Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИТРАТИ НА ПІДГОТОВКУ І ПЕРЕПІДГОТОВКУ КАДРІВ НА ДОГОВІРНІЙ ОСНОВІ З НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

витрати, пов'язані з оплатою підприємствами відповідно до договором за надання навчальними закладами в процесі підготовки фахівців послуг, передбачених затвердженими навчальними планами та програмами; за перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИТРАТИ НА ПІДГОТОВКУ І ПЕРЕПІДГОТОВКУ КАДРІВ на договірній основі з навчальними закладами "
 1. Структурна перебудова системи освіти
  Структурна перебудова системи освіти передбачає розширення різноманіття загальноосвітніх установ, стимулювання створення нових видів освіти і типів навчальних закладів; розвиток інтеграції освітніх установ різних профілів і рівнів в сільській місцевості; віднесення середніх спеціальних навчальних закладів до неуніверситетські рівнем вищої освіти; проведення
 2. 23.4. Фінансування витрат на підготовку кадрів
  Науково-технічний прогрес, завдання щодо підвищення ефективності виробництва і входження країни в ринкові відносини вимагають постійного зростання знань і загальної культури кадрів. Підготовку кадрів здійснюють професійно-технічні ліцеї, середні спеціальні навчальні заклади та вищі навчальні заклади. Все більш важливе місце в даний час займає система перепідготовки кадрів, виходячи
 3. 3.3 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів в умовах переходу до ринкової економіки
  Ще в роки Радянської влади на Україні створена єдина система підготовки робочих кадрів, що включає підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних училищах і на виробництві. Система, за її довгі роки існування, забезпечувала промислові підприємства України кваліфікованими кадрами, які створювали і розвивали науково-технічний потенціал країни. Система охоплювала підготовку
 4. Контрольні питання
  1. Поясніть, як у відповідності з бюджетною класифікацією здійснюються видатки на освіту. 2. Як розподілена компетенція в галузі освіти між державою, суб'єктами Федерації і місцевими органами? 3. Охарактеризуйте витрати на поточне утримання загальноосвітніх шкіл. 4. У чому полягає фінансування а) шкіл-інтернатів та б) дитячих дошкільних установ? 5. Як
 5. В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004
  У підручнику з курсу «Міжнародна економіка» розглядаються питання теорії міжнародної торгівлі, торговельної політики, валютного курсу і валютної політики, платіжного балансу, взаємодії внутрішнього та зовнішнього макроекономічної рівноваги в умовах відкритої економіки. Призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінської освіти. Підручник підготовлено
 6. ОСВІТА
  галузь економіки, господарства країни, що об'єднує організації, установи, підприємства, зайняті навчанням, вихованням, передачею знань, випуском навчальної літератури, підготовкою вчительських
 7. 5. Наймання, оплата праці та трудові відносини в фірмах
  Важливий елемент ринку праці - кадрова робота на фірмі. Вона починається з найму працівників і охоплює весь процес управління персоналом, включаючи його мотивацію, форми оплати праці, професійну підготовку та перепідготовку. В основу практичної політики багатьох фірм в галузі трудових ресурсів покладена теорія людського капіталу. Сам термін «людський капітал» означає утворення,
 8. ГЛАВА 23. Витрати на освіту, підготовку кадрів та культуру
  ГЛАВА 23. Витрати на освіту, підготовку кадрів та
 9. Мстислав Платонович Афанасьєв. Основи бюджетної системи, 2009
  В основу навчального посібника покладено курс лекцій, що читаються автором у Державному університеті - Вищій школі економіки з 1998 р. У ньому розкриваються теоретичні та практичні аспекти функціонування бюджетної системи. Дан докладний аналіз складових бюджетного устрою і процесу, розглянуто питання управління державним боргом, бюджетними і позабюджетними фондами, міжбюджетні
 10. С. В. Мочерний, В. М. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. Економічна теорія, 2000
  Цей навчальний посібник розрахований на наймасовішу, перший ступінь економічної освіти студентів вищих навчальних закладів. В її рамках майбутні фахівці повинні отримати міцні знання про економічні системах, їх еволюціях та сучасний стан, механізми розвитку та функціонування, що і визначило логіку побудови, зміст і концептуальний апарат навчального
 11. Е.Б. Бедрин, О.А Козлова., Т.А. Саламатова, А.В. Толпегін. Введення в економічну теорію, 2009
  Викладено основи економічної теорії як науки. Розглянуто принципи економічної теорії, основні види економічних суб'єктів, типи господарювання та економічних систем. Представлені базові поняття і категорії сучасної економічної теорії. Навчальний посібник призначений для студентів вузів, які вивчають економічну теорію, може бути рекомендовано викладачам економічних дисциплін у
 12. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка», 2008
  Даний навчальний посібник призначений для студентів неекономічних спеціальностей всіх форм навчання. У ньому представлено зміст лекційних занять, згідно з навчальною програмою. Рекомендоване навчальний посібник сприяє глибшому і якісному вивченню дисципліни «Економіка». Наведено список літератури, яка може бути корисна студентам при підготовці до занять та виконанні
 13. Чи повинні компанії співпрацювати з вузами в пошуках кадрів для себе або випускники повинні самі "продавати" себе?
  Поведінка підприємств завжди залежало від дефіциту або надлишку фахівців на ринку. У сьогоднішніх умовах більшість підприємств просто наймає необхідного їм професіонала. Багатьом здається, що така ситуація буде завжди. Однак у перспективі докризовий дефіцит кадрів відновиться і стане ще більше. Тому компаніям з часом доведеться налагоджувати тісний контакт з навчальними закладами
 14. КОМБІНАТ
  (від лат. Combinare - з'єднувати) об'єднання технологічно пов'язаних між собою підприємств, продукція одного з яких служить матеріалами, напівфабрикатами для іншого. Під навчальним комбінатом розуміється об'єднання навчальних закладів різного рівня, що існують на
 15. А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009
  Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну", зробити її готової до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку
 16. КОМБІНАТ НАВЧАЛЬНИЙ
  об'єднання навчальних закладів різного рівня, що існують на
© 2014-2022  epi.cc.ua