Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Шпаргалки по предмету «Макроекономіка», 2010 - перейти до змісту підручника

6. Національне багатство: структура і способи вимірювання.

Національне багатство - один з найважливіших показників економічного розвитку країни, який представляє грошове вираження всієї сукупності споживчих вартостей, накопичених суспільством за всю його історію за станом на певну дату.
Національне багатство-сукупність ресурсів країни, складових необхідна умова виробництва товарів, надання послуг та забезпечення життя людей.
Для підрахунку національного багатства відповідно до рекомендацій статистичної служби ООН використовуються поняття «активи» і «пасиви». Активами є об'єкти власності, щодо яких інституційні одиниці здійснюють свої права власності та від володіння і використання яких вони отримують економічну вигоду.
До активів відносяться будівлі, машини та обладнання, земля, акції, облігації, депозити та ін Кожен з них дає власнику певний економічний ефект, вигоду. Пасиви - це заборгованість або зобов'язання з погашення своїх боргів. Пасиви являють собою джерело формування активів господарюючих суб'єктів. Як правило, активи і пасиви еквівалентні один одному. Сукупна величина активів за вирахуванням пасивів (заборгованості) утворює власний капітал. На рівні національної економіки поняттю «власний капітал» відповідають чисті активи, які характеризують величину національного багатства країни. Структура національного багатства
Матеріальні активи:
-відтворювані (основні фонди, оборотні кошти);
-невідтворювані (земля, природні ресурси);
Нематеріальні активи:
-фінансові (валюта, цінні папери);
-інші нематеріальні активи (патенти, авторські права).

Таким чином, сучасне поняття національного багатства можна визначити як створену працею і накопичену суспільством сукупність матеріальних і духовних цінностей, що служить основою подальшого розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Національне багатство: структура і способи вимірювання. "
 1. 9. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО
  Для оцінки підсумкових результатів розвитку країни за всю історію її існування використовується такий показник, як національне багатство. Національне багатство (НБ) являє собою сукупність матеріальних благ, яка накопичена в країні на певну дату. Між національним багатством і створеним у країні суспільним продуктом існує пряма і зворотна залежність. Пряма
 2. 8.1. Міра економічного успіху в сучасних суспільствах
  Добробут суспільства багато в чому визначається його можливостями або потенціалом, званим національним багатством. Національне багатство - це загальний підсумок розвитку суспільного процесу виробництва за всю історію. До національного багатства в практиці економічного аналізу відноситься все те, що так чи інакше опосередковано людською працею і може бути відтворене (схема 39). Схема 39.
 3. 5. Національне багатство
  Національне багатство - найбільш узагальнюючий показник економічної могутності країни, бо воно виражає всю сукупність матеріальних і нематеріальних благ, інтелектуального і духовного потенціалу, накопичених суспільством за всю історію господарської діяльності нації. Національне багатство розраховується на певну дату, охоплюючи весь період накопичення національного надбання в рамках того
 4. 2. Порівняльні переваги міжнародного поділу праці
  Поділ праці відіграє важливу роль в системі міжнародних економічних відносин, так як ретельний відбір видів товарів і послуг, які можна було б експортувати або імпортувати, істотно впливає на ефективність функціонування національної економіки. Раціональна структура експортно-імпортних операцій веде до нарощування національного багатства. Невдала структура експорту-імпорту
 5. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  . Характеристика цілей макроекономічного розвитку та їх співвідношення. Національний обсяг виробництва. Валовий національний продукт. Розрахунок валового національного продукту за витратами і за доходами. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний
 6. Лекція 20 Тема: Сукупний дохід НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПЕРЕРОЗПОДІЛ. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
  У лекції розглядаються: - доходи населення та їх джерела; - рівень життя населення і показники його вимірювання; - нерівність у розподілі доходів. Проблема бідності і багатства. - перерозподіл доходів. Соціальна політика
 7. 4. Вимірювання інфляції
  Отже, інфляція - це зростання цін на товари та фактори виробництва. Однак інфляція не означає підвищення цін в рівній пропорції і одночасно на всі блага. Зростає загальний рівень цін, тоді як для кожної товарної групи може бути характерною специфічна динаміка цін. Тому для вимірювання інфляції або визначення її відсутності використовуються індекси цін. Для вимірювання відкритої інфляції використовується
 8. 10. Національне багатство
  Національне багатство-це сукупність ресурсів та іншого майна країни, що створює можливість виробництва товарів, надання послуг і забезпечення життя людей. До його складу входять: - невоспроизводимость майно: сільськогосподарські та несільськогосподарські землі; корисні копалини; історичні та художні пам'ятки, твори; - відтворне майно: виробничі активи
 9. 14. Національне багатство Росії
  У Росії структуру національного багатства складають: 90% - основний капітал, і що залишилися 10% розподіляються між майном домашніх господарств і оборотним капіталом. Загальний обсяг національного багатства оценіваетсяв 60 трлн дол, більше 30 трлн дол становить природно-ресурсний. Н. П. Федоренко вважає, що в період 1895-2000 рр.. фізичний обсяг національного багатства Росії збільшився в 32
 10. 13. Національне багатство - частина сукупного економічного потенціалу національної економіки
  Основним складовим елементом сукупного економічного потенціалу національної економіки є національне багатство. Його обсяг в чому визначає масштаби і темпи економічного зростання, що робить актуальною його оцінку як одного з показників функціонування національної економіки. Національне багатство - це сукупний обсяг економічних ресурсів і матеріальних цінностей,
 11. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  1. Основні проблеми і методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
 12. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 13. 6. Стаціонарна економіка
  Ідеальна конструкція стаціонарної економіки часто змішувалася з ідеальною конструкцією рівномірно функціонуючої економіки. Але насправді ці дві конструкції відрізняються один від одного. У стаціонарній економіці багатство і дохід індивідів постійні. Тут можуть мати місце зміни, несумісні з образом рівномірно функціонуючої економіки. Населення може збільшуватися або зменшуватися
© 2014-2022  epi.cc.ua