Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

55. Еластичність попиту по доходу. Перехресної еластичності

Еластичність попиту по доходу - це співвідношення процентного зміни обсягу попиту на товар до відсоткової зміни доходу споживачів:

Еластичність попиту по доходу


де Q1 - кількість до змін;
Q2 - кількість після змін;
Y1 - дохід до змін;
Y2 - дохід після змін.
Еластичність попиту по доходу дорівнює відношенню процентної зміни в кількості до процентної зміни доходу, тобто аналогічна коефіцієнту за ціною.
Споживач поразному змінює попит на різні товари при зміні доходу. Тому показник може мати різні (позитивні і негативні) значення. Якщо споживач збільшує обсяг закупівель при зростанні доходу, то еластичність по доходу позитивна (Е1 більше 0). У цьому випадку мова йде скоріше про нормальний товар (наприклад, додатковому костюмі), який споживач може собі дозволити при зростанні доходу.
Якщо при цьому зростання попиту випереджає зростання доходу (Е1 більше 1), то має місце висока еластичність попиту по доходу.
Таке буває з попитом на товари тривалого користування.
Імовірна й інша ситуація, коли значення Е1 негативно. Йдеться про аномальні або низькоякісних товарах. Такі товари споживачі при зростаючому доході купують менше, віддаючи перевагу більш високоякісні.
Зміна еластичності по доходу пов'язане з поняттям номінальних товарів і товарів нижчої якості. Оскільки в цьому випадку дохід і попит змінюються в одному напрямку, еластичність попиту по доходу на номінальні товари буде позитивна.
Для товарів нижчої якості збільшення доходу викликає зменшення попиту. Тут дохід і попит змінюються в протилежному напрямку. Значить, еластичність попиту по доходу на товари нижчої якості негативна. Товари першої необхідності не чутливі до зростання або падіння доходу.
Еластичність попиту по доходу можна розділити на три основні форми:
1) позитивна. Тут обсяг попиту зростає з ростом доходу - це нормальні блага;
2) негативна. Тут обсяг попиту падає з ростом доходу - це блага нижчої якості;
3) нейтральна (нульова).
Тут обсяг попиту не чутливий до зміни доходу - це товари першої необхідності.
Перехресна еластичність - це відношення процентної зміни обсягу попиту на один товар (А) до процентної зміни ціни на інший товар (В).
Формула перехресної еластичності виглядає так:

Перехресна еластичність


Перехресна еластичність за ціною може бути позитивною, негативною і нульовою. Позитивна форма перехресної еластичності властива взаємозамінним товарам. Наприклад, підвищення ціни на білий хліб викликає попит на чорний хліб. Негативна форма перехресної еластичності властива взаємодоповнюючих товарам. Наприклад, зростання цін на бензин викличе зменшення попиту на мастило. Нульова перехресна еластичність характерна для товарів, що є нейтральними по відношенню один до одного. Наприклад, меблі та взуття, автомобіль і хліб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. Еластичність попиту по доходу. перехресної еластичності "
 1. Ключові терміни
  еластичний попит Нееластичний попит Абсолютно нееластичний попит Попит одиничної еластичності Помилка перенесення властивостей частини на ціле Перехресна еластичність попиту за ціною Взаємозамінні і взаємодоповнюючі товари Еластичність попиту по доходу Нормальні і нижчі товари Предмети розкоші і предмети першої необхідності Еластичність пропозиції за ціною Короткострокові
 2. Терміни і поняття
  еластичність попиту Коефіцієнт цінової еластичності попиту Перехресна еластичність попиту Еластичність попиту по доходу Гранична корисність Закон спадної граничної корисності Крива байдужості Карта байдужості Гранична норма заміщення Бюджетна лінія Крива
 3. Що таке перехресна еластичність попиту?
  Еластичності попиту використовується для визначення ступеня впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару. Коефіцієнт перехресної еластичності - це відношення процентної зміни попиту на товар А до відсоткової зміни ціни товару Б:, (9.6) де «с» в індексі означає перехресну еластичність (англ. cross). Значення коефіцієнта перехресної еластичності
 4. 9.2.5.3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ У короткий період
  еластичності пропозиції. Еластичність пропозиції за ціною характеризує відносну зміну пропозиції i-го товару при зміні його ціни. Коефіцієнтом прямої еластичності пропозиції за ціною називають відношення відносної зміни обсягу пропозиції у відсотках до відносного зміни ціни. Для характеристики перехресної еластичності пропозиції вводиться додатковий
 5. Тема 14. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
  еластичності. Попит і пропозиція залежать від зміни ціни, однак ступінь залежності окремих товарів різна. Дана особливість товарів враховується допомогою розрахунку еластичності. Еластичність - швидкість реакції попиту або пропозиції на зміну ціни. Якщо її виразити у вигляді процентних змін, то можна розрахувати коефіцієнт еластичності: {foto32} де Еdp-коефіцієнти
 6. Основні терміни і поняття
  еластичність, еластичність по доходу, пропозицію , закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення рівноваги, «нормальна» ринкова
 7. 4.3 Перехресна еластичність попиту за ціною
  еластичність попиту за ціною характеризує відносну зміну обсягу попиту на один товар при зміні ціни іншого. Коефіцієнтом перехресної еластичності попиту за ціною називають відношення відносної зміни попиту на i-тий товар до відносного зміни ціни j-того товару. На відміну від коефіцієнта прямої еластичності ei коефіцієнт перехресної еластичності позначається e ij:
 8. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і
 9. Терміни і поняття
  еластичний, нееластичний попит, одинична еластичність) Коефіцієнт еластичності попиту за ціною Пропозиція Закон зміни пропозиції Крива пропозиції Коефіцієнт еластичності пропозиції Еластичність пропозиції (одинична еластичність, еластичне, нееластичне пропозицію) Рівновага на ринку Ціна Рівноважна ціна «Ціна статі» і «ціна стелі» Ціна попиту і ціна
 10. Питання 16Перекрестная еластичність попиту за ціною. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною.
  Еластичності попиту за ціною: - позитивна; - негативна; - нульова. Позитивна перехресна еластичність попиту за ціною відноситься до взаємозамінним товарам (товарів-субститутів). Наприклад, масло і маргарин є товарами-замінниками, вони конкурують на ринку. Підвищення ціни на маргарин, яке здешевлює масло по відношенню до нової ціни маргарину, викликає зростання попиту на
 11. 54. Еластичність попиту за ціною
  еластичністю попиту за ціною. Розрізняють три варіанти еластичності попиту: 1) еластичність попиту, коли при незначних зниженнях ціни обсяг продажів значно зростає; 2) одинична еластичність попиту, коли зміна ціни (вираженої у відсотках) дорівнює процентному зміни обсягу продажів. Величина еластичності попиту. Еластичність можна виміряти за допомогою коефіцієнта еластичності:
 12. Проблемні питання
  еластичність попиту? Як визначається цінова еластичність попиту? Чим відрізняється еластичний попит від нееластичного? 7. Який знак у показника еластичності? Чому попит на одні товари еластичний, а на інші нееластичний? 8. Яка математична запис еластичного і нееластичного
 13. 5. Інші типи еластичності попиту
  еластичностей. Перехресна еластичність спросапо ціною Ми бачили в гл. 3, що обсяг попиту на товар збільшується із зростанням ціни товару-замінника і падаетс зростанням ціни доповнюючого товару Наприклад, обсяг попиту на рибу збільшується, коли растетцена м'яса, тоді як обсяг попиту на машини па-дає, коли зростає ціна бензину. Про Перехресна еластичність попиту за це-ні - це процентне
 14. Еластичність попиту
  еластичності попиту. Поняття еластичності попиту розкриває процес адаптації ринку до змін в основних факторах (ціні даного товару, ціною інших товарів, доходів споживачів і т.д.), що визначають попит. Розглянемо спочатку коефіцієнт еластичності попиту за ціною - показник чутливості обсягу попиту до зміни його ціни. Він визначається як відношення процентної зміни обсягу
 15. Резюме
  еластичність спро-са, вимірює чутливість обсягу попиту на товарка зміни ціни даного товару Вона определяетсякак відношення процентної зміни обсягу спро-са до процентної зміни ціни. 2. Значення еластичності попиту за ціною вздовж лінійної (прямолінійною) кривої попиту змінюється. Онависока при високій ціні і низька при низькій ціні 3. Якщо еластичність попиту перевищує 1, то
 16. Глава 9. Еластичність попиту та пропозиції на ринку товарів. Споживче поведінка
  еластичність попиту за цінами, доходами, перехресна еластичність, що дозволяє оцінити вплив перерахованих показників на попит, а також теорія споживчого вибору, яка пояснює, яким чином покупці воліють витрачати отримувані ними доходи з метою максимального задоволення своїх
 17. Еластичність попиту по доходу
  еластичності попиту може бути вибрана не тільки ціна, але і інші економічні змінні. Еластичність попиту по доходу вимірюється як відношення зміни попиту на товар до зміни доходів споживачів. Вимірявши еластичність по доходу, можна визначити, чи відноситься даний товар до категорії нормальних (коли зростання доходів призводить до зростання попиту) або нижчих (коли реакція зворотна). Основна
 18. 1.3.4. Еластичність попиту та пропозиції
  еластичність попиту - ступінь зміни попиту у відповідь на 1% зміни ціни. Визначення коефіцієнта цінової еластичності попиту:, де Ed - коефіцієнт цінової еластичності,? Qd (%) - процентна зміна обсягу попиту,? P (%) - процентна зміна ціни. або або, де Q1 - первинний об'єм попиту, Q2 - змінений
© 2014-2022  epi.cc.ua