Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Сутність, ланцюги підприємництва

Рушійним фактором поступального розвитку економіки завжди виступало підприємництво.
Підприємництво - самостійна, ініціативна, пов'язана з господарському ризиком діяльність, що ведеться з метою отримання прибутку для вирішення передбачених підприємницької організацією завдань.
Відповідно до ст / 2 ГК РФ підприємницької діяльністю є:
- самостійна;
- здійснювана на свій ризик;
- спрямована на систематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг діяльність;
1 Дж. Ст. Іілль - англійський економіст, філософ і громадський діяч, представник класичної буржуазної політичної економії періоду її розкладання. Під керівництвом батька Джеймса Міл-ля - англійського економіста, філософа і публіциста, колишнього пастором, але відмовився від духовного сану отримав блискучу освіту. У 1823-1858 рр.. служив в Ост-Індської компанії. Член палати громад англійського парламенту (1865-1868 рр..). Останні роки життя провів у Франції / / ЕЕПЕ. С. 492-493.
- здійснювана особами, зареєстрованими у відповідній якості.
Історично вихідним пунктом підприємницької ініціативи (розробки нових можливостей отримання вигоди) була торгова діяльність, спрямована на пошук найбільш привабливих ринків.
Пізніше активну роль стало відігравати також лихварство.

З переходом до індустріальної стадії розвитку пріорі-'тетную сферою підприємництва стають галузі матеріального виробництва.
Тепер вже не пошук найбільш привабливих ринків, а знаходження найбільш раціональної комбінації застосовуваних факторів виробництва є умовою підприємницького успіху.
В умовах постіндустріального розвитку підприємництво все в більшій мірі охоплює сферу фінансів та наукової діяльності, що сприяє реалізації його інноваційної функції, орієнтованої на перспективу, стратегічні рішення. При цьому найважливішим завданням підприємницької діяльності стає не пристосування до мінливих умов, а здатність перетворити самі умови господарювання, правильно оцінивши перспективу суспільного розвитку. Відповідно, трансформується мета підприємницької діяльності з орієнтації на найближчий результат - максимізації прибутку - на забезпечення фінансової стійкості підприємницької організації, що дозволяє успішно поєднувати актуальний сьогодні дух раціоналізму, демократизму і соціального партнерства.
Таким чином, у міру еволюції підприємництва змінюється не тільки економічна, але і його соціальна значимість.
З урахуванням сукупності факторів - економічних і соціальних, важливим аспектом сучасного підприємництва є формування умов (йшли середовища) підприємництва, що дозволяють здійснювати ефективну підприємницьку діяльність відповідно до прийнятих рішень.

Середу підприємництва визначають ряд факторів:
- економічна свобода;
- особиста зацікавленість;
- можливість конкуренції з урахуванням антимонопольного законодавства;
- адекватні місцю і часу форми державного регулювання ринкової економіки, що здійснюються за допомогою правових та інших інститу-тів;
- розвинена ринкова інфраструктура.
Ринкова економіка за своєю природою об'єктивно передбачає орієнтацію підприємницької діяльності на прибуток, виступаючу як приріст капіталу. Прибуток є найважливішою метою, рушійним мотивом підприємницької діяльності.
Але може бути й інше:
- досягнення лідируючого положення в галузі або на ринку;
- забезпечення стабільних умов для реалізації та розвитку підприємницької функції;
- в окремих випадках - подвижницька діяльність (соціально-економічна еволюція та ін.), разом з тим вона не може становити всієї суті підприємництва, найчастіше є допоміжною діяльністю.
Оскільки підприємницька діяльність є результатом кращого використання факторів виробництва, різного роду рентні доходи, відсотки на капітал не можуть розглядатися як доходи від підприємництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сутність, ланцюги підприємництва "
 1. Зміни відбуваються і на конеч-них пунктах електричного кола.
  Ланцюга. В на-варте час електричні компа-нії управляють потоком електронів на всьому її протязі: будують елект-ростанціі, лінії електропередач і об-служівалі лічильники в кожному будинку. Згідно з планами більшості штатів, процес повинен бути розділений на три етану, причому па кожному буде за-діяти певним, відмінна від інших, група компаній. Передбачається, що і
 2. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається теорія
 3. ТЕМА 3. Підприємництво і його організаційно-правові форми в Росії
  підприємництва 2. Функції та характеристики підприємництва 3. Ризик у підприємницькій діяльності 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяль-ності в РФ Програмна анотація. Підприємництво: наукове і емпіричне визначення. Со-тимчасові теорії підприємництва. Функції та характеристики підприємництва. Ризик у підприємницькій
 4. Запитання для самоперевірки
  сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.
 5. Запитання для самоперевірки
  сутність і зміст перехідної економіки? Які її основні закономірності, риси та завдання? 2. Охарактеризуйте різні концепції перехідної економіки. 3. Що таке власність як економічна і юридична категорії? Чим різняться привласнення (відчуження), володіння, користування, розпорядження? 4. Які форми власності ви знаєте? Охарактеризуйте їх переваги і недоліки.
 6. Введення
  сутність, функції, цілі підприємництва, форми його організації в РФ і
 7. Тема 6 Підприємництво і підприємство
  підприємництво. Організаційно-правові форми підприємств. Об'єднання підприємств. Цивільний кодекс Російської Федерації про організаційно-правових формах підприємництва в
 8. Стаття 7. Державні програми підтримка малого підприємництва
  підприємництва включають в себе наступні основні положення: заходи з формування інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва на федеральному, регіональному та місцевому рівнях; перспективні напрямки розвитку малого підприємництва та пріоритетні види діяльності суб'єктів малого підприємництва; заходи, що вживаються для реалізації основних напрямів і
 9. Стаття 8. Фонди підтримки малого підприємництва
  підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створюваний Урядом Російської Федерації. Кошти Федерального фонду підтримки малого підприємництва формуються за рахунок коштів федерального бюджету, а також за рахунок інших джерел, передбачених цією
 10. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  підприємництва здійснюється за такими напрямами: формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва; створення пільгових умов використання суб'єктами малого підприємництва державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної
 11. Стаття 9. Оподаткування суб'єктів малого підприємництва
  підприємництва, фондів підтримки малого підприємництва, інвестиційних та лізингових компаній, кредитних і страхових організацій, а також підприємств, установ і організацій, створених з метою виконання робіт для суб'єктів малого підприємництва та надання їм
 12. Контрольні питання
  підприємництва? 2. Які основні напрями і форми дер-ної політики підтримки малого підприємництва? 3. У чому полягає роль і які форми самоорганиза ції малого
 13. Глава 9. Підприємництво і акціонерна власність
  сутність підприємств, визначити їх основні види, розглянути зміст підприємництва, а також соціально-економічну природу акціонерної
 14. Проблемні питання
  сутність і основні риси малого бізнесу (підприємництва)? У яких галузях переваги малого бізнесу найбільш очевидні? 2. Яке значення малого бізнесу в економіці? Як ви засвоїли переваги і недоліки малого бізнесу. Як послабити його недоліки? Коли і чому це необхідно робити? Хто може цим займатися? 3. Чому малому бізнесу необхідна державна підтримка? 4.
 15. Контрольні питання
  підприємництва в ринковій економіці? 3. Як співвідносяться підприємництво та соціально-економічна
 16. Контрольні питання
  підприємництва в сучасній російській економіці. 2. Розкажіть про основні напрямки державної підтримки малого бізнесу в Російській Федерації. 3. Охарактеризуйте систему пільг з оподаткування малого підприємництва. 4. Поясніть суть спрощеної системи оподаткування, обліку та відповідальності для суб'єктів малого
© 2014-2022  epi.cc.ua