Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Лобачова. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

8.5. Рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції

Механізм функціонування підприємства багато в чому залежить від ступеня розвитку ринкових відносин (табл. 8.1). В умовах досконалої «їм ку ренції існує багато фірм, які виробляють незначну міічество однакового продукту і які не здатні впливати на зміну цін і диктувати свої умови на ринку. Завдання фірми полягає і збільшенні загальної виручки і скорочення витрат на виробництво продукції. Яким чином фірма вирішує це завдання?
Таблиця 8.Віди конкуренції
Пропозиція і попит
Один
Покупець
Кілька
Багато
Продавець:
ІДЦЦ
Двостороння монополія
Обмежена монополія
Досконала монополія
кілька
Обмежена монополія
Двостороння монополія
Олігополія пропозиції
багато
Монополія
Олігополія попиту
Досконала монополія
Загальна виручка (77?) являє собою весь дохід, отриманий фірмою від продажу своєї продукції. Середня виручка (AR) дорівнює
™=? Q=P (8.8)
QQ
Гранична виручка (MR) є результат приросту загальної виручки в результаті збільшення обсягу виробництва на одну одиницю:
MR=d (TR)
dQ v '
Якщо ціна товару не змінюється, то загальна, середня і гранична виручки будуть представлені таким чином (рис.
8.7).
У цих умовах фірма досягає своєї рівноваги у випадку рівності граничної виручки і граничних витрат:
MR=МС=Р. (8.10)

Рис. 8.7. Поведінка фірми в умовах незмінних цінРис. 8.8. Поведінка фірми в умовах досконалої конкуренції


AR=MR=P
АТС
МС AVC

Рис. 8.9. Поведінка фірми в умовах зміни цін:


АТС - загальні середні; AVC - середні змінні; МС - граничні; Р ^ Е - задана ззовні ціна
Розглянемо рівновагу конкурентної фірми в умовах досконалої конкуренції (рис. 8.8). Величина прибутку (П) досягається в результаті позитивної різниці між загальним доходом фірми (77?) І загальними витратами (ТС). Зі збільшенням обсягу виробництва від нульового рівня до Q2 підприємство зазнає збитків, від Q2 до Q4 фірма починає отримувати прибуток. На рівні Q3 спостерігається максимум прибутку, коли граничний дохід дорівнює граничним витратам. При обсязі виробництва Q4 І вище фірма знову несе збитки.
Як же веде себе фірма в умовах зміни цін (рис. 8.9)? Зростання цін призводить до збільшення обсягів виробництва, а зниження ціни - до зменшення прибутку до нуля в точці Е.
Обсяг виробництва в точці Е є критичним обсягом виробництва: у цій точці спостерігається мінімум середніх витрат, ринкова ціна буде дорівнює середнім витратам. При подальшому падінні ціни продовження діяльності фірми можливе лише в умовах, коли (а) є резерви для покриття збитків і (б) збитки від продовження виробництва менше, ніж від його закриття.
Іноді виробництво може бути тимчасово призупинено до передбачуваного незабаром підвищення цін. У точці В ринкова ціна є критично низькою і дорівнює середнім змінним витратам.
11 і ж точки В доходи не будуть покривати змінні витрати. У цьому | Iучло продовжувати виробництво не має сенсу. Точка В називається пі 14кой закриття підприємства.
111 ЛІТЕРАТУРА
1. Капелюшников Р. І. Філософія ринку Ф. Хайєка. М., 1989.
2. Лівшиць А. Я. Введення в ринкову економіку. М., 1991. 'Л. Макконнелл К., Брю С. Економікс. М., 1992.
Піндайк Р., РубінфельдД. Мікроекономіка. М., 1992. Г). Хайман Д. Н. Сучасна мікроекономіка: аналіз і застосування. М., Н)!) 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.5. Рівновага фірми в умовах досконалої конкуренції "
 1. Рівновага в умовах досконалої конкуренції
  рівноваги абсолютно конкурентна фірма виробляє такий випуск продукції, при якому якщо є прибуток, то вона максимальна , а якщо є збиток, то він мінімальний. Прибуток максимальна, а збиток мінімальний тоді, коли виконується рівність: МС=МR. Це
 2. Запитання для самоперевірки
  рівновагу для фірми в умовах досконалої конкуренції? 7. Побудуйте криву довгострокового пропозиції конкурентної галузі. 8. Визначте валовий і граничний доходи фірми при ціні одиниці продукції 100 руб. і випуску її від 1 до 8 од. Накресліть графік валового, середнього і граничного доходів фірми. 9. На підставі наведених нижче даних про середні постійних і середніх змінних витратах
 3. Так каш прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною (котортм ми знаходимо на кривій попиту) і
  рівновагу на ринку монополіст! - чеський конкуренції характеризується двома основними властивостями: - Як і на монопольному ринку, ціна товару перевищує граничні издержи фірми. Даний висновок випливає з того, що максимізація прибутку требу »- рівності граничного доходу граничним витратам, а внаслідок від'ємного нахилу кривої попиту граничний дохід менше ціни. MC _ АТС Ціна
 4. Терміни і поняття
  досконала, недосконала Види конкурентних структур: досконала конкуренція, монополії, монопсонії, олігополії, дуополии, монополістична конкуренція Методи і засоби конкурентної боротьби Монополія: природна і штучна Переваги і недоліки конкуренції Переваги і недоліки монополії Концентрація виробництва Централізація виробництва Монопольна ціна
 5. Поведінка фірми і теорія організації ринки масштабу, у той час як обсяг випуску монопольно-конкурентних фірм -
  рівновазі монопольно-конкурентні фірми знаходяться на уби-вающие ділянці кривих середніх сукупних витрат, так що граничні іздер-жки нижче середніх сукупних витрат. Таким чином, щоб ціна дорівнювала середнім сукупним витратам, вона повинна бути вище граничних витрат. Таке співвідношення ціни товару і граничних витрат суть основне от.т * - чие фірм, що працюють на ринку
 6. Захисники реклами і торгових марок вважають, що фірми стремят-ся надати споживачам
  рівноваги на ринку в умовах монополістичної конкурен-ції. Як пов'язані ціна товару і середні сово-купно витрати? Як ціна пов'язана з пре-слушними витратами? 3. Як співвідносяться рівень виробництва монополь-но-конкурентної фірми і ефективний рівень виробництва? Які практичні міркування ускладнюють вирішення проблеми ефективності монопольно-конкурентного ринку? 4. Як
 7. Тема 22. РИНКОВА ВЛАДА: МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ (Поліполія)
  фірми можуть входити в ринок, якщо там є надприбуток, і залишати його у разі збитків. Внаслідок цього на ринку виникає ситуація, притаманна досконалої конкуренції. Але поліполіст в цій ситуації поводиться інакше і все одно отримує надприбуток, так як у нього на відміну від досконалого конкурента: а) є надлишкові виробничі потужності, що дозволяють йому регулювати обсяг
 8. Монополія і еластичність попиту
  фірми абсолютно еластичний. При існуванні монопольної влади граничний дохід менше ціни, крива попиту на продукцію фірми є похилій, що дозволяє фірмі, що володіє монопольною владою, отримувати додатковий прибуток. Еластичність попиту на продукцію (навіть у випадку, якщо на ринку присутній тільки один продавець цієї продукції) впливає на ціну, встановлену монополістом. Маючи
 9. Розрізняють ідеальне і реальне рівновагу
  рівновага досягається в економічній поведінці індивідів при повній оптимальної реалізації їхніх інтересів у всіх структурних елементах, секторах, сферах народного господарства. Досягнення такої рівноваги передбачає дотримання наступних умов відтворення: - всі індивіди повинні знайти на ринку предмети споживання; - всі підприємці повинні знайти на ринку фактори виробництва;
 10. Тема 20. ПРИНЦИПИ максимізації прибутку
  фірми при qлюбих умовах виробляють додаткову одиницю продукції, якщо отримують додатковий дохід, що перевищує додаткові витрати (рис. 20.2). {Foto54} Рис. 20.2. Прибуток фірми C - витрати; P - ціна. У загальному вигляді максимізація прибутку в умовах недосконалої конкуренції являє собою: МС=MR=P=АТС, (20.2) де МС - граничні витрати; MR-граничний дохід; АТС -
 11. Поведінка фірми в довгостроковому періоді
  рівновагу. Припустимо, що попит на товар цієї галузі зріс, і галузь відразу ж відреагує підвищенням рівноважної ціни. Зростання ціни стане джерелом додаткових прибутків підприємців. Внаслідок того, що бар'єри відсутні, а інформація досконала, про ці прибутки дізнаються інші учасники ринку і спрямовуються в цю галузь, що призведе до зростання пропозиції і падіння рівноважної ціни.
 12. Запитання для самоперевірки
  рівновагу Курно, Бертрана, Штакельберга в умовах дуополії. 9. Які засоби і методи конкурентної боротьби ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 10. У чому сенс і значення антимонопольного регулювання? Які антимонопольні закони ви знаєте? Б. Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва. Держава в ринковій
 13. Запитання для самоперевірки
  рівновагу Курно, Бертрана, Штакельберга в умовах дуополії. 9. Які засоби і методи конкурентної боротьби ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 10. У чому сенс і значення антимонопольного регулювання? Які антимонопольні закони ви знаєте? Б. Функціонування найважливіших ринків факторів виробництва. Держава в ринковій
 14. Яка кількість ресурсу слід використовувати?
  Фірми буде прибутковим збільшувати кількість використовуваного ресурсу до точки, де його гранична прибутковість буде дорівнює граничним витратам на цей ресурс (рис. 12.12). У розглянутому прикладі при ціні ресурсу 1000 руб. фірма в умовах досконалої конкуренції на ринку готової продукції буде використовувати 6 од. даного ресурсу (графік граничної прибутковості MRP1), а в умовах недосконалої
© 2014-2022  epi.cc.ua