Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

У показниках обсягу випуску і рівня цін.

В показниках обсягу випуску і рівня цін. Якщо сукупний попит на товари і послуги відносно низький, результат функціонування економіки 726 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді (а) Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції Короткострокове сукупна пропозиція Рівень цін 106102 Обсяг випуску 7,500 8,000 (Рівень безра-(Рівень безра-ботіци 7%) ботіци 4 0A) (б) Крива Філіпса Темпи інфляції (у відсотках на рік) 4 Рис. 33.2 ЗВ'ЯЗОК кривої Філліпса І МОДЕЛІ сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЇ Передбачається, що в 2000 р. рівень цін дорівнює 100. На рисунку наведені віз-можна макроекономічна показники 2001 р. На графіку (а) представлена модель сукупного попиту та сукупної пропозиції. Якщо сукупний попит відносно низький, економіка знаходиться в точці А, обсяг випуску (7500) і рівень цін (102) незначні. Якщо сукупний попит досить високий, економіка знаходиться в точці В, обсяг випуску (8000) і рівень цін (106) значні.
На графіку (б) представ-лени ті ж результа-ти на кривій Філ-Ліпса. Точка А, відповідна низькому сукупному попиту, характеризу-ється високим рівнем ньому безробіття (7%) і низькою інфляцією (2%). Точка В, відповідними-ющая високому сукупному попиту, характеризується низьким рівнем безробіття (4%) і високою інфля-цією (6%). 0 7 квітня Рівень (Об'єм (Обсяг безробіття випуску випуску (у відсотках)=8,000)=7,500) відповідає точці А, обсяг випуску дорівнює 7500, а рівень цін - 102. Навпаки, якщо сукупний попит відносно високий, результат функціонування еконо-міки відповідає точке5, обсяг випуску дорівнює 8000, а рівень цін - 106. Таким чином, значний сукупний попит переміщує економіку в точку рівноваги з більш високим обсягом випуску і більш високим рівнем цін. У частині (б) малюнка ми бачимо, що означають ці гіпотетичні результати в тер-мінах безробіття та інфляції.
Так як для збільшення обсягів виробництва това-рів і послуг фірми потребують більшої кількості робочих, безробіття в точках нижче, ніж у точці А. У нашому прикладі, коли обсяг випуску підвищується з 7500 до 8000, рівень безробіття знижується з 7% до 4%. Більше того, оскільки в точці В рівень цін вище, ніж у точці A1 темпи інфляції (виражені у відсотках зраді-ня рівня цін у порівнянні з попереднім роком) також вище. Зокрема, так як рівень цін у 2000 р. дорівнював 100, в точці А темпи інфляції становлять 2%, а в точці В - б%. Таким чином, ми отримуємо можливість порівняти два можли-них результату функціонування економіки як в показниках обсягу випуску і рівня цін (використовуючи модельсовокупного попиту та сукупної пропозиції), так і в термінах безробіття та інфляції (використовуючи криву Філліпса).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " У показниках обсягу випуску і рівня цін. "
 1. 4. Облік витрат виробництва
  показниками. Воно скоріше полягає в тому, що більш великий завод застосовує механізм, робота якого краще використовує фактори виробництва, що вимагаються для його створення і роботи, ніж менший механізм, застосовуваний на менш великому заводі. Недосконала подільність багатьох факторів виробництва відіграє дуже велику роль у всіх галузях виробництва. У виробничій житті цей факт має
 2. 6. Монопольні ціни
  показником однаковості вироби. Немає необхідності обговорювати питання, чи всі краватки можна назвати екземплярами одного виробу, або їх слід розрізняти по тканині, кольором і моделі. Академічне розмежування різних виробів марно. Має значення тільки те, як покупці реагують на підвищення цін. Теорії монопольних цін немає чого називати кожного виробника краваток монополістом на
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  показника ділових коливань обсяги виробництва цих галузей, а також будівництва. Вони помилялися тільки відносно перенакоплення. Зрозуміло, бум також впливає на галузі, що виробляють споживчі товари. Вони також більше інвестують і розширюють свої виробничі можливості. Однак не завжди нові заводи і прибудови до вже існуючих заводам призначені для
 4. 4.6. Додаткова інформація
  показнику «спосіб життя» на перших місцях знаходяться матеріальний дохід і рівень освіти. До речі, в країнах Заходу в своїй практиці страхові компанії, оцінюючи за допомогою тестів потенційну тривалість життя клієнта, обов'язково включають ці показники в запитальник. Рівень матеріального благополуччя робить значний вплив на спосіб життя. Люди з меншими доходами частіше хворіють і
 5. СВОБОДА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  показникам країн з невеликими обмеженнями на торгівлю. Таким чином, у той час як країни з низькими обмеженнями процвітали, країни з високими обмеженнями переживали економічний застій. Серед непрофесіоналів існує думка, що обмеження на імпорт сприяють створенню робочих місць. Однак перш, ніж обговорювати це питання, корисно нагадати, що для добробуту країни
 6. Глава 17
  показники і прикинув можливу величину врожаю - велика справа розрахунок! - Я відразу ж згадав про страйк вугільників і залізничників. Я не міг про них не згадати, тому що завжди тримаю в голові все, що може вплинути на ринки. Я миттєво зрозумів, що ці страйки, які гальмують всі товарні перевезення, повинні несприятливо позначитися на цінах на пшеницю. Я подумав ось про що: через
 7. Валовий внутрішній продукт
  показник, що характеризує весь обсяг виробництва, сукупний випуск. 2. Ринкова: у вартість ВВП включаються тільки офіційні ринкові угоди, тобто ті, які пройшли через процес купівлі-продажу і були офіційно зареєстровані. Тому у ВВП не включаються: а) праця на себе (коли людина сама собі будує будинок, в'яже светр, ремонтує квартиру; майстер сам собі лагодить телевізор або
 8. Класична модель
  показники, а лише фіксує відхилення номінальних показників від реальних, що в макроекономіці відповідає принципу нейтральності грошей (даний принцип означає, що гроші не впливають на ситуацію в реальному секторі і що всі ціни відносні). Внаслідок цього у класичній моделі грошовий ринок відсутній, а реальний сектор складається з трьох ринків: ринку праці, ринку капіталу
 9. Кейнсіанська макроекономічна модель
  показники. Грошовий ринок стає макроекономічним ринком, частиною (сегментом) фінансового ринку поряд з ринком цінних паперів (позикових коштів). 3. Оскільки на всіх ринках недосконала конкуренція, то ціни негнучкі, вони жорсткі, або, за термінологією Кейнса, липкі, тобто Липкі на певному рівні і не змінюються протягом певного періоду часу. Так, на ринку праці
 10. Економічне зростання
  показником, що характеризує довгостроковий період, а отже, йдеться про збільшення потенційного ВВП (тобто ВВП при повній зайнятості ресурсів), про зростання виробничих можливостей економіки; 3) реального ВВП (а не номінального, зростання якого може відбуватися за рахунок зростання рівня цін, причому навіть при скороченні реального обсягу виробництва). Тому важливим показником економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua