Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи, 1998 - перейти до змісту підручника

Д. Політичні фактори


1. Які з передбачуваних до прийняття і виконання законодавчих актів можуть надати як позитивне, так і негативний вплив на діяльність регіональної економічної системи, на регіональну стратегію і тактику в соціально-економічній сферах?
2.
У яких основних напрямках на регіональному рівні можна і необхідно вжити будь-які заходи з метою зменшення негативних і посилення позитивних еф
ектов прийняття або скасування тих чи інших законодавчих заходів ?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Д. Політичні чинники "
 1. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  Я насамперед зупинюся на розгляді роботи Ен-Гельса під назвою «До житлового питання», яка була написана й опублікована в 1872 р. і спрямована проти німець-ких прудоністів, зокрема порівняно мало знаного не-мецкого автора Мюльбергера. Мюльбергер виступив з кількома статтями, в яких намагався дати прудоністскіх трактування житлового питання. Енгельс вважав,
 2. Тема 34. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ І ГРОМАДСЬКІ БЛАГА
  1. Позитивний і негативний зовнішні ефекти. Ринкова угода між продавцем і покупцем часто зачіпає інтереси третіх осіб. Вплив діяльності однієї людини на добробут іншого називається зовнішнім ефектом (екстернал-ем). Позитивний вплив оцінюється як позитивний зовнішній ефект (реставрація історичних будівель, розвиток нових технологій тощо), а якщо воно
 3. Форми власності
  Всім економічним системам притаманний свій набір форм власності. У традиційній системі цей набір представляється досить різнорідним внаслідок її багатоукладності. У найбільш відсталих країнах (головним чином в Африці також в Азії та Океанії), де зберігається і натурально-общинний уклад, земля і знаряддя праці належать громадам, які ведуть колективне господарство з натуральним, зрівняльним
 4. 4.1. Організація феодального господарства в Київській Ру-сі
  Формування феодальної економіки в російських землях відноситься до періоду існування давньоруської держави - Київської Русі. Його економічною основою була феодальна власність на землю, але процес феодалізації мав свої відмінності: - сповільненість розвитку, обумовлена географічними умо-виями (відкритість кордонів, відсутність природних бар'єрів у боротьбі з кочівниками) і політичними
 5. 4.4. Господарські реформи другої половини XVII в.
  Положення Росії в другій половині XVII в. визначалося необ-ходимостью подолання господарського розорення після Великої смути початку століття і відставання країни. Надзвичайність соціально-економічних умов і відповідних урядових заходів привела до остаточного оформлення мобілізаційного типу економічного зростання, яке визначило подальший розвиток держави. Основні ознаки
 6. 8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний пе-ріод
  "Великий перелом" кінця 20-початку 30-х рр.. привів до формуванні-нію в СРСР особливої соціально-економічної системи, що отримала назву "державного соціалізму". Характерні риси економіки "державного соціалізму": - формальне усуспільнення праці та виробництва; - повне одержавлення виробництва; - ліквідація приватної власності; - тоталітарний характер держави;
 7. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
  Перша спроба реформування командно-адміні-ної системи була тісно пов'язана із закінченням в березні 1953 сталінського періоду в історії СРСР. Політичні зміни в країні требова-лось підкріпити змінами в економіці. Одним із головних завдань нового уряду стало рішення продовольчої проблеми і виведення сільського господарства з глибокої і затяжної кризи. Причини низької
 8. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  _ Економічні відносини: типи та види. Історія економічних вчень дозволяє прийти до важливого висновку. Усі школи в тій чи іншій мірі досліджували по суті один загальний предмет. Їм є економічні відносини, що складаються у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ і послуг. Правда, деякі течії більше уваги приділяли окремим сферам
 9. Розвиток економіки
  План 1928 вніс в радянську економіку дваосновних зміни. По-перше, через увеліченіяінвестіцій і військових витрат змінилася частка 11 Цит. па George Dalton, Economic Systems and Society, Penguin ModernEconomics Texts, Baltimore, 1980, p. 114. особистого споживання в економіці У 1928 р. лічноепотребленіе в Радянському Союзі досягало уровняпрімерно 65% ВНП; протягом наступних Сорокалєт
 10. 2.1. Способи складання прогнозів
  Ціни можна аналізувати і прогнозувати двома методами - фундаментальним і технічним. Метод технічний зазвичай використовують професіонали торгівлі, вкладають в той чи інший вид товару великі суми і володіють достатнім технічним забезпеченням (як мінімум комп'ютером, підключеним до інформаційної мережі). Цей метод ми докладно розглядаємо в даній книзі. Фундаментальна методика в
© 2014-2022  epi.cc.ua