Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

2. Ринок капіталу. Процентна ставка


У зв'язку з неоднозначністю трактування категорії «капітал» існує також проблема визначення поняття «ринок капіталу».
В економічній літературі виділяються два можливих варіанти трактування цього поняття:
1. Якщо під капіталом Розуміти фізичний капітал (верстати, будівлі, запаси і т.д. в вартісному їх вимірі), то ринок капіта ла - це частина ринку чинників виробництва поряд з ринком праці i: землі.
2. Якщо під капіталом на ринку фінансів розуміти грошовий капітал, то ринок капіталу виступає складовою частиною ринку позикових капіталів.
Ринок позичкового капіталу підрозділяється на грошовий ринок і ринок капіталу. Грошовий ринок пов'язаний з короткостроковими банківськими операціями терміном до одного року. Ринок капіталу обслуговує середньострокові та довгострокові операції банків. Він, у свою чергу, ділиться на іпотечний ринок (операції з заставними листами) і фінансовий ринок (операції з цінними паперами). Суб'єктами фінансового ринку є не тільки банки і їхні клієнти (як на іпотечному ринку), а й фондова біржа, а об'єктом операцій виступають не тільки цінні папери приватних підприємців, а й державних інститутів.
Інструментарій ринку капіталу включає:
- казначейські облігації, призначені для фінансування ня довгострокової політики федерального уряду;
- цінні папери державних установ , які емітуються на основі спеціального дозволу уряду для фінансування різних типів соціальних програм через фінансову систему;
- муніципальні облігації, що випускаються місцевими органами влади;
- акції та облігації корпорацій , що емітуються приватними фірмами. На ринку позикових капіталів формується попит і пропозиція
грошового капіталу.
Ринок капіталу як структурна ланка ринку факторів виробництва є типовим ринком. У принципах його організації і в механізмі його функціонування, встановлення рівноваги є багато спільного з аналогічними процесами на ринку праці.
А саме:
- обсяг попиту на фізичний капітал носить похідний характер по відношенню до попиту на кінцеву продукцію і залежить від розмірів останнього;
- максимізація прибутку досягається в точці рівності граничного грошового продукту (MRP) і граничних витрат матеріального ресурсу (фізичного капіталу) - MRC, тобто при оптимізації фірмою попиту на капітал діє правило MRP=MRC.
Попит на капітал на ринку чинників - це попит фірм на фізичний капітал, що дозволяє фірмам реалізовувати свої інвестиційні проекти, а за формою пред'явлення - це попит на інвестиційні фонди. Попит на капітал виражається у вигляді попиту на фінансові кошти для придбання необхідних виробничих фондів.
Пропозиція капіталу виникає в основному з боку домашніх господарств, а також підприємств і держави. Домашні господарства, які володіють капіталом у формі вкладених коштів, надають капітал у користування бізнесу у формі матеріальних засобів і отримують дохід у вигляді відсотка на вкладені кошти.
У зв'язку з тим що фізичний капітал може набуватися у власність фірм або надаватися їм у тимчасове користування, слід розрізняти плату за потік послуг капіталу (ціна використання) і ціну капітальних активів (ціна купівлі-продажу).
Вартість використання послуг капіталу являє собою рентну (прокатну) оцінку капіталу. Вона може виступати в якості ринкової котирування або суми, що сплачується фірмою власнику капіталу за оренду частини цього капіталу.
Ціна активу являє собою ціну, за якою одиниця капіталу може бути продана або куплена в будь-який момент.
234
На ринку капіталу може скластися і досконала конкуренція, і монопсонія, і монополія, і взаємна монополія (дуополія), тобто всі основні типи ринкових структур. Монопсонія і олігопсонія мають місце на багатьох підприємствах, переробних сільськогосподарську продукцію. Місцевий молокозавод виступає стосовно колгоспам і фермерам в ролі монопсониста, так як інших переробних підприємств поблизу немає, а при тривалому транспортуванні молоко скисає.
Ринкове всевладдя таких моно-псоністов-переробників служить важливою причиною важкого становища вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Останні саме в силу монопсоніческой структури ринку змушені миритися з нав'язуються їм закупівельними цінами.
Монополістичний (олигополистический) тип ринку на ринках матеріальних ресурсів дуже поширений. Газпром, РАО «ЄЕС Росії», Транснефть, МПС та інші гігантські підприємства є постачальниками ресурсів, службовців для інших фірм в якості оборотного капіталу. Тому звичайні для нашої країни скарги директорів промислових підприємств на те, що в роки реформ ціни на електроенергію, залізничні перевезення та сировину росли швидше цін на готову продукцію мають під собою міцне теоретичне обгрунтування. Монополісти мають можливість нав'язувати своїм споживачам завищені ціни на поставлені ресурси.
При типовому для Росії високому рівні монополізації ситуація, коли постачальником тих чи інших матеріальних ресурсів виступає один, а покупцем - другий монополіст, аж ніяк не є рідкістю.
Отже, постачальниками капіталу виступають домогосподарства, а споживачами - фірми. Взаємодія постачальників і споживачів здійснюється через розгалужену мережу фінансових посередників: комерційні банки, інвестиційні фонди, брокерські контори і т.д. Їх функцією є акумуляція невеликих заощаджень домашніх господарств у величезні суми фінансових коштів і розміщення їх серед споживачів капіталу. Форма надання капіталу може бути різна - або безпосередня, у вигляді поширення акцій нових випусків серед передплатників, або позикова, у вигляді по-купки облігацій корпорацій і надання прямих позик фірмам. Найважливішу роль в цьому процесі відіграє виплачуваний за наданими коштами відсоток.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Ринок капіталу. Процентна ставка "
 1. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 2. 2. Ринок капіталу. Процентна ставка
  ринок капіталу ». В економічній літературі виділяються два можливих варіанти трактування цього поняття: 1. Якщо під капіталом Розуміти фізичний капітал (верстати, будівлі, запаси і т.д. в вартісному їх вимірі), то ринок капіта ла - це частина ринку чинників виробництва поряд з ринком праці i: землі. 2. Якщо під капіталом на ринку фінансів розуміти грошовий капітал, то ринок капіталу
 3. Питання до заліку
  ринок праці і безробіття, основні її форми і наслідки. 31. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції. 32. Ринок землі і рента. Види ренти. Ціна
 4. Глава 9. Ринок капіталу. Процентна ставка та інвестиції
  ринок праці, дана глава присвячена аналізу ринку капіталу. Ринок капіталу, як і ринок праці, є найважливішою складовою частиною ринкової економіки. Особливість капіталу як фактора виробництва накладає свій відбиток як на попит, пропозиція, так і одягну, тобто на механізм ринку
 5. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  капіталу. Капітал має багато значень і може трактуватися як якийсь запас матеріальних благ («фізичний капітал»), як сума грошей, або «фінансовий капітал», як щось, що включає в себе не тільки матеріальні предмети (засоби виробництва), а й нематеріальні елементи, такі, як знання, освіта, кваліфікація, людські здібності, використовувані у виробництві товарів і послуг
 6. Процентна ставка
  капіталу). У марксистській літературі відсоток розглядається як одна з форм прибутку. Остання має два види - підприємницький дохід і позичковий відсоток. Та частина прибутку, яку виплачує позичальник власнику капіталу, називається позичковим відсотком, що залишилася, - підприємницьким доходом. Відсоток у сучасній економічній теорії найчастіше розглядається як ціна капіталу
 7. 15. Химера неринкових цін
  ринок. Якщо товари і послуги повинні продаватися за цінами нижче визначених для них ринком, то пропозиція завжди буде відставати від попиту. Тоді ринок не зможе визначити ні того, що слід і не слід робити, ні того, кому ці товари і послуги повинні призначатися. Результатом буде хаос. Те ж відноситься і до монопольними цінами. Було б розумним утримуватися від будь-якої економічної
 8. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  ринок короткострокових кредитів називається грошовим ринком. Коли спостерігається тенденція підвищення ставок відсотка на короткострокові кредити, говорять про нестачу грошей; коли ставка відсотка на відповідні кредити падає, говорять про те, що гроші знаходяться в достатку. Ця манера мови настільки усталилася, що не варто і питання про те, щоб ризикнути від неї відмовитися. Однак вона сприяла
 9. 11. Заступники грошей
  ринок такий же вплив, що і гроші. Зміни їх кількості впливають на визначення купівельної спроможності грошей і ціни, а також тимчасово на ставку відсотка. Ранні економісти використовували різну термінологію. Багато були готові називати заступники грошей просто грошима, так як вони здатні надавати всі послуги, що надаються грошима. Однак ця термінологія недоцільна.
 10. 19. Золотий стандарт
  ринок монетами срібного стандарту і чеканило срібло тільки як розмінну монету з обмеженим правом законного платіжного засобу. Розмінні монети були не грошима, а заступниками грошей. Їх мінова цінність залежала немає від вмісту срібла, а від того, що в будь-який момент без затримок і витрат їх можна було поміняти на золото по повній номінальної вартості. Де-факто вони були борговими
© 2014-2022  epi.cc.ua