Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА


Вивчення історії ідей
з необхідністю передує
звільненню думки.
Дж.М. Кейнс
Думка Кейнса, винесена в епіграф, визначає надзавдання цієї книги. Вільна думка - не наслідок збігу обставин, це результат тривалих і постійних зусиль багатьох людей з її формування, культивування та захисту від тих, хто намагається її обмежити або «направити» її в потрібне для себе русло. Історія ідей - школа думки; пройти цю школу - значить не тільки розширити наші знання, а й зміцнити свободу думки.
Основою цієї книги став курс лекцій, який починаючи з 1995 р. читається кафедрою інституціональної економіки та економічної історії в Державному університеті - Вищій школі економіки (ГУ-ВШЕ). Як викладачам історії економічної думки нам завжди хотілося мати у своєму розпорядженні навчальний посібник, що дає широку, доступну для огляду за своїм форматом картину еволюції економічної думки, сучасну за своєю концепцією і вільну від ідеологічної кон'юнктурності. Саме це бажання служило головним спонукальним мотивом при підготовці даного видання.
Вибудовування такого курсу лекцій, а потім і навчального посібника неминуче ставить перед авторами ряд складних проблем методичного та змістовного характеру. Перш за все виникає питання про те, як в рамках вельми компактного навчального курсу, розрахованого, як правило, на один-два семестри, досить повно і цілісно уявити картину всієї історії економічної думки. Вирішення цього питання нерідко бачиться в надмірному скороченні тексту: виклад зводиться до перерахування дат і фактів з життя найбільших економістів і вельми умовному, а часом і незрозуміле опису їх теорій. Водночас логіка їх думки, особливості сприйняття одних і тих же проблем різними авторами, характер еволюції різних наукових традицій та їх впливу на економічну політику і суспільні уявлення - все це залишається за рамками курсу. При такому підході сам курс багато в чому втрачає сенс, а студент націлюється на зубріння.
Існує проблема відображення новітніх теорій. У більшій частині навчальної історико-наукової літератури еволюція економічної думки простежується лише до середини XX в., Тоді як її новітній етап представлений, в кращому випадку, уривчастими відомостями. Це характерно і для найбільш авторитетних перекладних підручників М. Блауга «Економічна думка в ретроспективі» і Т. Негіші «Історія економічної теорії» (зауважимо, що книга Негіші - це магістерський підручник, не призначений для бакалаврату, а робота Блауга неоднорідна по складності і часом важка для сприйняття). Прагнення довести викладається до сучасності - важлива позитивна особливість тритомного університетського курсу під редакцією проф. А.Г. Худокормова (М., 1989-1998), проте його формат не узгоджений з переважаючою вузівської практикою, орієнтованої на порівняно короткі - одно-двох семестрові - навчальні курси, та й тимчасові рамки публікації цього видання не могли не позначитися на його концептуальному єдності.
Що стосується проблем змістовного характеру, то вони багато в чому обумовлені необхідністю поєднання природного для історії хронологічного підходу з проблемно-тематичним, що дозволяє більш об'єктивно відобразити різноманітність наукових традицій економічної думки. Будь-яка робота подібного типу передбачає певний відбір, причому не тільки відбір наукових шкіл, імен і концепцій самих по собі, а й визначення ракурсу їх розгляду. Ми віддаємо собі звіт в тому, що такий відбір не може бути цілком об'єктивним. Він неминуче несе відбиток інтелектуальних традицій, яких дотримуються автори, їх наукових пристрастей та інтересів. Залишається сподіватися, що в даному випадку мова йде про академічне суб'єктивізмі, що відбиває дослідницький досвід її авторів, активно залучених в наукове життя.
Головні відмінні риси пропонованого навчального посібника можна звести до двох моментів: по-перше, автори прагнули спиратися у своїй роботі на першоджерела і дати сучасну інтерпретацію минулого і сьогодення економічної науки з урахуванням новітніх досягнень світової історико-наукової думки; при цьому мова зовсім не йшла про «підстроюванні» старих ідей під сучасні теорії - з нашої точки зору, історик економічної науки має бути, крім іншого, хранителем її інтелектуального «генофонду», сознающим цінність різноманітності її наукових традицій і дослідницьких програм, в рамках яких можуть вирішуватися різні наукові завдання, розроблятися різні, часом непересічні, предметні області і свої аналітичні прийоми і методи, по-друге, в книзі представлена більш широка, ніж в інших наявних російською мовою роботах цього жанру, палітра сучасної економічної теорії: в четвертому її розділі поряд з традиційними темами (монетаризм, теорії економічного зростання, інституціоналізм) читач знайде глави про такі бурхливо розвиваються напрямках сучасної наукової думки, як економічні теорії інформації, еволюційна економічна теорія, поведінкові економічні теорії.
Автори дуже сподіваються, що ця книга знайде зацікавлений відгук у російських вузах і сприятиме підвищенню престижу історико-наукового компонента економічної освіти.
Навчальні плани різних вузів відводять історії економічних вчень неоднакове місце, і це не може не позначитися на способі застосування даного посібника в навчальному процесі. У Вищій школі економіки цей предмет займає два семестри на другому-третьому курсах бакалаврату (всього - 96 год, у тому числі: лекції - 64 год, семінари - 32 год). Структура лекційного курсу співвідноситься зі структурою справжнього посібники наступним чином:
I семестр
Розділ I (16 год): глави 1 - 8.
Розділ II (18 год): глави 10-11, 12 (разом з 17), 13-16, 18-19.
II семестр
Розділ III (6 год): глави 21 (разом з 22), 24, 28.
Розділ IV (24 год): глави 29-36, 38 (разом з 37), 40-42.
Зрозуміло, це лише один з можливих варіантів побудови двосеместрового навчального курсу. Наявність в навчальному посібнику ряду додаткових розділів, що не увійшли до вихідний лекційний курс, залишає кафедрам і викладачам певну свободу маневру при формуванні на його основі конкретної навчальної програми. Так, структура посібника дозволяє помітно посилити розділ курсу, присвяченого історії російської економічної думки, більш повно представити окремі розділи економічної науки (наприклад, історію грошових теорій, мікро-або макроекономіки і т.д.), скорегувати з урахуванням профілю аудиторії спектр розглянутих напрямків сучасної економічної думки.
Для вузів, в яких історія економічних вчень вивчається протягом одного семестру (32-36 год), можна рекомендувати таку базову структуру курсу:
Розділ I (10 год): глави 2-5, 7.
Розділ II (12 год): глави 11,12 (разом з 17), 13-15, 19.
Розділ III (2 год): глава 28.
Розділ IV (8 год): глави 29, 30 (або 36), 33 (разом з 34), 38.
У будь-якому випадку розділи і глави, не включені в базову програму курсу, можуть використовуватися при визначенні тематики письмових робіт студентів, для підготовки спецкурсів, а також в якості матеріалу для самостійного вивчення студентами.
Якою мірою авторам і редакторам вдалося досягти поставлених цілей - судити читачеві. У кожному разі ми вдячні студентам факультету економіки ГУ-ВШЕ 1995-1999 рр.., Чиї зацікавленість або пасивність, питання на лекціях і відповіді на іспитах служили незмінним камертоном, за яким вивірялася остаточна редакція тексту книги.
Значну допомогу в роботі над рукописом надали багато наших колег, які в ролі офіційних чи неофіційних рецензентів знаходили час уважно читати наші тексти і звертали нашу увагу на ті чи інші прорахунки і упущення. Усім їм, незалежно від того, якою мірою автори зуміли скористатися їх зауваженнями, - наша щира подяка!
Нарешті, тим, що ця книга вийшла у світ в нинішнє економічно непростий час, автори зобов'язані фінансової підтримки Інституту «Відкрите суспільство», що супроводжувала цей проект на всіх етапах його здійснення.
Колектив авторів:
зав. відділом ІСЕМВ РАН, чл.-кор. РАН, докт. екон. наук, проф. ГУ-ВШЕ B.C. Автономов - Передмова, гл. 10-12, 15, 17, 18, 30, 31,37,42;
зав. кафедрою ГУ-ВШЕ, зав. сектором ІЕ РАН, к.е.н. О.І. Ананьін - Введення, гл. 1-7;
зав. відділом ІНІОН РАН, докт. екон. наук, проф. ГУ-ВШЕ Н.А. Макашева - гол. 9, 13, 14, 16, 17, 24, 28, 29, 32-36, 41;
ст. науковий співробітник ІСЕМВ РАН, канд. екон. наук С.А. Афонцев - гол. 39;
доцент кафедри ГУ-ВШЕ, к.е.н. Г.Д. Гловелі-гол. 8, 19-27;
провідний науковий співробітник ІСЕМВ РАН, канд. екон. наук Р.І. Капелюшников - гол. 38, 40.
У складанні іменного покажчика взяв участь І.У. Сагітов.
В. Автономов
О. Ананьін
Н. Макашева
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕДМОВА"
 1. Передмова
  Людвіг фон Мізес був і до цих пір відомий нашому читачеві тільки як незламний ліберал і безкомпромісний борець з соціалізмом і бюрократією. Вихід російською мовою його книги "Людська діяльність", з дня публікації якої пройшло рівно півстоліття, розкриває нам всю систему його поглядів, закономірним елементом і логічним завершенням якої є мізесовскій лібералізм. У цій книзі
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Передмова
  Я провів інтерв'ю з більш ніж тридцятьма найвизначнішими біржовиками нашого часу і кожному з них задавав кілька однакових питань [Інтерв'ю було опубліковано у збірниках «Ринкові чаклуни» і "Нові ринкові чаклуни" («Market Wizards», New York Institute of Finance, 1989; «The New Market Wizards», HarperBusiness, 1992). - Тут і далі примітки перекладача.]. Серед них був такий: «Чи була в
 4. Глава 21
  Я відмінно усвідомлюю, що всі ці узагальнення виробляють не надто значне враження. З узагальненнями майже завжди так. Мабуть, краще показати все це на прикладі. Я розповім про те, як мені одного разу вдалося підняти ціну на тридцять пунктів, накопичивши при цьому тільки сім тисяч акцій і розкрутивши ринок, здатний поглинути майже будь-яке їх кількість. Це були акції компанії «Імперіал стіл». За ними
 5. Передмова
  Пропонований читачеві підручник «Економіка» написаний на рубежі XX-XXI століть. Це грань, розділяє дві епохи: епоху з помилкового, суперечливого розвитку економічних систем XX століття і епоху початку третього тисячоліття, в яку вступає людство, спираючись на потенціал, тенденції і традиції, що сформувалися в XX столітті. Одночасно це епоха нових, кардинальних змін у всіх сферах
 6. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  Д.Рикардо (1771-1823) - талановитий фінансист і один з найбагатших людей лондонського фінансового світу свого часу - є одночасно людиною, зробили величезний внесок у розвиток класичної політичної економії. Д.Рикардо досліджував економіку як складну систему, де діють об'єктивні економічні закони й існує механізм, що забезпечує дію цих законів як
 7. 4. Економічні погляди Дж.Мілля
  Якщо з ім'ям А. Сміта пов'язують становлення політичної економії як науки, то з ім'ям Дж. Мілля пов'язано опублікування трактату "Основи політичної економії і деякі аспекти їх застосування до соціальної філософії" (1848), який з'явився своєрідним путівником для тих, кого цікавили проблеми політичної економії. Сам Мілль в передмові до свій роботі пише, що його завдання полягає
 8. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  Цією темою починається новий розділ курсу історії еконо-вів навчань - розділ з історії марксистської политиче-ської економії. В даному курсі немає необхідності повторювати у системати-чеський формі виклад економічних робіт Маркса у зв'язку з тим, що студенти протягом ряду років детально вивчають економічне вчення Маркса і Енгельса. Завдання цього розділу: з'ясувати, як
 9. Лекція 2-я Формування економічних ідей марксизму
  З часу роботи в «Рейнської газеті» Маркс почав серйозних-езное вивчення комуністичного руху. Але в умовах того часу «Рейнська газета» виявилася занадто лівої і прусське уряд зажадав її закриття. Маркс змушений був піти з газети ще до її закриття. Він хотів зайнятися професорської діяльністю, але незабаром переконатися-дился, що це неможливо, на прикладі свого друга, а
 10. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70 - х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
© 2014-2022  epi.cc.ua