Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

САЛЬДО

(від італ. Saldo - розрахунок, залишок)
1) різницю між грошовими надходженнями і витратами фірми, підприємства за певний проміжок часу; різниця між вартістю експорту та імпорту країни (сальдо торгового балансу), між платежами за кордон і надходженнями коштів з-за кордону (сальдо платіжного балансу країни).
Позитивне, активне сальдо означає перевищення надходжень над витратами, а негативне - навпаки; 2) у біржових операціях: заборгованість клієнта брокерській фірмі або брокерської фірми клієнту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " САЛЬДО "
 1. Валовий національний продукт
  сальдо розрахунків між країнами (Sрасч.) включає сальдо факторних (первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс-імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо сальдо експорту та імпорту є складовою частиною і ВВП,
 2. КЛІРИНГ З лімітуються САЛЬДО
  сальдо (різниці) взаємної заборгованості в певних межах. У разі, коли різниця заборгованості перевищує ліміт, боржник зобов'язаний погасити сальдо (понадлімітну заборгованість) у валюті або товарами за рахунок перевищення експорту над
 3. Сальдо торгового балансу
  сальдо торгового балансу - це перевищення товарного експорту над товарним імпортом. Зовнішньоторговельний дефіцит - перевищення товарного імпорту над товарним
 4. Вплив зовнішньої торгівлі на національний продукт
  сальдо зовнішньоторговельного обороту веде до зростання витрат і збільшення чистого внутрішнього продукту, тоді як негативне сальдо призводить до прямо протилежного - зменшення чистого внутрішнього продукту. Повертаючись до питання про рівноважному стані економіки, але з урахуванням зовнішньоторговельного обороту, можна уявити сукупні витрати як суму їх на споживання, інвестиції та позитивного
 5. Теоретичні підходи до збалансованості платіжного балансу
  сальдо застосовується лише до окремих його частин. При цьому необхідно відзначити, що саме по собі сальдо балансу апріорі не може мати однозначного трактування з точки зору його впливу на національну економіку. Залежно від цілей економічної політики як негативне, так і позитивне сальдо по окремих статтях може розцінюватися і в позитивному, і в негативному плані. Зазвичай всередині
 6. Висновки
  сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного балансу виділяється сальдо торгового балансу, балансу поточних операцій, балансу руху капіталу і балансу офіційних розрахунків. 3. Аналіз платіжного балансу Росії за 1994-1998 рр.. дозволяє виявити ряд стійких тенденцій в його динаміці, зумовлених процесом лібералізації зовнішніх економічних зв'язків і
 7. ПРОФІЦИТ
  сальдо
 8. Вплив платіжного балансу на всередині - і зовнішньоекономічне становище країни
  сальдо по поточних операціях і сальдо підсумкового балансу зазвичай не дорівнюють нулю і тому балансуються рухом капіталу, державними операціями та змінами в резервах, щоб врівноважити платіжний баланс. Нерівновагу платіжних балансів, колишнє раніше скоріше винятком, стало характерною рисою нашого часу. У другій половині XX в. темпи економічного зростання світової спільноти
 9. Зовнішньоторговельний баланс
  сальдо, яке в другій половині десятиліття досягло 1,5% ВВП. Воно забезпечувалося за рахунок торгівлі товарами і послугами, при цьому дисбаланс відзначався в розрахунках з торгівлі з США і Японією. Розрахунки по капіталовкладеннях були негативними. Позиції ЄС в міжнародному розподілі праці послаблює стан обміну наукомісткої продукцією, який зводиться з негативним сальдо за рахунок електронного
 10. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  сальдо факторних доходів, то отримаємо чистий національний дохід. Це сума первинних доходів країни. Якщо до них додати сальдо тих доходів, які в процесі перерозподілу передаються як трансфертів, то отримаємо величину, звану національним розташовуваним
 11. 83. Форми валютного клірингу
  сальдо клірингового рахунку розрізняють: 1) кліринги з вільно конвертованим сальдо; 2) кліринги з умовною конверсією, наприклад, після закінчення певного періоду після утворення сальдо; 3) неконвертовані кліринги, сальдо за якими не може бути обміняно на іноземну валюту і погашається в основному товарними поставками. Ліміт заборгованості по сальдо клірингового рахунку залежить від
 12. Чистий експорт в сукупних витратах
  сальдо зовнішньоторговельної діяльності (Sекс.-імп), або чистий експорт викликає коливання в обсягах виробництва, доходи та зайнятості. Тому сальдо зовнішньої торгівлі прямо впливає на рівноважний рівень ЧВП. Рис. 27.9. Сальдо зовнішньої торгівлі і рівноважний ЧВП {foto145} Звернемося до рис. 27.9, на якому зображено вже знайоме нам рівноважний стан ЧВП в рамках замкнутої економіки
 13. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
  сальдо) на початок і кінець місяця і збільшення коштів записують за дебетом рахунка, зменшення коштів по кредиту рахунку. Наприклад: залишок грошових коштів у касі на 01.05.2002 р. склав 1000,0 руб.; За період з 01.05.02002 р. по 31.05.2002 р. надійшли грошові кошти в касу в сумі 2000,0 руб.; 20.05.2002 р. видано з каси на господарські потреби грошові кошти в сумі 1450,0 руб.
 14. ДИЛЕР ПО світчей
  сальдо у двосторонній торгівлі (по клірингу) і в торгівлі з третіми
 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
  сальдо рахунку поточних операцій і сальдо руху капіталу
 16. БАЛАНС сальдові
  сальдо) рахунків бухгалтерського обліку на певну
 17. Основні терміни і поняття
  сальдо, «витік мізків», імміграційна політика, імміграційна квота, еміграційна
© 2014-2022  epi.cc.ua