
 5. Вплив зовнішньої торгівлі на національний продукт
  сальдо зовнішньоторговельного обороту веде до зростання витрат і збільшення чистого внутрішнього продукту, тоді як негативне сальдо призводить до прямо протилежного - зменшення чистого внутрішнього продукту . Повертаючись до питання про рівноважному стані економіки, але з урахуванням зовнішньоторговельного обороту, можна уявити сукупні витрати як суму їх на споживання, інвестиції та позитивного
 6. 83. Форми валютного клірингу
  сальдо клірингового рахунку розрізняють: 1) кліринги з вільно конвертованим сальдо; 2) кліринги з умовною конверсією, наприклад, після закінчення певного періоду після утворення сальдо; 3) неконвертовані кліринги, сальдо за якими не може бути обміняно на іноземну валюту і погашається в основному товарними поставками. Ліміт заборгованості по сальдо клірингового рахунку залежить від
 7. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  сальдо рахунку поточних операцій і сальдо руху капіталу
 8. Теоретичні підходи до збалансованості платіжного балансу
  сальдо застосовується лише до окремих його частин. При цьому необхідно відзначити, що саме по собі сальдо балансу апріорі не може мати однозначного трактування з точки зору його впливу на національну економіку. Залежно від цілей економічної політики як негативне, так і позитивне сальдо по окремих статтях може розцінюватися і в позитивному, і в негативному плані. Зазвичай всередині
 9. Тема 60. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  сальдо дорівнює нулю), можливо активне і пасивне сальдо. Активне сальдо свідчить про перевищення надходжень валюти в країну над виплатами, а пасивне - навпаки. Явно виражене активне сальдо платіжного балансу менш сприятливо для національної економіки, ніж нульове, а пасивне, негативне, що спостерігається протягом ряду років поспіль, показує недостатньо ефективне,
 10. Активне сальдо торгового балансу - перевищення експор-та над імпортом.
  Сальдо торгового балансу - перевищення експор-та над імпортом. Пасивне сальдо торгового балансу (зовнішньоторговельний дефіцит, дефіцит торгового балансу) - перевищення імпорту над експортом. Нетто-баланс - ситуація рівності експорту та імпорту. Взаємодія відкритої економіки з економіками інших країн відбувається двома способами: шляхом купівлі та продажу товарів і послуг на світових
 11. Висновки
  сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного балансу виділяється сальдо торгового балансу, балансу поточних операцій, балансу руху капіталу і балансу офіційних розрахунків. 3. Аналіз платіжного балансу Росії за 1994-1998 рр.. дозволяє виявити ряд стійких тенденцій в його динаміці, зумовлених процесом лібералізації зовнішніх економічних зв'язків і
 12. Експорт, імпорт, платіжний баланс
  сальдо (якщо грошові надходження в країну більше її зарубіжних платежів), або пасивними, з негативним сальдо (якщо платежі більше надходжень). Кожна країна прагне мати активний баланс. Негативне сальдо несприятливо для економіки, оскільки передбачає покриття "різниці" з валютних резервів Центрального банку, призводить до їх зменшення. В області зовнішньої торгівлі історично
 13. Приклади платіжних балансів
  сальдо балансу движ-ня капіталів - перевищував цей дефіцит. При на-явності чистого припливу іноземної валюти від част-ного сектора баланс досягався центральним банком (Федеральною резервною системою) за рахунок закупкііностранной валюти на 5 млрд. дол відповідно-но в 1985 р. Сполучені Штати мали актівноесальдо платіжного балансу. У Японії (друга колон-ка) великий дефіцит балансу руху
 14. ПРОФІЦИТ
  сальдо
 15. Ключові терміни
  сальдо і дефіцит поточного платіжного балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 16. Вплив платіжного балансу на внутрішньо-і зовнішньоекономічне становище країни
  сальдо по поточних операціях і сальдо підсумкового балансу зазвичай не дорівнюють нулю і тому балансуються рухом капіталу, державними операціями та змінами в резервах, щоб врівноважити платіжний баланс. Нерівновагу платіжних балансів, колишнє раніше скоріше винятком, стало характерною рисою нашого часу. У другій половині XX в. темпи економічного зростання світової спільноти
 17. Зовнішньоторговельний баланс
  сальдо, яке в другій половині десятиліття досягло 1,5% ВВП. Воно забезпечувалося за рахунок торгівлі товарами і послугами, при цьому дисбаланс відзначався в розрахунках з торгівлі з США і Японією. Розрахунки по капіталовкладеннях були негативними. Позиції ЄС в міжнародному розподілі праці послаблює стан обміну наукомісткої продукцією, який зводиться з негативним сальдо за рахунок електронного
 18. 80. ТОРГОВИЙ БАЛАНС
  сальдо торгового балансу використовується для створення другої економіки за кордоном. Пасивний торговий баланс вважається небажаним і звичайно оцінюється як ознака слабкості зовнішньоекономічних позицій стани. Це правильно для країн, що розвиваються, відчувають брак валютних надходжень. Для промислового розвитку країн це може мати інше значення. Зрозуміло, якщо експорт скорочується
 19. 11. На думку меркантилістів, позитивний торговельний баланс сприяє множенню багатства нації. Наскільки справедливо дане твердження?
  Сальдо зовнішньоторговельного балансу, говорилося у відповіді на питання 8. Безумовно, турбота про збалансованість торгового балансу і створенні відповідних резервів валютних коштів необхідна. Але самі меркантилісти бачили і негативні сторони тривалого перевищення експорту над імпортом. Приплив зайвих грошових коштів у країну неминуче призводить до підвищення внутрішніх цін. Доктрина активного
© 2014-2022  epi.cc.ua