Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ГРАНИЧНИЙ ПРОДУКТ

додатковий продукт, вироблений при використанні додаткової одиниці ресурсу.
Розраховується як відношення зміни кількості продукту до зумовили його зміну кількості використовуваного ресурсу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГРАНИЧНИЙ ПРОДУКТ "
 1. Співвідношення середньої та граничної продуктивності
  граничної продуктивності. У той же час необхідно звернути увагу на наступні особливості співвідношення динаміки граничної і середньої продуктивності. По-перше, в тих випадках, коли гранична продуктивність перевищує величину середньої продуктивності, остання схильна зростанню. Середня продуктивність збільшується до тих пір, поки величина граничного продукту, тобто
 2. Перший крок до розуміння такого роду рішень - поняття граничного продукту робітника.
  Граничного продукту робітника. Коли число робітників зростає з 1 до 2, випуск булочок зростає з 50 до 90, отже, предель-ний продукт другого робітника становить 40 булочок; якщо наймається ще один працівник, випуск булочок зростає з 90 до 120, таким чином, граничний продукт третього робочого дорівнює 30 булочкам. Зауважте, що зі зростанням числа робочих граничний продукт
 3. Граничний продукт
  граничним продуктом цього чинника. У розглянутому прикладі граничним продуктом праці МРL (англ. marginal product) буде приріст обсягу виробництва за рахунок залучення одного додаткового робочого. На рис. 10.2 показано зміна обсягу випуску продукції із зростанням чисельності робітників L (англ. labour). Як видно з графіків, приріст виробництва спочатку йде швидко, потім поступово
 4. Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого
  граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого ресурсу граничний продукт убуває. 282 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринки ції дорівнює зміні обсягу випічки булочок («збільшення») при наймі очеред-ного робітника («крок»). Таким чином, він дорівнює граничному продукту робочого Із зростанням числа робочих
 5. Гранична доходність ресурсу
  граничного продукту є приріст доходу підприємства за рахунок залучення в процес виробництва додаткової одиниці ресурсу. При спадної віддачі ресурсу приріст доходу скорочується. Це обумовлює більш швидке, інтенсивне зниження граничної прибутковості недосконалого конкурента в порівнянні з більш досконалим. Отже, масштаби використання підприємством ресурсів залежать від
 6. Кількість пріоб-РЕТА конкурентної максимизирующей прибуток фірмою фактора визначається точкою, в якій
  граничного продукту фак-тора дорівнює його ціні. Ціна кожного фактора виробництва змінюється до тих пір, поки не встановиться рівновага попиту та пропозиції на цей фактор. Так як попит на фактор виробництва відображає вартість граничного продукту фактора, в стані ринкової ного рівноваги ціна кожного фактора дорівнює його граничному вкладу у виробництво товарів і послуг.
 7. Ключові терміни
  продукти Кінцеві продукти Первинні фактори виробництва Гранична прибутковість чинника Гранична цінність фактора Реальний рівень зарплати (для окремої фірми) Крива попиту на фактор виробництва, що пред'являється фірмою Галузева крива попиту на фактор
 8. Ціни граничні
  граничні - регульовані ціни, які обмежені нижнім або верхньою межею, граничними розмірами постачальницько-збутових або торгових надбавок, граничним рівнем
 9. 2. Гранична корисність
  граничних (додаткових) корисностей споживаних благ та їх впливу на попит, отримала назву теорії маржиналізму (фр. marginal - граничний), або теорії граничної корисності. Згодом в економічному аналізі велика увага приділялася граничним величинам і їх зв'язку з попитом. Що стосується падіння корисності кожної додаткової одиниці блага в порівнянні з попередньою, то тут для
 10. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат. Визначення оптимального обсягу виробництва. Моделі: «сукупний дохід -
 11. Тема 15. ЗАКОН УБУТНОЇ Гранична продуктивність
  граничної продуктивності, як і інші закони, діє у вигляді загальної тенденції і виявляється тільки при незмінності застосовуваної технології і в короткий відрізок часу. Для того щоб проілюструвати дію закону спадної граничної продуктивності, слід ввести поняття: - загальний продукт - виробництво продукту за допомогою ряду факторів, один з яких є змінним, а
 12. маргіналізм
  граничний, від лат. marginalis - перебувати на краю) 1) економічне протягом, теорія, що пояснює економічні процеси і явища, виходячи з граничних, пріростних величин або станів. Маргіналізм оперує такими величинами, як гранична продуктивність, граничні витрати, гранична корисність, і виходить з законів убування граничної корисності, граничної продуктивності,
 13. Проте у більшості фірм спадання граничного про-; кта починається аж ніяк не з найму першого ж
  граничного про-; кта починається аж ніяк не з найму першого ж робітника. Залежно від роізводственного процесу граничний продукт другого або третього робочого | дет вище граничного продукту першого працівника, якщо вони розподіляють між-: у собою обов'язки, і групова продуктивність, в порівнянні з единим працівником, підвищується. У таких фірм якийсь час граничний
 14. Припустимо, що ринкова заробітна плата збирачів яблук становить $ 500 на тиждень.
  Граничного продукту. Крива спрямована вниз, тому що граничний продукт праці в міру збільшення кількості працівників убуває. На графіку також зображена горизонтальна лінія, що відбиває ринкову за-робітну плату. У максимизирующей прибуток фірми число найманих працівників обмежується точкою перетину двох кривих. Нижче цього рівня зайнятості вартість граничного продукту перевищує
 15. Терміни і поняття
  продукт Граничні витрати Позитивний і негативний ефект
 16. Ключові терміни
  граничні витрати (LMC) Економія від масштабу, або зростаюча віддача від масштабу Постійна віддача від масштабу Негативна економія, або спадна віддача від масштабу L-образні криві
 17. Опишіть, як конку- рентна максимізують-ющая прибуток фірма приймає рішення про число найманих працівників. 396 Частина 6.
  Граничного про-продукту праці (добуток кількості граничного продук-та і ціни товару) від числа працівників. Крива вартості граничного продук-та нахилена вниз, оскільки граничний продукт убуває. Для конкурентної максі-Мізір при-бувальщина фірми крива вартості граничного продукту є-ється і кривої попиту на працю. Вартість граничного продукту
© 2014-2022  epi.cc.ua