Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

РОБОЧІ

працівники сфери матеріального виробництва (зайняті у промисловості, будівництві, на транспорті та в близьких до них галузях), що займаються фізичною працею.
Назва "робочі" містить значний елемент умовності, так, наприклад, селяни цілком можуть бути названі сільськогосподарськими робітниками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "РОБОЧІ"
 1. людино-день
  робочого часу, що характеризує роботу однієї людини протягом одного робочого дня незалежно від встановленої тривалості робочого дня. У таких одиницях іноді вимірюють загальний робочий час працівника, бригади за певний, досить тривалий
 2. Абсолютна додаткова вартість
  робочого дня за рамки необхідного робочого часу, протягом якого праця робітника створює еквівалент вартості своєї робочої сили. Додаткова вартість, отримана внаслідок подовження робочого дня за рамки необхідного робочого часу, називається абсолютною додатковою вартістю. Прихованої формою подовження робочого дня є підвищення інтенсивності праці. Справа в тому, що при підвищеній
 3. Контрольні питання і завдання
  робочої сили? Що включає в себе це поняття? Які основні причини сучасної міграції робочої сили? 2. Охарактеризуйте основні напрямки сучасного переміщення робочої сили. 3. Які основні наслідки міграції робочої сили для країни-експортера? Як міграція робочої сили відбивається на державному бюджеті країни? 4. Як наявність іноземних робітників відбивається на економіці і
 4. Відносна додаткова вартість
  робочого часу в рамках існуючого робочого дня. Додаткова вартість, отримана внаслідок цього, називається відносної додаткової вартістю. Неодмінною умовою такого зрушення в необхідному і додатковому робочому часу в рамках встановленого робочого дня стає підвищення рівня суспільної продуктивності праці. Останнє веде до здешевлення матеріальних і духовних благ,
 5. Робочий день і його складові частини
  робочу силу, підприємець організує процес виробництва. Припустимо, робочий день дорівнює 7 ч. Однак робітник протягом 5 год своєї праці створює вартість, рівну вартості своєї робочої сили, тобто за цей час він створює вартість, еквівалентну його заробітної плати. Продовжуючи працювати ще 2 год, він створює додаткову вартість до вартості своєї робочої сили, яка не оплачується
 6. СИСТЕМА ЙОРКА
  робітник отримує третину теоретично встановленої суми заробітної плати незалежно від його продуктивності і витраченого робочого часу. Інші дві третини розкладаються по нормативам на робочі години і виплачуються у міру відпрацювання цих годин. Плата за понаднормову роботу
 7. РИНОК ПРАЦІ
  робочу силу. Ринок праці можливий тільки за умови. що робочий є власником своєї здатності до праці. Через ринок праці здійснюється продаж робочої сили на певний
 8. Вартість робочої сили
  робоча сила, або ціна праці. Вартість робочої сили, як ми вже знаємо, визначається вартістю засобів існування, необхідних для відтворення робочої сили. Вартість робочої сили залежить від ряду факторів, зокрема кліматичних та інших природних умов тієї чи іншої країни. Крім природних потреб людини в їжі, одязі, житлі існують ще культурні та професійні
 9. 2. Сегментація ринку праці. Структура робочої сили
  робочої сили, або два сегменти єдиного ринку робочої сили. Найбільш спрощена формула цієї сегментації - наявність двох незалежних один від одного ринків робочої сили, заснованих на професійно-кваліфікаційному поділі
 10. 3 . Норма додаткової вартості
  робочого часу. Отже, в необхідний робочий час робітник створює вартість, рівну 25 тис. руб., а в додатковий робочий час - 10 тис. руб. Дане співвідношення вартості робочої сили і додаткової вартості свідчить про те, що норма додаткової вартості дорівнює
 11. Основні сегменти ринку праці
  робочі місця фахівців з вищою освітою, керівників та адміністраторів всіх ланок, висококваліфікованих робітників. Це високооплачувані групи робочої сили, що мають високий рівень кваліфікації, надійні гарантії зайнятості. До нього також відносяться робочі місця техніків, адміністративно-допоміжного персоналу та працівників середньої кваліфікації. Інший ринок охоплює робочі
 12. Трудові відносини
  робоча сила - капітал (підприємці) складається в основному під впливом попиту та пропозиції на робочу силу, що визначаються потребами посилення конкурентоспроможності американської продукції і підвищенням її наукоємності. Використовуються нові підходи до управління робочою силою, що мають на меті гнучке управління і контроль над робітниками і службовцями і імітують співучасть працівника в справах
 13. 13.5. Використання робочої сили
  робочої сили визначається особливостями соціально-економічного розвитку, змінами в технологічній базі виробництва, демографічної обстановкою. У зв'язку з цим положення на ринках праці, адаптація робочої сили до мінливих умов відтворення складається в підсистемах світового господарства з різним ступенем інтенсивності і має свої
 14. Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника.
  робітника. Коли число робітників зростає з 1 до 2, випуск булочок зростає з 50 до 90, отже, предель-ний продукт другого робітника становить 40 булочок; якщо наймається ще один працівник, випуск булочок зростає з 90 до 120, таким чином, граничний продукт третього робочого дорівнює 30 булочкам. Зауважте, що зі зростанням числа робочих граничний продукт убуває. Пре-слушну
 15. Питання 24. Показники використання робочого часу
  робочого часу розраховуються на основі даних балансів робочого часу. До цих показників відносяться: 1) коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу: {foto67} де ТФ - фактично відпрацьовані години в урочний час; ТМ. В. Ф. - максимально можливий фонд робочого часу. За допомогою даного показника аналізується використання робочого часу на
 16. Ключові терміни
  робоча сілаВозвращающіеся на робочі местаОтчаявшіеся работнікіЗакон Окуня Тривалість безработіциПособія по
 17. Г Л А В А 18 МІЖНАРОДНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
  робочої сили. міждержавногопереміщення робочої сили носить специфічний характер, оскільки робоча сила є не тільки об'єктом, а й суб'єктом міжнародних економічних
 18. Марксизм про особливості ринку праці
  робоча сила »і фізичного капіталу. Якщо робоча сила в процесі праці створює вартість, то всі інші види ресурсів лише переносяться на нову вартість самою працею. Це кардинально відрізняє робочу силу від всіх інших ресурсів, забезпечує її ключове значення в суспільному виробництві. Крім того, марксисти думають, що ринок робочої сили, хоча і підкоряється загальним ринковим
© 2014-2022  epi.cc.ua