Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИРОБНИЧІ ІНВЕСТИЦІЇ

інвестиції, що направляються на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИРОБНИЧІ ІНВЕСТИЦІЇ "
 1. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе незаплановані інвестиції, які виникають через розбіжність запланованих і фактичних інвестицій. Фактичні інвестиції містять у собі заплановані і
 2. Інвестиції: які їх види?
  Виробничі інвестиції - довгострокові вкладення грошей в розширення основного капіталу (нове будівництво, придбання нового обладнання, транспортних засобів і т. п.); невиробничі інвестиції - довгострокові витрати на підготовку майбутніх фахівців, навчання кваліфікованих кадрів на підприємстві. Вся сума інвестицій на практиці підрозділяється на три види: 1) інвестиції в
 3. 12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості.
  Виробничі будівлі та споруди, а також будь-які види машин і устаткування з терміном служби більше одного року. Грошові активи - права на отримання грошових сум від інших фізичних і юридичних осіб (депозити в банку, облігації, акції). Нематеріальні активи - цінності, що одержуються фірмою в результаті проведення програм перенавчання або підвищення кваліфікації персоналу, розробки
 4. 3. Процентна ставка і спросна інвестиції
  производствен-ні потужності та обладнання, інвестиції в новоежіліщное будівництво, а також фінансірованіеізмененія виробничих запасів. Найбільш зна-ве з цих трьох видів є інвестиції виробничі потужності. За ними зі значною-ним відставанням слідують інвестиції в жіліщноестроітельство. Що стосується запасів, то хоча в середовищ-ньому їх зміни незначні, проте динаміка
 5. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД
  інвестицій в акції інших підприємств, при якому інвестор відображає початкові інвестиції за собівартістю , а відповідна частка в прибутку спочатку відбивається дебетованием рахунки інвестицій і кредитуванням рахунка надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кредитуються рахунки інвестицій. Це один з небагатьох методів, при використанні якого надходження визнаються
 6. 11. Виробничий та інвестиційний потенціали.
  Виробничі потужності; - матеріально-технічна та технологічна база; - діючий кадровий потенціал; - обсяг залучених у виробництво ресурсів та їх запаси; - виробнича інфраструктура; - система організації управління, інституційно-правова база регулювання виробництва . Показники виробничого потенціалу: - кількість підприємств; - чисельність працюючих; -
 7. Сьогоднішні проблеми
  виробничу сфери і т. д. Разом з тим розрізнені зусилля суб'єктів економіки не можуть вирішити проблеми трансформації російської економіки на сучасний рівень. Потрібна державна політика, спрямована на підтримку науково-виробничого потенціалу, структурну перебудову економіки на базі новітніх технологій. З урахуванням дослідження вимальовуються основні параметри політики
 8. Аналіз інвестицій
  виробнича (галузева) структура інвестицій, багато в чому характеризує майбутню картину диверсифікації виробничої діяльності фірми, галузі, країни. Так, в Росії капіталовкладення направляються насамперед у паливно-енергетичний комплекс, транспорт, житлово-комунальне господарство. У 1998 р. на ці галузі довелося відповідно 24, 14 і 21% всіх капіталовкладень; - географія
 9. Економічний ріст і фондоозброєність
  виробничу функцію у=f (k) і функцію споживання, перетворену у функцію інвестицій і=су, можна представити інвестиції на одного працівника як функцію від капіталоозброєності (фондоозброєності): і=с f (k). Звідси випливає пряма залежність інвестицій від фондоозброєності і обсягу випуску. Як видно, це рівняння включає і виробничу функцію, і функцію споживання і
 10. Інвестиції
  виробничих потужностей, створення додаткових робочих місць, залучення у виробництво нових працівників. Інвестування в цілях збільшення розмірів реального капіталу і є процес накопичення. Інвестування - це крок до завтра, створення умов для оновлення та збільшення виробництва. Стимулом для інвесторів служить прибуток. Але інвестиційні вкладення повертаються не відразу, тому
 11. ІНВЕСТИЦІЇ ФАКТИЧНІ
  інвестицій держави і приватних фірм; дорівнюють сумі запланованих і незапланованих
 12. ІНВЕСТИЦІЇ
  виробничі інвестиції, що направляються на нове будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств, та інтелектуальні, вкладені в створення інтелектуального, духовного продукту. Також розглядають контролюючі, прямі інвестиції, що забезпечують володіння більш ніж
 13. ІНВЕСТИЦІЇ ІНДУКОВАНІ
  інвестиції, що викликаються потребою суспільства у відповідних товарах і послугах, на отримання, виробництво яких використовуються
 14. Ефект акселерації
  інвестицій, спровокований зростанням доходів, називається ефектом акселерації. Інвестиції, викликані збільшенням доходів, називаються індукованими інвестиціями. Ефект акселерації обумовлений у вирішальній мірі двома факторами: тривалістю періоду виготовлення устаткування, внаслідок чого в цей період незадоволений попит викликає розширення виробництва, і тривалістю періоду
 15. Основні типи інвестицій
  виробничі інвестиції; 2) інвестиції в товарно-матеріальні запаси (ТМЗ), 3) інвестиції в житлове будівництво. Якщо економіка на підйомі, то зростають інвестиції в товарно-матеріальні цінності, щоб збільшити виробництво. Якщо в економіці спад виробництва, то зростають запаси готової продукції, попит падає, виробництво не розширюється. Таким чином, інвестиції відіграють роль
 16. Глава 18. Інвестиції
  інвестиції. Вони покликані відтворювати і оновлювати основний
 17. Інвестиції, норма прибутку і відсотка
  виробничих потужностей Якщо з'явилися зразки нової або удосконаленої продукції, нове обладнання, нові технології Якщо оцінки оптимістичні Якщо відбувається зниження рівня оподаткування Якщо вони збільшуються Якщо є зайві виробничі потужності Якщо відсутні нові продукти, техніка і технології Якщо оцінки песимістичні Якщо рівень оподаткування
 18. Питання 45. Статистика інвестицій та інвестиційної діяльності
  виробничого призначення виділяють інвестиції на: 1) нове будівництво - будівництво, яке здійснюється на нових майданчиках як в цілях створення нових будівель, споруд, так і замість ліквідованих; 2) розширення діючих підприємств - процес будівництва нових цехів, об'єктів на території діючих підприємств або примикають до них майданчиках для створення додаткових
© 2014-2022  epi.cc.ua