Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПАСИВ

(від лат. Passivus - недеятельной)
1) сукупність боргів і зобов'язань підприємства (на противагу активу), 2) частина бухгалтерського балансу, зазвичай права сторона, що позначає джерела утворення коштів підприємства, його фінансування, згруповані за їх приналежності й призначенню (власні резерви, позики інших установ), 3) перевищення витрат над надходженнями.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПАСИВ "
 1. Пасив
  Пасив - одна з двох сторін бухгалтерського балансу; показує джерела коштів за їх складу, цільовим призначенням і
 2. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  : співвідношення між її активами та пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 3. Бухгалтерський баланс
  Бухгалтерський баланс - таблиця, що складається з двох частин: активу і пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з
 4. КОЕФІЦІЄНТ ГОТІВКИ
  ставлення касових активів до короткострокових пасивів, відбиваним в
 5. Коефіцієнт ліквідності
  Для вимірювання ступеня ліквідності банків використовується коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три
 6. 6.1. Центральний банк
  Центральний банк - головний банк країни, відповідальний за проведення грошово-кредитної політики. Особливості центрального банку: 1. Чи не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку. 2. Не робить банківських послуг ні фізичним особам, ні небанківським установам. Основні функції центрального банку: 1. Емісія готівки. 2. Зберігання золотовалютних резервів. 3. Банкір
 7. 6.3. Статистичні матеріали
  Частка різних кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка, % Комерційні банки, в тому числі довірчі відділи 40 12 Ощадні банки 5 Ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового
 8. ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ПРОВЕДЕННЯ ЛІКВІДНИХ ОПЕРАЦІЙ
  банківський принцип збігу термінів проведення операцій, пов'язаних як з активами, так і з пасивами; інакше виникає дефіцит готівки,
 9. 6. Національне багатство : структура та способи вимірювання.
  Національне багатство - один з найважливіших показників економічного розвитку країни, який представляє грошове вираження всієї сукупності споживчих вартостей, накопичених суспільством за всю його історію за станом на певну дату. Національне багатство- сукупність ресурсів країни, складових необхідна умова виробництва товарів, надання послуг та забезпечення життя людей.
 10. КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ
  коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, її потенційну можливість повертати отримані в борг кошти . Чисельно визначається у вигляді співвідношення окремих частин активу і пасиву
 11. Активи і пасиви
  Для підрахунку національного багатства використовуються поняття «активи» і «пасиви». Активи являють собою об'єкти власності, щодо яких суб'єкти здійснюють свої права власності та від володіння, розпорядження та користування якими отримують економічну вигоду. Пасиви - це заборгованість або зобов'язання з погашення боргів. До активів відноситься вся сукупність основних і
 12. 49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
  Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. За ступенем приналежності використовуваний капітал поділяється на власний (розділ IV пасиву) і позиковий (розділи V і VI пасиву); за тривалістю використання - на довгостроковий постійний (перманентний) (IV і V розділи пасиву) і короткостроковий (розділ VI пасиву).
 13. Пасивні та активні операції
  Все банківсько-кредитні установи однієї з головних своїх функцій вважають залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб з метою їх використання в господарській діяльності. У банку, як і у будь-якого іншого підприємства, основою існування є прибуток. Вона складається в результаті пасивних і активних операцій. Пасивні операції пов'язані з акумулюванням наявних вільних
 14. Бухгалтерський баланс
  Бухгалтерський баланс - система рахунків, яка відображає стан засобів організації в грошовій формі на певний момент часу. Бухгалтерський баланс включає дві рівновеликі частини - актив і
© 2014-2022  epi.cc.ua