Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

перехресного субсидування

практика фіксації цін на рівні, що перевищує загальні середні витрати на виробництво товарів і послуг у певній галузі за рахунок перерозподілу цінового навантаження серед різних груп споживачів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " перехресне субсидування "
 1. Що таке перехресна еластичність попиту?
  Поняття перехресної еластичності попиту використовується для визначення ступеня впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності - це відношення процентної зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару Б:, (9.6) де «с» в індексі означає перехресну еластичність (англ. cross). Значення коефіцієнта
 2. Перехресна еластичність
  Заслуговує уваги і перехресна (взаємна) еластичність попиту, яка виражає ступінь чутливості попиту на певний товар до зміни ціни іншого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності показує, на скільки відсотків зміниться попит на даний товар при зміні ціни іншого товару на 1%: де - відносна зміна попиту на товар X; - відносна зміна
 3. 4.3 Перехресна еластичність попиту за ціною
  Перехресна еластичність попиту за ціною характеризує відносну зміну обсягу попиту на один товар при зміні ціни іншого. Коефіцієнтом перехресної еластичності попиту за ціною називають відношення відносної зміни попиту на i-тий товар до відносного зміни ціни j-того товару. На відміну від коефіцієнта прямої еластичності ei коефіцієнт перехресної еластичності
 4. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  При обговоренні рис. 9.9, а ми вже звернули увагу на відмінності в нахилі кривих SMC і S, помітили, що при збільшенні ціни з P1 до Р2 обсяг ефективного пропозиції галузі збільшиться в меншій мірі, ніж якби він змінювався уздовж кривої SMC1. Для оцінки зміни пропозиції у відповідь на зміну цін продукції ми можемо використовувати поняття еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за
 5. Питання 16Перекрестная еластичність попиту за ціною. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною.
  ВІДПОВІДЬ перехресної еластичності попиту ЗА ЦІНОЮ висловлює відносна зміна обсягу попиту на одне благо при зміні ціни на інше благо при інших рівних умовах. Розрізняють три види перехресної еластичності попиту за ціною: - позитивна; - негативна; - нульова. Позитивна перехресна еластичність попиту за ціною відноситься до взаємозамінним товарах
 6. 55. Еластичність попиту по доходу. Перехресної еластичності
  Еластичність попиту по доходу - це співвідношення процентного зміни обсягу попиту на товар до відсоткової зміни доходу споживачів: Еластичність попиту по доходу {foto9} де Q1 - кількість до змін; Q2 - кількість після змін; Y1 - дохід до змін; Y2 - дохід після змін. Еластичність попиту по доходу дорівнює відношенню процентної зміни в кількості до
 7. 5. Інші типи еластичності попиту
  Як обговорювалося в гол. 3, обсяг попиту на товар ис-випробовують вплив не тільки з боку егособственной ціни, але також з боку цін другіхтоваров і доходів споживачів. Чувствітельностьоб'ема попиту до цих впливів також, як пра-вило, вимірюється за допомогою еластичностей. Перехресна еластичність спросапо ціною Ми бачили в гл. 3, що обсяг попиту на товар збільшується із
 8. 26.6. РЕФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ В РОСІЇ
  Пріоритетними завданнями державної політики в галузі реформування природних монополій на перспективу є: - прийняття заходів щодо вирішення проблеми неплатежів за постачання продукції і надання послуг природними монополіями; - створення необхідних умов для забезпечення повної організаційної та фінансової прозорості діяльності підприємств відповідних галузей; - забезпечення
 9. Субсидування експорту
  До цих пір ми розглядали тільки ограніченіяна імпорт, але існує також експортна торго-вая політика. Країни намагаються сприяти ек-спорту своїх промислових товарів посредствомпрямих субсидій, звільняючи експортні товариот деяких вітчизняних податків, або посеред-ством надання особливо дешевого кредиту. Субсидії експорту збільшують його обсяг, ноплатіт за це суспільство. При
 10. Терміни і поняття
  Еластичність Цінова еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 11. Основні терміни і поняття
  Індивідуальний ринок, бюджетне обмеження, раціональне споживчу поведінку, правило максимізації корисності, крива байдужості, карта кривих байдужості, бюджетна лінія, рівноважний положення споживача, попит, закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкове
 12. Ключові терміни
  Еластичність попиту за ціною Еластичний попит Абсолютно еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої
© 2014-2022  epi.cc.ua