Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИТРАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ

витрати виробництва, пов'язані з підтриманням у працездатному стані використовуваних систем, машин, обладнання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИТРАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ "
 1. 41. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І УПРАВЛІННЯ
  До витрат на обслуговування виробництва і управління відносяться: загальновиробничі витрати (витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування й цехові витрати); загальногосподарські витрати. При аналізі витрат на обслуговування виробництва і управління слід: оцінити динаміку витрат як в цілому, так і по окремих видах; оцінити зміни витрат у розрахунку на 1 руб. обсягу
 2. 35. Аналіз доходів і витрат
  На основі дохідного підходу оцінку нерухомості починають з визначення потенційного валового доходу. Під потенційним валовим доходом розуміють максимальний дохід, який здатний приносити оцінюваний об'єкт нерухомості, визначається шляхом розрахунку суми очікуваних надходжень від об'єкта при 100%-й завантаженні площ Розрахунок потенційного валового доходу здійснюється на основі аналізу поточних
 3. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА
  повні витрати, витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і зумовлені ним. Розрізняють різні види таких витрат. Постійні витрати - витрати, що мають місце незалежно від обсягу виробництва, наприклад витрати на утримання будівель, адміністративного апарату, на обслуговування. Змінні витрати - витрати, безпосередньо пов'язані з обсягом виробництва, що змінюються
 4. Поточні витрати
  Поточні витрати - витрати, що забезпечують поточне функціонування органів організації (заробітна плата, витрати на соціальне страхування , витрати на відрядження тощо). Поточні витрати не збільшують розміру державного
 5. 21.2. Фінансування житлового господарства
  Житлове господарство - одна з найважливіших галузей соціально-побутової інфраструктури. Зростання народного добробуту тісно пов'язаний з поліпшенням житлових умов. Прийняті за останні десятиліття заходи щодо вирішення житлової проблеми призвели до значного зростанню житлового фонду міст. Покращився інженерне обладнання будинків і оснащення їх водопроводом, каналізацією, газом, ліфтом,
 6. Питання 45. Статистика інвестицій та інвестиційної діяльності
  Інвестиціями називається сукупність коштів, вкладених в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу і досягнення позитивного соціального ефекту. Інвестиційна діяльність - це процес вкладення коштів господарюючими суб'єктами і сукупність практичних дій з їх реалізації. У статистиці складу інвестицій аналізується за кількома
 7. ВИТРАТИ ОБІГУ ВИРОБНИКІВ
  витрати обігу, що входять до витрат виробників; включають витрати на утримання збутового підрозділу, на дослідження ринків, на рекламу, на зв'язок, транспортно-експедиторські витрати, витрати за банківськими операціями, вартість банківських кредитів, виплати винагород посередникам, витрати на передпродажний сервіс і технічне обслуговування, представницькі витрати і
 8. ВИТРАТИ ОБІГУ СПОЖИВАЧІВ
  витрати обігу, що входять до витрати споживачів; включають транспортно-експедиторські витрати, сплату митних зборів, портових податків і зборів, витрати на відкриття кредитів, надання банківських гарантій та інші банківські операції, витрати на залучення товарних експертів, представницькі та інші
 9. Стаття 66. Складові частини видатків бюджетів
  1. Витрати бюджетів залежно від їх економічного змісту діляться на поточні витрати і капітальні
 10. Витрати. Угруповання витрат
  Платник податків зменшує отримані доходи на суму зроблених витрат. Витратами зізнаються обгрунтовані (економічно виправдані витрати) і документально підтверджені витрати (а у випадках, передбачених статтею 265 НК, збитки), здійснені платником податків. Витратами визнаються будь-які витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на
 11. § 6.8. Визначення витрат на експлуатацію будівель і будівельних конструкцій
  При оцінці порівняльної ефективності проектно-будівельних (об'ємно-планувальних, конструктивних) рішень в якості поточних витрат враховуються експлуатаційні витрати. Вони пов'язані з відновленням і підтримкою в придатному стані конструкцій будівель і споруд, забезпеченням нормального функціонування різних видів інженерного обладнання, здійсненням робіт
 12. Капітальні витрати
  Капітальні витрати - витрати, що забезпечують інноваційну та інвестиційну діяльність. Капітальні витрати збільшують обсяг державного
 13. § 4.3. Визначення порівняльної ефективності інвестиційних проектів
  Показники порівняльної ефективності інвестицій використовуються у разі, коли необхідно зробити вибір між різними варіантами інвестиційного проекту, спрямованого на створення умов для економії всіх видів ресурсів шляхом впровадження будь-яких нововведень або удосконалень в технічної, організаційної та інших сферах з мінливими вартісними параметрами. У будівельній індустрії
 14. Стаття 67. Капітальні видатки бюджетів
  Капітальні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує інноваційну чи інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної
© 2014-2022  epi.cc.ua