Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

лихварство

надання грошових позик, іменованих ростовщическим кредитом, під високий відсоток.
Використовуваний для таких кредитів капітал називають ростовщическим.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " лихварство "
 1. 1. Питання на кмітливість
  1.1. В одній брошурі йдеться: «Ціна грошей - процентна ставка - визначається на ринку, де гроші займають і віддають в борг». Чи правильно говорити про відсоток як про ціну грошей? 1.2. Чому ще на доіндустріальної стадії виробництва не можна було обійтися без боргових відносин між людьми? Що це були за відносини? 1.3. Чи може лихварство бути основою кредитних відносин при
 2. Висновки
  1. Становлення капіталістичного устрою склалося в надрах феодалізму. Селянин не був зацікавлений у підвищенні ефективності праці, оскільки йому діставалася лише мала частина від результатів. Феодал теж не вкладав кошти в розвиток свого маєтку, оскіль-ки міг збагачуватися за рахунок збільшення панщини або оброку. У ході буржуазних революцій влада перейшла від збіднілого дворянства до
 3. 2. ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА античних і середньовічних
  Економічна думка як одна з форм уявлень про процеси суспільного розвитку. Виникнення терміну «економіка». Економічна думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму. Економічні погляди Аристотеля. Вчення про багатство в натуральній формі і в грошовій формі - «хрематистике». Давньоримські мислителі про раціональне веденні господарства. Економічна думка середньовіччя. Фома Аквінський про
 4. ГЛАВА 1 СВІТ ГОСПОДАРСТВА У СВІДОМОСТІ докапіталістичних епоху
  ? Що таке економіка? ? Економія і хрематистика? Економіка в релігійному світосприйнятті? Багатство? Справедлива ціна? Гріх лихварства Економічна наука - продукт Нового часу. Її виникнення зазвичай відносять до XVIII в. Але, як і в інших галузях знання, багато «цеглинки» нової науки складалися століттями. Господарські відносини між людьми, чи економіка в найширшому
 5. Глава 1 Світ господарства у свідомості докапіталістичних епох
  Q Що таке економіка? 'U Економія і хремапшстіка Q Економіка в релігійному світосприйнятті? Багатство Q Справедлива ціна G Гріх лихварства Економічна наука - продукт Нового часу. Її виникнення зазвичай відносять до XVIII в. Але, як і в інших галузях знання, багато «цеглинки» нової науки складалися століттями. - Господарські відносини між людьми, чи економіка в найширшому
 6. Генезис економічної науки
  Витоки економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу, перш за все країн Стародавнього Сходу - колиски світової цивілізації. Староіндійські «Закони Ману» (IV-III ст. До н.е.) відзначали існування суспільного розподілу праці, відносин панування і підпорядкування. У працях давньокитайських мислителів, серед яких особливо виділявся Конфуцій (551-479 рр.. До н.е.),
 7. Банківська система та її структура
  Банки представляють собою фінансові посередники, оскільки, з одного боку, вони приймають вклади (депозити), залучаючи гроші сберегателей, тобто акумулюють тимчасово вільні грошові кошти, а з іншого - надають ці кошти під певний відсоток потребують них економічним агентам, тобто видають кредити. Таким чином, банки - це посередники в кредиті, тому банківська
 8. Гріх лихварства
  Критичне ставлення Аристотеля до лихварства відобразило загальну, цілком сформовану тенденцію, яка простежується в законодавстві та письмових пам'ятках багатьох народів. Серед них - Біблія. У книзі «Вихід» говориться: «Якщо срібло даси в борг комусь із Мого народу, біднякові, [який} з тобою, не вимагай від нього сплати, не будеш робити на нього зростання». У книзі «Второзаконня» вводиться
 9. Трудові відносини
  . Процес індустріалізації мало змінив співвідношення в структурі найманої праці. Основна маса економічно активного населення зосереджена в докапіталістичної, неорганізованої, периферійної економіці. Сучасний сектор охоплює близько 30% економічно активного населення. Це свідчить про переважання в країні традиційних докапіталістичних і різних перехідних форм зайнятості за
 10. 18.2. Кредит: сутність, функції, форми
  Логіка виробництва така, що гроші постійно повинні знаходитися в обороті. При цьому у одних фірм в якийсь момент грошові кошти тимчасово вивільняються, а в цей же час інші фірми відчувають потребу в грошах, яких не мають. Це протиріччя дозволяється за допомогою кредиту. Основу кредиту становить особливий тип угоди, званий позикою. У широкому сенсі кредит (лат. creditum -
 11. Зрушення в сфері послуг
  . Об'єктивною умовою індустріального розвитку виступає розширення сфери послуг. Без неї неможливе нормальне функціонування розширеного відтворення. Питома вага сфери послуг в сукупному ВВП зріс в 1,2 рази за 80-90-і роки. На третинний сектор припадала значна частина приросту ВВП. За відносними масштабами капіталовкладень сфера послуг не поступалася промисловості, значно
 12. 4 . Особливості економічної думки в епоху середньовіччя
  Суттєвою особливістю ідеології середньовіччя є її богословський характер. Економічним доктринам притаманні різноманітні хитросплетіння схоластичних суджень, химерні норми релігійно - етичного та авторитарного характеру, за допомогою яких передбачалося не допустити утвердження ринкових економічних відносин і демократичних принципів суспільного устрою.
 13. 6. Фома Аквінський про «справедливу» ціну і багатстві.
  Італійський єпископ Фома Аквінський (1225-1274) - автор великого твори з теології, підсумовувалися канонічні погляди католицької церкви. Певне місце в цих канонах займають економічні погляди, які спираються перш за все на праці Аристотеля. У період середньовіччя йшли суперечки про те, яку ціну слід вважати «справедливою». За твердженням Фоми Аквінського, «справедлива» ціна
 14. 2.12.3 Банки та ПАРАБАНКОВ
  У стародавньому світі виникли певні фінансові центри, які в новий час перетворилися на банки. Банки виникли на основі інтеграції лихварства, міняльних контор , казначейств, підприємств з карбування монет. Банківська система складається з багатьох форм банків. Банки --- + --- просто? ПАРАБАНКОВ --- + ---
 15. 5.2. Первинне накопичення капіталу: джерела , методи і результати
  Первинне накопичення капіталу, що стало вихідною точкою формування капіталізму, зайняло в країнах Західної Європи та Росії близько 2-2,5 століть. Воно мало дві сторони. {foto20} Первинне накопичення капіталу - історичний процес перетворення суспільних засобів виробництва і життєвих засобів у капітал, а безпосередніх виробників - в найманих робітників. Прискорювачем
 16. 8. Назвіть відмінні риси меркантилізму - однією з перших економічних шкіл.
  Меркантилізм - це і економічна концепція, і сфера економічної політики, що виникла в XVI ст. - в епоху великих географічних відкриттів, розвитку торгового капіталу. Автори подібних економічних поглядів публікують свої трактати в Англії, Франції, Голландії, тобто в країнах , що переживали з кінця XV в. промисловий розквіт. Погляди меркантилістів - це ще не система поглядів, що не
 17. Сутність, ланцюги підприємництва
  Рушійним фактором поступального розвитку економіки завжди виступало підприємництво . Підприємництво - самостійна, ініціативна, пов'язана з господарському ризиком діяльність, що ведеться з метою отримання прибутку для вирішення передбачених підприємницької організацією завдань. Відповідно до ст / 2 ГК РФ підприємницької діяльністю є: - самостійна;
 18. 5.2 . Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
  Первинне накопичення капіталу, що стало вихідною точкою формування капіталізму, зайняло в країнах Західної Європи і Росії близько 2-2,5 століть. Воно мало дві сторони. {foto16} Первинне накопичення капіталу - історичний процес перетворення суспільних засобів виробництва і життєвих засобів у капітал, а безпосередніх виробників - в найманих робо-чих. Прискорювачем
 19. Особливості розвитку сільського господарства і промисловості в 60 - 90-ті роки XIX століття
  У пореформений період в сільському господарстві збереглися пережитки феодальних відношень: велике поміщицьке землеволодіння, малоземельні і безземельні селяни. У 1875 - 1895гг. вибухнула світова та аграрний криза. Він був викликаний масовим експор-том сільськогосподарських продуктів із США. Хлібні ціни в Росії впали в 2 рази, а в НЕ-яких районах у 5 разів. Розорення селян прийняв масовий
 20. 2. Економічна думка середньовіччя
  Як уже згадувалося, економічна думка середньовіччя значною мірою опиралася на праці Аристотеля, зокрема на положення, які отримали назву "догми Аристотеля". Це вплив видно й в економічних поглядах найбільшого мислителя середніх століть Ф. Аквінського (1225-1274). Нагадаю, що Аристотель схвально ставився до того виду господарювання, який зводився до придбання благ
© 2014-2022  epi.cc.ua