Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РЕЗЕРВ ПРЕМІЇ У СТРАХУВАННІ

по перестрахувався договорами: тимчасово утримувана перестрахувальником частина премії, належна перестраховщику в якості фінансової гарантії (як правило, до 40%). Далі через деякий час резерв премії повертається; при цьому утримується черговий резерв премії з нового періоду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " РЕЗЕРВ ПРЕМІЇ У СТРАХУВАННІ "
 1. 4.3. Попереджувальні заходи та їх фінансування страхової
  компанією Для забезпечення виконання прийнятих страхових зобов'язань страховики в порядку і на умовах, встановлених законодавством Російської Федерації, утворюють із страхових внесків необхідні для майбутніх страхових виплат страхові резерви по особистому, майновому страхування та страхування відповідальності. Аналогічно створюються РПМ - резерви попереджувальних
 2. Питання 2 Оподаткування страхових компаній
  Порядок оподаткування страхових організацій при формуванні ними резерву запобіжних заходів (РПМ), а також оподаткування підприємств та організацій, використовують засоби РПМ та Фонду пожежної безпеки, має деякі особливості і регулюється значним числом нормативних актів. Розібратися у виникаючих у зв'язку з цим проблеми і в проблемах, що з'являються у зв'язку з
 3. 1.2. Класифікації в страхуванні
  За формою організації: - державне; - акціонерне; - взаємне; - кооперативне; - медичне. За формою проведення: обов'язкове і добровільне. По об'єктах страхування: - приватне: страхування життя і пенсій, страхування від нещасних випадків і хвороб, страхування здоров'я (медичне страхування); - майнове: страхування засобів транспорту (повітряного, наземного,
 4. 7.2. Страхування на випадок смерті
  Найбільш часто використовувані різновиди страхування життя на випадок смерті: - тимчасове страхування; - довічне страхування; - амортизаційне страхування; - страхування капіталу і ренти у разі виживання. Ризик, що покриваються цими видами страхування - це смерть застрахованого з будь-якої причини (хвороба, травма або нещасний випадок). Тимчасове страхування. При тимчасовому
 5. 7.3. Зберігаюче страхування
  Страхування на випадок життя, зване також ощадним, - таке страхування, за яким страховик в обмін на сплату премій зобов'язується виплатити капітал або ренту вигодонабувачу, яким зазвичай є сам застрахований, якщо останній доживе до зазначеного терміну або віку. Ризик, що покриваються даними ощадним страхуванням, - виключно тривалість життя
 6. ДЕПО
  1) склад; 2) у бухгалтерському обліку: зведена відомість для накопичення облікової інформації; 3) частину премії перестрахувальника, утримувана для гарантії виконання зобов'язань за договором
 7. 4.8. Особливості банкрутства страхових організацій
  Банкрутство фінансових організацій регламентується главою IX § Федерального закону № 127-ФЗ від 26.10.2002 «Про неспроможність (банкрутство)» Відповідно до статті 180 до фінансових організацій віднесені в тому числі і страхові організації. Особливості їх банкрутства полягають у наступному. У разі введення щодо боржника - страхової організації - процедур банкрутства, боржник або
 8. ОДИНИЦЯ ануїтет
  одиниця накопичення резервів в умовах колективного
 9. 4.5. Страхові резерви, їх види
  Страхові резерви - сукупність грошових коштів цільового призначення, формована за рахунок отриманих страховиком страхових премій і використовується ним для забезпечення прийнятих на себе страхових зобов'язань. Страхові резерви утворюються страховиком по кожному виду страхування і в тій валюті, в якій проводиться страхування. Страхова організація розраховує розміри страхових резервів при
 10. 1.3. Форми проведення страхування
  Страхування може здійснюватися в обов'язковій і добровільній формах. Обов'язковим є страхування, здійснюване в силу закону. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування визначаються відповідними законами Російської Федерації. Добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (див. Тему 2). Правила добровільного
 11. 7.1. Характеристика галузі, підгалузей і видів особистого страхування
  Класифікація особистого страхування здійснюється за різними критеріями. 1.По обсягом ризику:-страхування на випадок дожиття або смерті;-страхування на випадок інвалідності або недієздатності;-страхування медичних витрат. 2.По увазі особистого страхування:-страхування життя;-страхування від нещасних випадків. 3.За кількістю осіб, зазначених у договорі:-індивідуальне страхування
 12. 54. Страхування нерухомості
  Страхування нерухомості регулює Закон РФ № 4015-1 від 27.11.1992 г «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» (в ред. Від 10 грудня 2003 г) і ГК РФ. Страхування нерухомого майна здійснюється на підставі договору майнового страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). В якості
 13. 7.4. Змішане страхування життя
  Змішане страхування життя - комбінація страхування на випадок життя і випадок смерті. Перевага змішаного страхування в тому, що воно пропонує застрахованим за меншу ціну укласти договір про покриття ризику і забезпечення заощаджень за допомогою одного єдиного поліса, уникаючи, таким чином, дублювання договорів. Допомогою цього виду страхування страховик зобов'язується виплатити
 14. 5.2. Страхування державного майна
  Страхування державного майна включає такі основні види: а) страхування атомних і космічних ризиків; б) страхування державного житлового фонду; в) страхування державного майна, зданого в оренду або користування (проводиться в обов'язковому порядку). Страхуванню підлягають: будівлі церков, костьолів, мечетей і синагог, що належать державі і передані до
 15. 3.1. Основи побудови страхових тарифів
  Страховий тариф являє собою ставку страхового внеску з одиниці страхової суми або об'єкта страхування. Зазвичай за одиницю страхової суми приймається 100 рублів. За допомогою тарифної ставки визначається величина страхової премії, яку страхувальник повинен заплатити за укладення договору страхування. Для цього величина тарифної ставки множиться на страхову суму, зазначену в
© 2014-2022  epi.cc.ua