Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПОРІГ БІДНОСТІ

нормативно встановлюваний рівень грошових доходів людини, сім'ї за певний період, який забезпечує фізичний прожитковий мінімум.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОРІГ БІДНОСТІ "
 1. ІНДЕКС БІДНОСТІ
  порога
 2. Поріг рентабельності товару
  Поріг рентабельності товару - виручка від реалізації, яка покриває не тільки перемінні і прямі постійні витрати, але й віднесену на даний товар величину непрямих постійних витрат. При цьому прибуток від даного товару дорівнює
 3. За межею рівня бідності знаходилося 14,5% населення США.
  Бідності перебувало 14,5% населення США. На рис. 20.1 представлений рівень бідності в США починаючи з 1959 р. Рівень бідності скоротився з 22,4% в 1959 р. до 11,1% в 1973 р. Його динаміка пояс-ється тим, що за аналізований період середній прибуток американців (скорректі-Частка населення, що знаходиться нижче рівня бідності (у%) Рис. 20.1 БІДНОСТІ В США Рівень
 4. Поняття та проблеми боротьби з бідністю
  бідності. Поняття бідності неоднозначно. Його можна визначити як економічний стан частини суспільства, яка не має мінімальних за нормами даного суспільства засобів існування. Держави вирішують проблеми боротьби з бідністю різними способу-ми: - активними, спрямованими на створення умов для отримання нормально оплачуваної роботи, що сприяють прояву активності працівника,
 5. Ключові терміни
  бідність чи нерівність Абсолютна і відносна риса
 6. Як сказав Джон Ф.
  бідності не зменшився, а фактично дещо зріс. Відсутність прогресу у зменшенні бідності в останні роки тісно пов'язане з зростаючою нерівністю (табл. 20.2). Хоча економічне зростання призвело до підвищення доходів середньої сім'ї, збільшується розрив у доходах не дозволив найбіднішим родинам отримати хоча б шматочок зростаючого економіч-ського «пирога». Бідність - економічна хвороба,
 7. 45. Поняття бідності
  поріг) бідності, співвідношення доходів найбільш дохідних груп населення з найменш прибутковими. До факторів бідності в Росії можуть бути віднесені: безробіття, невиплати і затримки виплат заробітної плати, пенсій, допомог, висока «утриманські навантаження» в сім'ях, багатодітність. Місцезнаходження домашніх господарств (у сільській місцевості бідність поширена більше), досягнення пенсійного
 8. Терміни і поняття
  бідності Відносна межа бідності Дефіцит
 9. Прожитковий мінімум
  поріг якої, очевидно, визначається мінімумом споживчих благ, необхідних для людини. При цьому необхідно відрізняти біологічний мінімум від прожиткового. Перший характеризує принцип фізичного виживання, тоді як прожитковий мінімум визначається соціально-економічними умовами життєдіяльності суспільства. Прожитковий мінімум висловлює мінімально допустиму матеріальну
 10. Здатність сім'ї купувати товари та послуги в значній мірі залежить від рівня постійного доходу, тобто звичайного, або
  бідності? Опишіть проблеми, що виникають при розрахунку межі бідності. Коли ми чуємо міркування про «багатих» і «бідних», нам іноді здається, що розмова йде про якісь стійких утвореннях. Насправді це не завжди так. Економіка США відрізняється досить високої економічної мо-стабільністю, коли індивіди переходять з групи з одним рівнем доходів в іншу. Рух
 11. 24. ЗАГАЛЬНЕ РІВНОВАГА. ДОХОДИ І СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  порога бідності. Поріг бідності - це певний мінімальний рівень доходів, при якому можуть бути задоволені найбільш важливі людські потреби. Поріг бідності не є фіксованою величиною і може змінюватися всередині окремої держави. Державна політика доходів полягає в розподілі і перерозподілі доходів за допомогою системи державного бюджетного
 12. Визначити відповідний рівень урядове підтримки для подібного роду починань вельми
  бідністю. Мета багатьох урядових про-грам - допомога бідним. Програми підтримки найбідніших верств населення фінансуються з податкових надходжень більш забезпечених сімей. Економісти розходяться в думках щодо ролі уряду у бо-бе з бідністю. Більш повно ми розглянемо це питання в гол. 20, а зараз зазначимо один важливий момент: прихильники програм підтримки бідних
 13. Вплив на рівень бідності
  бідності (див. рис. 20-7 і дані, наведені у вступі до цієї чолі), що не включається до доходи трансферти в натуральній формі. Та-ким чином, офіційний показник рівня бід-ності ігнорує, наприклад, зменшення бідності результаті поширення талонів на продо-вольствие або надання послуг Медікейд. Вдействітельності ці програми вносять вклад в со-кращения фактичного
 14. ЛІТЕРАТУРА
  бідність. М.,
 15. Рекомендована література
  бідність. М., 1992. I
 16. Отримані нами результати протягом багатьох років характеризують амери-канського суспільство.
  Бідності. Межа бідності - абсолютний рівень доходу, щорічно встановлюється федеральним прави-будівництві для раз-особистих по складу сімей. Проблеми кількісного визначення ступеня нерівності Хоча дані щодо розподілу доходу та рівнем бідності дозволяють нам соста-вить деяке уявлення про ступінь нерівності в суспільстві, інтерпретація отриманих результатів далеко
© 2014-2022  epi.cc.ua