Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЧИЙ

1) реальний обсяг продукції, який можливо зробити при повному використанні наявних ресурсів; 2) наявні та потенційні можливості виробництва, наявність факторів виробництва, забезпеченість його визначальними видами ресурсів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЧИЙ "
 1. 6.Економіческіе потенціал країни: поняття і види.
  Потенціал - максимально можлива здатність національної економіки виробляти товари та послуги відповідно до запитів внутрішнього і зовнішніх ринків. Обсяги та структура, технічний рівень виробництва і споживання, якість товарів і послуг у всіх сферах і галузях національної економіки, а також накопичені і розташовувані нею на всій території і за кордоном матеріальні і духовні
 2. 2.1.6. Монопольна влада на ринку
  потенціал (інтелект, технологія, індустрія) породжує монопольну владу на ринку. Головна сила монополій? промисловий потенціал, який дозволяє захопити лідируюче положення на ринку, диктувати ціни і отримувати монопольну надприбуток. Монопольна влада виникає не просто у великих монополій, а й при сильній державі, яке забезпечує монопольну владу національної
 3. 9. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  потенціал національної економіки - це сукупна здатність галузей національної економіки виробляти певні блага, що відрізняються якості-веннимі і кількісними характеристиками, на конкретному часовому проміжку. Основним складовими елементами сукупного економічного потенціалу є: 1) людські ресурси, а саме їх кількість і якість, 2) обсяг і структура
 4. 12. Зовнішньоекономічний потенціал.
  Потенціал - це сукупність всіх ресурсів і умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності держави. Він визначається наявністю природних ресурсів, створеним виробничим і науково-технічним потенціалом, інфраструктурою, соціальною сферою, продукція і послуги яких експортуються за межі країни. Показники: - обсяг виробництва ВВП, в т.ч. на душу населення; - питома вага
 5. 11. Виробничий та інвестиційний потенціали.
  Потенціал - це сукупність всіх ресурсів і умов здійснення суспільного виробництва. Складові: - виробничі потужності; - матеріально-технічна та технологічна база; - діючий кадровий потенціал; - обсяг залучених у виробництво ресурсів та їх запаси; - виробнича інфраструктура; - система організації управління, інституційно-правова база регулювання
 6. 10. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки
  потенціал є основою національної економіки, від якого безпосередньо залежать її нормальне функціонування, а також темпи і масштаби економічного зростання. За своєю характеристикою він неоднорідний і існує в декількох основних видах. Основними видами сукупного економічного потенціалу національної економіки є наступні. 1. Ресурсний природний потенціал - це загальна
 7. Економічний потенціал
  потенціал (від лат. Potentia - сила) - джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть бути використані для вирішення небудь завдання, досягнення певної мети держави в певній
 8. 52. Трудовий потенціал
  потенціал являє собою сукупність усіх трудових можливостей, як людини, так і різних груп працівників і суспільства в цілому. Термін «трудовий потенціал» почав використовуватися, починаючи з 90-х рр.. XX в. Основними компонентами трудового потенціалу, є: здоров'я; моральність і вміння працювати в колективі; творчий потенціал; активність; організованість і ассертівность;
 9. 1. Сукупний економічний потенціал: поняття і сутність
  потенціалу. Це дозволить створити оптимальні умови для забезпечення активного і одночасно сталого економічного зростання. Формування сукупного економічного потенціалу є складним і багатоетапним процесом. Потенціал - це певна сукупність ресурсів, засобів, які є в національній економіці і можуть бути задіяні при необхідності у виробництві. Це також і
 10. 35. Система відтворення регіону
  потенційна здатність регіональної економіки функціонувати незалежно від національної економіки. Основою економіки регіону є його виробничий комплекс - господарська система, спрямована на забезпечення функціонального стану виробничого потенціалу, необхідного для незалежного та сталого розвитку економіки регіону. Про ступінь виробничої комплексності
 11. Сутність науково-технічного потенціал
  потенціал в широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від наявності фонду ідей
 12. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей, необхідних для нормального виробництва благ - товарів і послуг.
 13. Сьогоднішні проблеми
  потенціалу, структурну перебудову економіки на базі новітніх технологій. З урахуванням дослідження вимальовуються основні параметри політики економічного зростання в сучасній Росії: - формування ресурсно-технологічного потенціалу, відповідного сучасним досягненням науково-технічного прогресу; - структурні трансформації, що забезпечують можливість виробництва продукції,
© 2014-2022  epi.cc.ua