Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПЕРВИННІ ДОХОДИ

доходи, які виникають у сфері виробництва, які є первинним джерелом доходів у сфері обігу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРВИННІ ДОХОДИ "
 1. Валовий національний продукт
  первинних) доходів, експорту та імпорту (чистий експорт) і поточних трансфертів, отриманих з-за кордону, тобто: Sрасч=Sф.д. + Sекс-імп + Sтр, де Sф.д - сальдо факторних доходів; Sекс-імп - сальдо експорту та імпорту, або чистий експорт; Sтр - сальдо поточних трансфертів. Якщо сальдо експорту та імпорту є складовою частиною і ВВП, і ВНП, то сальдо поточних трансфертів не має ніякого відношення
 2. 41.4. МУЛЬТИПЛІКАТОР ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
  первинну зайнятість і доходи та що витрачання викликає ряд вторинних, третинних і т. д. дій. Збільшення експорту точно так само впливає на економіку, тобто зростання експорту призводить до зростання первинно зайнятих і доходів, що дає поштовх для ланцюга повторних витрат. Наприклад, нові експортні замовлення на 1 млрд. руб. приведуть до появи первинних зайнятих і доходів теж на 1 млрд. руб. Потім
 3. РОЗПОДІЛ ВТОРИННЕ
  первинних доходів (прямі податки, дивіденди, субсидії, соціальні
 4. Платники податків
  первинну і наступну переробку і реалізують цю продукцію, за умови, що в загальному доході від реалізації товарів (робіт, послуг) таких організацій і індивідуальних підприємців частка доходу від реалізації виробленої ними сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію її первинної переробки, вироблену ними із сільськогосподарської сировини власного виробництва, становить не
 5. Перерозподіл доходів
  первинні доходи характеризують собою відносини розподілу, що не завершують собою остаточний процес розподілу створеної вартості, виникає необхідність у подальшому перерозподілі доходів. В Як механізм такого перерозподілу виступають трансферти - передача грошей, товарів і послуг, замість яких платник не отримує відшкодування вартості переданих їм благ, тобто це
 6. Розрахунок ВВП за джерелами доходів
  первинні, тобто ще не перерозподілені, доходи домашніх господарств, підприємств і державних установ. Ці доходи можна розбити на оплату праці (заробітну плату найманих працівників, доходи самостійних працівників, доходи від індивідуальних і сімейних товариств і кооперативів), валову прибуток (ренту, позичковий і банківський відсоток, підприємницький прибуток, амортизаційні
 7. Фонди споживання і накопичення
  первинних доходів, отриманих резидентами даної країни у зв'язку з їх участю у виробництві її ВВП і ВВП всіх інших країн світу, в СНС 1993 термін «валовий національний продукт» замінений на «валовий національний дохід». Нарешті, необхідно внести ще одне уточнення. З точки зору своєї величини, національний дохід (ВНД або ЧНД) у вартісному вираженні таки відрізняється від валового і
 8. Чистий внутрішній продукт і національний дохід
  первинних доходів країни. Якщо до них додати сальдо тих доходів, які в процесі перерозподілу передаються в якості трансфертів, то отримаємо величину, звану національним розташовуваним
 9. Підрозділ II.2. Форми нової вартості
  первинних доходів, що утворюються з нової вартості. В цьому підрозділі II.2 з'ясовується зв'язок всякого доходу з видом господарської діяльності та формами нової вартості. Цей зв'язок коротко і схематично вказана у таблиці:
 10. Чистий валовий внутрішній продукт і національний дохід
  первинні доходи »замінено показником« факторні доходи ». Відповідно до концепції первинних доходів вони оцінюються в ринкових цінах і більше факторних доходів на величину податків на виробництво та імпорт (непрямих податків), які розглядаються в якості первинних доходів сектора органів державного управління. Тому співвідношення між ЧВП і НД характеризується рівністю, тобто
 11. Фіскальна функція
  первинну в історичному і змістовному аспектах. Уже сам факт появи держави зажадав коштів для виконання ним тих чи інших функцій в суспільстві. Це історична зумовленість первинності фіскальної функції. Змістовна зумовленість первинності цієї функції пов'язана з необхідністю першорядного забезпечення можливості економічного існування держави, без чого
 12. Виробництво і його сектори
  первинний , вторинний і третинний. Первинний сектор включає сільське і лісове господарство, полювання і рибальство; вторинний - промисловість і будівництво. До третинного сектору відносять виробництво послуг (торгівлю, транспорт, зв'язок, освіта, охорона здоров'я, науку, культуру, побутові та комунальні послуги та т . д.). Первинний і вторинний сектори нерідко об'єднують в сферу матеріального
 13. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  первинних доходи домашніх господарств являє собою доходи, отримані даним сектором економіки в результаті первинного розподілу доданої вартості (оплата праці, змішані доходи, чисті доходи від власності), 2) показник номінальних наявних доходів домашніх господарств являє собою первинні доходи, скориговані на сальдо січних трансфертів: РД=ПД ±? ТТ,
 14. Фінансова система та фінансові відносини, первинні та вторинні фінанси
  первинні, вторинні фінанси. Первинні фінанси формуються на мікрорівні. Вони пов'язані з динамікою первинних доходів - їх виробництвом і розподілом на рівні первинної (господарюючого) ланки. В результаті, з одного боку, формуються первинні доходи учасників даного підприємницької ланки, з іншого - частину грошей у формі податків з зарплати і прибутку перераховується до
 15. Джек К. Хатсон. Метод Вайкоффа, 1991
  первинних розміщеннях. Кінофільми типу «Уолл-стріт» і «Чужі гроші» та книги типу «Варвари біля воріт» грунтувалися на розповідях рейдерів, які набували контрольні пакети акцій з використанням зовнішнього кредиту заради здобуття хліба насущного. Проблема з цим аргументом полягає в тому, що метод Вайкоффане бере до уваги той факт, що ризик невірної оцінки відрізає обидва шляхи -
 16. Які особливості ринку похідних цінних паперів?
  первинних і вторинних цінних паперів Давайте проведемо порівняльний аналіз двох ринків цінних паперів. 1. Зв'язок з реальною економікою Зазвичай курс первинних цінних паперів залежить від динаміки виробництва, прибутку та інших об'єктивних умов. Скажімо , чим більше збільшуються обсяг виробництва і величина прибутку, тим (за інших незмінних умов) вище курс акцій. На відміну від цього курс
 17. 16. Особливості іпотечного кредитування
  первинного і вторинного ринків іпотечного капіталу. Склад первинного ринку іпотечного капіталу: 1) кредитори - вони надають позиковий капітал; 2) позичальники-інвестори, купують нерухомість для використання або інвестування в комерційній діяльності. Вторинний ринок - це процес купівлі-продажу заставних цінних паперів, випущених на первинному ринку. Забезпечити первинних кредиторів
© 2014-2022  epi.cc.ua