Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

економіко-математична залежність у формі зв'язку між кількістю виробленої продукції та факторами виробництва, в якості яких в цій функції розглядаються праця і капітал.
Виробнича функція найчастіше використовується у вигляді статечної залежності між обсягом виробництва Q і факторами виробництва у вигляді капіталу K і праці L, що має вид Q=A * K ^ a * L ^ b, де A - постійний коефіцієнт, a, b - показники ступеня, що характеризують віддачу, використання кожного з двох основних видів ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ "
 1. Виробнича функція
  виробнича функція, що встановлює технічне співвідношення між факторами виробництва і обсягом отриманої продукції. Причому виробнича функція з успіхом може застосовуватися як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівнях. Вона легко піддається агрегуванню, що дозволяє використовувати її для моделювання народногосподарських пропорцій. У найзагальнішому вигляді ця функція
 2. Виробнича функція
  виробничого процесу (производственнойтехнологии) часто описується як інженерно-тех-технічне рішення, за яким слід економіч-ське рішення Інженер або другий технічний ек-спертий відбирає технологічні процеси, характе-різующіеся мінімальними потребами в ресу-рсах, відкидаючи всі ті, які є техноло-гически неефективними. Потім настає очередьбізнесмена приймати
 3. 3. Функції ринку
  функцій (рис. 5.1). Рис. 5.1. Функції
 4. 9.2.5. ПРОПОЗИЦІЯ АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНІЙ ГАЛУЗІ В короткий період
  виробничих витрат підприємств. Воно полягає у припущенні, що витрати на виробництво якого-небудь підприємства є функцією лише його обсягу виробництва, але не залежать від випуску інших фірм або галузі в цілому. Це припущення справедливо для виробництв (галузей), що не використовують високоспеціалізованих ресурсів (включаючи працю), та / або відносно невеликих порівняно з усією
 5. 34. ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ, ВИРОБНИЧІ СИЛИ, ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ
  виробничий процес - виробнича функція - це: 1) спосіб встановлення зв'язку між ресурсами і випуском продукції; 2) показник максимально можливого випуску продукції, який може бути отриманий з заданого обсягу ресурсів; 3) показник того мінімальної кількості ресурсів, яке необхідно для отримання заданого обсягу продукції, якщо не ставиться мета максимізації обсягу
 6. Фіскальна функція
  виробничої та соціальної інфраструктури, фондомістких галузей з тривалими термінами окупності капіталовкладень, з необхідністю формування і розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки. Соціальний характер податкової системи пов'язаний з напрямком значної частини бюджетних коштів на соціальні потреби населення, повне або часткове звільнення від податків громадян, які потребують
 7. Опції ринку праці
  виробничий ресурс. Відповідно до цього виділяють головні функції ринку праці. Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення продуктивних здібностей працівників. Економічна функція ринку праці полягає в раціональному залученні, розміщенні, регулювання та використанні праці, що дозволяє особливо
 8. Опції ринку праці
  виробничий ресурс. Відповідно до цього виділяють головні функції ринку праці. Соціальна функція полягає у забезпеченні нормального рівня доходів і добробуту людей, нормального рівня відтворення продуктивних здібностей працівників. Економічна функція ринку праці полягає в раціональному залученні, розміщенні, регулювання та використанні праці, що дозволяє особливо
 9. Зважаючи повсемест-ве впровадження комп'ютерної техніки та пов'язані з цим переваги і зручності нового способу життя,
  виробничої функції. Якщо ми позначимо обсяг своєї продукції як Y, кількість праці - L, кількість фізичного капіталу - К, кількість людського капіталу - H і кількість природних ресурсів - N, виробнича функ-ція виразиться таким чином: Y=AF (L, K, H, N), TReFi) - функція, що визначає залежність обсягів випуску продукції від значень витрат факторів
 10. § 2.4. Функції оподаткування
  функції оподаткування як прояви його сутності і властивостей, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те
 11. Опції попиту та пропозиції
  функціях сукупного попиту та сукупної пропозиції . 1. Вони служать свого роду барометром пропорційного, збалансованого розвитку національної економіки (пасивна функція), так як будь-який процес у ній негайно проявиться на ринку в зміні співвідношення між попитом і пропозицією. 2. Виконавши зазначену пасивну функцію, вони тут же починають виконувати активну функцію по
 12. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 13. 2. Основні функції сучасної держави
  функції, які принципово не може здійснити сам ринок. Це насамперед такі функції: 1) регулювання так званих зовнішніх (або побічних) ефектів; 2) задоволення потреб у колективних благах (або в громадських
 14. Ключові терміни
  Функція споживання Гранична схильність до споживання (MPC) Гранична схильність до заощаджень (MPS) Функція інвестицій Сукупний попит Функція сукупного попиту Небажане або незаплановане інвестування в запаси Мультиплікатор Парадокс
© 2014-2022  epi.cc.ua