Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПАСИВИ

всі офіційні вимоги стосовно фірми або приватній особі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПАСИВИ "
 1. Пасив
  Пасив - одна з двох сторін бухгалтерського балансу; показує джерела коштів за їх складу, цільовим призначенням і
 2. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 3. Бухгалтерський баланс
  пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з дебіторами за доходами, розрахунки за виданими авансами, розрахунки з
 4. КОЕФІЦІЄНТ ГОТІВКИ
  пасивах, відбиваним в
 5. Коефіцієнт ліквідності
  пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три місяці за наданими кредитами, що підлягають переобліку в офіційних установах) до засобів до запитання по пасиву (поточні рахунки, касові бони, переоблікові векселя до
 6. 6.1. Центральний банк
  пасивів банку (фірми). Пасиви банку - джерела коштів, якими розпоряджається банк. Пасиви банку поділяються на власні кошти (статутний капітал) та залучені кошти (вклади, паї тощо). Активи банку - фінансові вимоги, титули власності та інші об'єкти вкладення коштів, які є засобом збереження вартості. Таблиця 6.1. Типовий баланс центрального банку
 7. 6.3. Статистичні матеріали
  пасиви 33694 10,7 Інші активи 52322 16,7 Разом по активу 314785 100,0 Разом по пасиву 314785 100,0 Джерело: Бюлетень банківської статистики, 1998, № 7 (62). Зведений баланс кредитних організацій Росії на 1.06.98 р. Актив млн руб.% Пасив млн руб.% Резерви 59055,3 9,6 Депозити до запитання 138380,1 22,6 Іноземні активи 68657,4 11,2 Термінові і
 8. ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ПРОВЕДЕННЯ ЛІКВІДНИХ ОПЕРАЦІЙ
  пасивами; інакше виникає дефіцит готівки,
 9. 6. Національне багатство: структура і способи вимірювання.
  пасиви ». Активами є об'єкти власності, щодо яких інституційні одиниці здійснюють свої права власності та від володіння і використання яких вони отримують економічну вигоду. До активів відносяться будівлі, машини та обладнання, земля, акції, облігації, депозити та ін Кожен з них дає власнику певний економічний ефект, вигоду. Пасиви - це заборгованість
 10. КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ
  пасиву
 11. Активи і пасиви
  пасиви ». Активи являють собою об'єкти власності, щодо яких суб'єкти здійснюють свої права власності та від володіння, розпорядження та користування якими отримують економічну вигоду. Пасиви - це заборгованість або зобов'язання з погашення боргів. До активів відноситься вся сукупність основних і оборотних фондів виробничої та невиробничої сфер, майно
 12. 49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  пасиву) і позиковий (розділи V і VI пасиву); за тривалістю використання - на довгостроковий постійний (перманентний) (IV і V розділи пасиву) і короткостроковий (розділ VI пасиву). Необхідність наявності власного капіталу обумовлена вимогами самофінансування підприємств; він є основою самостійності і незалежності підприємств. Проте фінансування діяльності
 13. Пасивні та активні операції
  пасивних і активних операцій. Пасивні операції пов'язані з акумулюванням наявних вільних грошових коштів населення і господарських суб'єктів. Активні операції спрямовані на розміщення власних і позикових коштів, тобто на кредитування. Таким чином, банки є центральним і сполучною ланкою кредитних відносин. За допомогою пасивних операцій здійснюється кредитування банків, а з
 14. Бухгалтерський баланс
  пасив.
© 2014-2022  epi.cc.ua