Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НЕГАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ

вилучення капіталу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НЕГАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ "
 1. Практикум Заощадження, інвестиції і чисті іноземні інвестиції США Давайте застосуємо наше тотожність до аналізу американської
  негативне значення. Цей факт вказуючи-ет на те, що сума придбаних іноземцями американських активів перевищувала суму іноземних активів, придбаних громадянами США. Оскільки чистий експорт завжди повинен дорівнювати чистим іноземним інвестиціям, його значення також стало негативним. Іншими словами, в США спостерігалося від-ріцательно сальдо торгового балансу: імпорт товарів і
 2. Рис.
  Негативні Чисті іноземних-ні інвестиції позитивні Чисті іноземні інвестиції ~ лава 30. Макроекономічна теорія відкритої економіки 659 Досягнення рівноваги на двох ринках одночасно Ми отримали можливість об'єднати обидві частини нашої моделі (рис. 30.4) і розглянути, як взаємодія ринків позикових коштів і обміну іноземної Залютті встановлює
 3. Вплив зовнішньої торгівлі на національний продукт
  негативне сальдо призводить до прямо протилежного - зменшення чистого внутрішнього продукту. Повертаючись до питання про рівноважному стані економіки, але з урахуванням зовнішньоторговельного обороту, можна уявити сукупні витрати як суму їх на споживання, інвестиції та позитивного сальдо зовнішньої торгівлі (П + І + Sекс.-імп). Рис. 39.2. Рівноважний XDG в умовах відкритої економік
 4. Негативна величина чистих іноземних інвестицій означає, що США продають частину своїх активів іноземцям на
  від'ємного значення показника чистих іноземних інвестицій, ситуація змінилася на протилежну . У 1993 р. в США вели-чину чистих закордонних активів виявилася негативною (- 8,8% ВВП), що вказувало на те, що іноземці мали американських активів більше, ніж американці закордонних. Найбільша і найбагатша країна перетворилася з кредитора світового фінансового ринку в його
 5. 4. Кейнсіанська модель економічного зростання
  інвестиціям. У зв'язку з цим головна роль у ній відводиться інвестуванню нового капіталу, тобто накопиченню капіталу як джерела інвестицій для нарощування виробничих потужностей. Величини інвестицій і заощаджень можуть не збігатися, хоча в процесі суспільного виробництва між ними поступово встановлюється рівність. Функцію вирівнювання інвестицій і заощаджень беруть на себе
 6. ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД
  інвестицій в акції інших підприємств, при якому інвестор відображає початкові інвестиції за собівартістю, а відповідна частка в прибутку спочатку відбивається дебетованием рахунки інвестицій і кредитуванням рахунка надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кредитуються рахунки інвестицій. Це один з небагатьох методів, при використанні якого надходження визнаються
 7. Висновки
  негативного чи позитивного сальдо застосовується лише до окремих його частин. Зазвичай всередині загального платіжного балансу виділяється сальдо торгового балансу, балансу поточних операцій, балансу руху капіталу і балансу офіційних розрахунків. 3. Аналіз платіжного балансу Росії за 1994-1998 рр.. дозволяє виявити ряд стійких тенденцій в його динаміці, зумовлених процесом лібералізації
 8. Держава як інвестор
  негативним знаком. Згортання державного фінансування національної економіки тривало й після того, як у федеральних бюджетах стали виділяти спеціальний розділ «Розвиток народного
 9. ІНВЕСТИЦІЇ ФАКТИЧНІ
  інвестицій держави і приватних фірм; дорівнюють сумі запланованих і незапланованих
 10. ІНВЕСТИЦІЇ ІНДУКОВАНІ
  інвестиції, що викликаються потребою суспільства у відповідних товарах і послугах, на отримання, виробництво яких використовуються
 11. Ефект акселерації
  інвестицій, спровокований зростанням доходів, називається ефектом акселерації. Інвестиції, викликані збільшенням доходів, називаються індукованими інвестиціями. Ефект акселерації обумовлений у вирішальній мірі двома факторами: тривалістю періоду виготовлення устаткування, внаслідок чого в цей період незадоволений попит викликає розширення виробництва, і тривалістю періоду
 12. Глава 18. Інвестиції
  інвестиції. Вони покликані відтворювати і оновлювати основний
 13. 12. Інвестиції, функція попиту на інвестиції. Парадокс ощадливості.
  Інвестиціями розуміються: будь-яке майно, грошові кошти, цінні папери, обладнання, результати інтелектуальної власності, що належить інвесторові. У комерційній практиці прийнято розрізняти такі типи інвестиції: 1) інвестиції в фізичні активи; 2) інвестиції в грошові активи; 3) інвестиції в нематеріальні активи. Фізичні активи - виробничі будівлі та споруди, а також
 14. Обидві ці тенденції викличуть зниження чистого експорту США.
  Негативні значення чистих іноземних інвести-цій - зовнішньоторго-вий дефіцит. 664 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої економік? ний слабо вплинуло на внутрішні інвестиції, воно повинно було надати замет-ний ефект на чисті іноземні інвестиції. І дійсно, чисті іно-дивні інвестиції США, що досягали ранеенезначітельного позитивно-го значення,
 15. Стаття 4. Об'єкти іноземних інвестицій
  інвестиції на території РРФСР можуть вкладатися в будь-які об'єкти, не заборонені для таких інвестицій законодавством. Вони можуть включати в себе: новостворювані і модернізовані основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях і сферах народного господарства; цінні папери; цільові грошові вклади;. науково-технічну продукцію; права на інтелектуальні цінності;
 16. Рівноважні і нерівноважні системи
  негативні інвестиції в даний вид матеріальних цінностей. Таким чином, основна відмінність нерівноважних економічних систем від рівноважних полягає в наявності незапланованих інвестицій в товарно-матеріальні запаси (7Н). У формалізованому вигляді цей відмітна ознака нерівноважних систем може бути представлений у формі тотожності: Y=С + / + / н, де (/ + / н) - загальний обсяг приватних
 17. Рівноважні і нерівноважні системи
  негативні інвестиції в даний вид матеріальних цінностей. Таким чином, основна відмінність нерівноважних економічних систем від рівноважних полягає в наявності незапланованих інвестицій в товарно-матеріальні запаси (7Н). У формалізованому вигляді цей відмітна ознака нерівноважних систем може бути представлений у формі тотожності: Y=С + / + / н, де (/ + / н) - загальний обсяг приватних
 18. ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
  інвестиції в цінні папери, що формуються у вигляді портфеля цінних паперів; 2) невеликі за розміром інвестиції, які не можуть забезпечити їх власникам контроль над
 19. ІНВЕСТИЦІЇ ПОРТФЕЛЬНІ
  інвестиції в цінні папери, що формуються у вигляді портфеля цінних паперів; 2) невеликі за розміром інвестиції, які не можуть забезпечити їх власникам контроль над
© 2014-2022  epi.cc.ua