Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Позиції в міжнародному русі капіталу

. В останнє десятиліття відбулися радикальні зміни у світовій позиції США, пов'язаної з рухом прямих закордонних інвестицій. На їх основі в прогресуючих масштабах відбувається формування міжнародного виробництва, що об'єднує економіку США з господарствами інших країн більш тісними зв'язками, ніж це робила торгівля.
Експорт прямих капіталовкладень продовжував зростати, але завдяки розширенню числа міжнародних інвесторів питома вага США у вивезенні капіталу знижувався. У 1960 р. на частку США припадало понад 60% світового обсягу відтоку прямих інвестицій, а в 1997-1999 рр.. - Вже 22,2%. При цьому американський експорт прямих капіталовкладень значно перевершував подібний процес з будь-якої іншої країни (Британія - 15,8%). У географічному відношенні понад 50% американських прямих інвестицій спрямовується в країни ЄС.

У 80-90-ті роки США стали найбільшим об'єктом докладання зарубіжних прямих капіталовкладень: приплив іноземних інвестицій перевищував вивіз американських.
Інтенсивне іноземне інвестування в американську економіку є певною ознакою її сили. Підприємці інших країн набувають і створюють виробничі осередки в менш технологічних з секторах господарства. Тим самим вони дозволяють американському капіталу переходити в більш сучасні сектори, підтримуючи при цьому стійкість спільної господарської системи країни. В останні роки на іноземних фірмах зайнято 4% робочої сили, а в обробній промисловості - 10,8%, приблизно 25% товарного експорту здійснюється іноземними підприємствами. На них припадає майже 37% імпорту країн. В окремих галузях фірми, контрольовані іноземним капіталом, виробляють 20-30% національного випуску продукції.
Іноземці контролюють 18% активів банківської системи. Але в перехресному спільному міжнародному економічному просторі американський капітал залишається головною рушійною силою.
Такий же характер має приплив позичкового капіталу з міжнародних фінансово-кредитних ринків. Позичковий капітал надходить в США на основі ринкових і позаринкових інтересів. Його приваблює висока прибутковість, надійність приміщення, перспективи майбутнього зростання. У силу цих умов США є одним з найбільших центрів додатки не тільки легального, але й нелегального, тіньового, кримінального капіталу, центром «відмивання грошей».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Позиції в міжнародному русі капіталу "
 1. Позиції в міжнародному русі капіталу
  позиції Індії у вивезенні підприємницького капіталу. На її частку припадає до 2% вивозу прямих капіталовкладень і 7% вивозу портфельних інвестицій з країн, що розвиваються. У цілому положення Індії в структурі міжнародних економічних відносин відбиває посилення впливу зовнішніх чинників, підвищення їх значення в розвитку країни, що відображає загальну тенденцію до інтернаціоналізації
 2. 5. Кредитна експансія
  позиція ясно демонструє істинність твердження про те, що цикли виробництва є результатом політики, навмисно націленої на зниження ставки відсотка і збудження штучних бумів. Не секрет, що сьогодні заходи, спрямовані на зниження процентної ставки, повсюдно вважаються дуже бажаними, а на кредитну експансію дивляться як на ефективний засіб досягнення цієї
 3. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  позицію, що дозволяє їй виграти, що б не робили інші учасники гри, - якщо тільки вона правильно розіграє свою нинішню позицію на шахівниці. Я як і раніше вважаю, що це вірно - якщо навіть я залишуся останнім єврооптимістом на
 4. Економічне зростання
  позиції. Причому навіть невелика різниця в темпах зростання може призвести до величезних відмінностей в рівні доходу й випуску між країнами по закінченні ряду років. Це відбувається завдяки накопичує зростанню, тобто кумулятивного ефекту. Кумулятивний ефект підраховується за формулою «складного відсотка», коли враховується відсоток на раніше отриманий відсоток. Так, якщо величина ВВП в країні становить
 5. Соціально-економічні наслідки інфляції
  позиція якої тепер полягає в необхідності потужного державного втручання в перехідних економіках. Структуралізм. Ключовий елемент цієї концепції - твердження про наявність «інерційної інфляції», не пов'язаної з розширенням грошової маси. Така інерція викликається явищами довгостроковій адаптації економіки до високого рівня інфляції, зокрема виникненням у економічних
 6. Класифікація статей платіжного балансу
  позиція країни в МВФ, активи в іноземній валюті та інші активи, наявні в розпорядженні центральних грошово-кредитних органів для цілей регулювання платіжного балансу. У платіжному балансі Росії операції, пов'язані зі зміною зовнішньої заборгованості, мають важливе значення. Основні принципи обліку даних операцій зводяться до наступного. За статтями «Позички і позики надані
 7. Вплив платіжного балансу на внутрішньо-і зовнішньоекономічне становище країни
  позицій Японії та Німеччини у світовій економіці супроводжується позитивним сальдо поточного платіжного балансу цих країн . Інакше кажучи, різке порушення рівноваги у світовій економіці викликає різке нерівновагу в платіжних балансах. Нерівновагу платіжного балансу країни, будучи насамперед регулятором внутрішньоекономічних процесів, викликає ряд наслідків для її економіки. Стабільно
 8. Висновки
  позиції країни по відношенню до закордону. Динаміка платіжного балансу є важливим індикатором для уряду будь-якої країни при проведенні економічної політики, особливо у валютній, грошово-кредитної та податкової сферах. 2. Відповідно до принципів побудови платіжного балансу він завжди є збалансованим. Поняття негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до
 9. Глосарій
  позиція країни - статистичний звіт про величину зовнішніх активів і зобов'язань країни на початок і кінець звітного періоду, а також про тих зміни, які відбулися протягом звітного періоду Міжнародна міграція робочої сили - процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні походження Міжнародна
 10. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  позиції трудящих. У таких умовах проведення політики доходів стало обтяжуючою для монополій. Адміністративні важелі регулювання були послаблені, а непрямі, опосередковані методи посилені, зокрема, кредитно-фінансова політика. Свою роль відіграла податкова реформа 1981-1983 рр.. Внаслідок цього була дещо ослаблена роль програмування економіки, що є формою її регулювання.
© 2014-2022  epi.cc.ua