Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

4.2. Галузева структура світового ринку послуг


Різноманіття послуг, що продаються на світовому ринку, дозволяє виділити його галузевих ші сегменти.
Світовий ринок фінансових послуг включає банківські, страхові угоди і опера-ції з цінними паперами. Обсяг цього ринку оцінюється в 1 трлн. дол
Фінансова діяльність - порівняно молода, але розвивається галузь міжнарод-них економічних відносин. Найбільш важливим її сектором є міжнародні пе-міщення капіталів, які ростуть швидше, ніж торгівля товарами.
В даний час в світі налічується кілька головних центрів, які соперні-сподіваються між собою в міжнародному переміщенні капіталів.
Раніше для виникнення міжнародного фінансового центру необхідні були раз-кручена національна банківська система, велика фондова біржа і стабільна грошова одиниця. В останні десятиліття найчастіше досить наявності гнучкого фінансового законодавства, права відкривати іноземні банківські відділення та філії, відсутності податку на доходи або його пільгового характеру, спрощення процедури для проведення біржових і банківських операцій тощо Тепер поряд з такими традиційними екстериторіальними центрами, як Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Париж, Цюріх, на міжнародних фінансових ринках важливу роль відіграють Сінгапур, Гонконг, Бахрейн, Кіпр, Панама та ін
Незважаючи на появу нових центрів міжнародного фінансування, провідне ме -сто утримують традиційні - Нью-Йорк, Лондон, Токіо. Вони підносяться над усіма, мають тісні зв'язки з іншими ринками через філії та дочірні компанії кредитних установ. При цьому, США по суті є світовим центром фінансової активності і значною мірою визначають динаміку і структуру операцій.
Міжнародні перевезення - перевезення вантажів і пасажирів між двома і більше країнами. На відміну від перевезень в межах однієї країни (внутрішніх перевезень), їх виконан-ня регулюється умовами, встановленими міжнародними угодами.
На основі науково-технічного прогресу в останні десятиліття істотно поліп-шився міжнародна транспортна інфраструктура мережі, перевезення вантажів і пасажирів значно прискорилися і стали дешевше. Середня вартість людино-милі повітряних авіаперевезень, наприклад, в 1930 р. становила 68 центів (за курсом долара 1990 р.), в 1950 р. - 30, а в 1990 р. - 11 центів. За шість десятиліть авіаперевезення подешевшали більш ніж у 6 разів. Подібне ж знижений-ня тарифів відбувається і в інших конкуруючих між собою галузях транспортних послуг. Навіть давно знайомі морські перевезення, де, здавалося б, вже винайдено і модернізовано все, що тільки можна, за другу половину сторіччя зробили крок далеко вперед. З 1920 по 1980 р. ре-альна вартість морських вантажоперевезень впала (головним чином завдяки контейнеризації) майже на 3/4. Загальний тоннаж світового торговельного флоту з 1950 по 1999 р. зріс в 6,4 рази, а обсяг перевезених вантажів - в 10 разів. У результаті скорочується так зване економічне відстані-ня між країнами, які стали ніби в кілька разів ближче один до одного.
Міжнародні перевезення автомобілями особливо поширені всередині Європи, де невеликі відстані між країнами і високорозвинена мережа доріг роблять цей вид транспорту легкодоступним і швидким. До того ж імміграційна і митна процедури між країнами ЄС пом'якшені в останні роки.
Попит на авіатранспорт значно збільшився з впровадженням реактивних двигунів. Починаючи з 1950 р. пасажиропотоки комерційної авіації зросли в 60 разів, і це самий біль-шой зростання порівняно з іншими видами транспорту. На збільшення попиту вплинуло також роз-виток міжнародного туризму.
Міжнародні авіаперевезення відбуваються в основному між Північною Америкою, Європою, Японією і новими індустріальними країнами Азії і становлять 75% світових пасажирського перевезень. З них 30% забезпечують компанії США і 10% - компанії Велікобріта-ванні. США володіють найбільшим внутрішнім ринком запланованих авіаперевезень, кото-які складають 56% світових внутрішніх перевезень. На країни ЄС припадає 22% світових внутрішніх перевезень.
Міжнародний туризм. Розвиток міжнародного туризму грунтується на ефек-ної комерціалізації туристичних продуктів. Туризм представляє сукупність послуг, кото-які реально можуть бути випробувані тільки в момент їх споживання і які на відміну від про-промислово продуктів не можуть відтворюватися систематично. Успішний продаж туристичних чеських продуктів вимагає довірчих взаємин між клієнтами і продавцем.
В даний час туризм є рекордно великий індустрією сучасного світу, займаючи в той же час перше місце за темпами зростання. Доходи від міжнародного туризму вже перевищили надходження від експорту нафти і нафтопродуктів, електронного обладнання, авто-експорту, майже в три рази перевищили дохід від експорту теле-і радіоапаратури.
Найбільш розвиненими щодо міжнародного туризму є Європа, Північна і Південна Америка, Східна Азія - Тихий океан.
У 1999 г, на три зазначених регіону приходь-лось 92,4% туристських відвідувань і 94,9% доходів. Усередині цієї тріади головна роль принале-жит Європі - 59,3% поїздок і 52,7% грошових надходжень, потім Америці - 18,5% і 26,8% відповідно. Східна Азія - Тихий океан (АТР) приймає 14,6% міжнародних туристських прибуттів і отримує 15,4% світових доходів від туристичного бізнесу. На три інших регіону - Африку, Близький Схід і Південну Азію, - де зосереджена третина населення планети, прихо-диться всього 7,6% потоків і 5,1% доходів світового туризму.
Африка - приклад вкрай нерівномірного розвитку туристської індустрії. Так, на три субрегіону - Північну, Південну і Східну Африку - припадає 91% всіх прибутків і 90% валютних надходжень від туризму в регіоні. Лише декілька країн роблять упор на розширення рекреаційної галузі та володіють комплексом туристських послуг такої якості, яке від-ветствует міжнародним стандартам.
Близький Схід не відіграє суттєвої ролі в міжнародному туризмі. Розвиток даної галузі в регіоні носить нестійкий характер унаслідок складної політичної ситуації, відсутність державної підтримки турбізнесу і низького ступеня безпеки перебування іноземних туристів у багатьох близькосхідних країнах.
Готельне господарство займає основне місце в міжнародному туризмі. Турист-ські потоки безпосередньо залежать від розміру цього сектора індустрії туризму та якості пропонованих приміщень.
Якість місць проживання та обслуговування клієнтів забезпечується персоналом, а його ефективна діяльність є визначальною для успіхів міжнародного туризму.
Готельний бізнес, будучи одним з видів економічної діяльності, прямо або побічно створює робочі місця і є важливим засобом поповнення скарбниці іноземною валютою. У світі постійно відбувається процес освоєння нових концепцій готельного бізнесу і модернізації старих.
На європейському ринку також широко представлені найбільші в США лідери гості-нічного бізнесу, такі відомі готельні ланцюги, як «Хілтон Отелення Корп.», «Шератон Корп.», «Маріотт Корп.», « Рамада Інт. »,« Хаятт Готелі ». Останній вперше використав стиль «фойє - атріум». У Європі Франція є найбільшим власником готельних консорціумів. Двадцять консорціумів різного об'єму складають чверть всіх готелів країни.
Ресторанні ланцюга. В останнє десятиліття відбулося значне збільшення ко-личества і розмірів ресторанних ланцюгів у світі. Безсумнівним лідером тут є США, чиї ресторанні ланцюги проводять активну експансіоністську політику за межами своєї країни. Їх успіх пов'язаний з великою кількістю американських туристів і американців, що проживають за кордоном, а також величезною кількістю іноземців, в різний час працюють або обу-чающихся в США. Особливо швидко ростуть ланцюга ресторанів, основною продукцією яких є при-ляють гамбургери і піца. З ресторанних ланцюгів найвищий оборот має «Макдональдс» - понад 20 млрд. дол, проте за кількістю підприємств він займав друге місце. Найбільше число підприємств входить в ресторанну ланцюг «7-Елевен», яка значно відстає за обо-роту.
У сучасний міжнародний туризм залучаються все більш широкі верстви населення, що викликає зміну як його видової структури, так і структури доходів туристських підприємств. Вказана зміна надає різнопланове вплив на міжнародний туристичний бізнес.
Швидкими темпами розвиваються виробничі послуги. Одна з найважливіших таких послуг - консалтинг, який зараз є індустрією, що знаходиться в процесі становлення. В якості одного з основних ознак перетворення консалтингу з індивідуально-професійної діяльності в індустрію служить той факт, що більша частина консалтинго-вих послуг надається не індивідуальними консультантами, а корпораціями (консалтинго-вимі фірмами). Найбільш розвиненою ця галузь послуг є в Північній Америці (США і Ка-наді), Західній Європі, Японії, Австралії, Нової Зеландії та Сінгапурі. Однак консалтинго-ші фірми є практично у всіх регіонах світу.
Характерна особливість розвитку міжнародних консалтингових послуг - активне впровадження в неї найбільших аудиторських фірм, елітна верхівка яких у міру гігантських злиттів в їх власних рядах послідовно звужувалася до «великої вісімки» на початку 80-х рр.., «шістки» на початку 90-х і «п'ятірки» в наші дні. До нинішніх учасникам «великої п'ятірки» відносяться «ПрайсУотерхауКуперз», «Ернст енд Янг», «КПМГ», «Делойт енд Туш», «Артур Андерсен».
Починаючи розвивати консультування як природне продовження бухгалтерських ус-луг, ці фірми стрімко розширили спектр своїх інтересів і захопили лідерство в опера-ційному консалтингу, тобто в області вирішення проблем оперативного управління, включаючи нала- живание управлінського обліку та управлінської звітності, різних аспектів внутрішнього фінансового менеджменту та організації основних бізнес-функцій.
Більше того, дуже швидко оцінивши підвищену прибутковість консультаційних послуг порівняно з традиційним ауді-том, вони стали агресивно конкурувати і на поле стратегічного консалтингу.
Спостерігається висока динаміка розвитку сучасної світової індустрії управленче-ського консалтингу, в рамках якої частка десятки найбільших лідерів постійно зростає, причому спостерігаються прискорені процеси збільшення розмірів лідерів галузі та їх транснаціоналі-зації.
В системі світового ринку консалтингових послуг важливе місце займають інженерні нерно-консалтингові послуги - інжиніринг і реінжиніринг.
Інжиніринг (англ. engineering - винахідливість, знання) - являє собою ін-інженерно-консультаційні послуги по створенню підприємств і об'єктів. Інжиніринг є важливим методом підвищення ефективності вкладеного в об'єкт капіталу. Він розглядається як певна форма експорту послуг (передачі знань, технологій і досвіду) з країни вироб-водія в країну замовника. Інжиніринг охоплює комплекс робіт з проведення попередньо котельної досліджень, підготовки техніко-економічного обгрунтування, комплекту проектних документів, а також розробці рекомендацій з організації виробництва і управління, екс-плуатації обладнання та реалізації готової продукції. Завданням інжинірингу є напів-чення замовниками найкращого результату від вкладення капіталу.
Реінжиніринг (англ. re-engineering) - це інженерно-консультаційні послуги з пе-рестройки систем організації та управління виробничо-торговим та інвестиційним про-цессами господарюючого суб'єкта з метою підвищення його конкурентоспроможності та фінансової стійкості.
Світовий ринок інформаційних послуг. Особливе значення у розвитку ринку вироб-вальних послуг в останні роки набувають інформаційні послуги. На цьому ринку все більшим попитом користуються Інтернет-послуги, які являють собою особливу індустрію, основу електронного бізнесу, засіб донесення інформації до індивідуальних і корпоративних споживачів. Масштаби цього явища справді величезні. За оцінками різних аналітиків, загальний оборот Інтернет-індустрії в 2004 р. склав більше 7 трлн. дол
Широкосмуговий доступ в Інтернет створює основу для десятків нових сервісів, включаючи відео за запитом, інтерактивні розваги та доступ до освітніх інтерактив-ним програмам, які мають якість на рівні звичайного відео. Причому це технології вже се-годняшній, а не завтрашнього дня. Інтернет буде сприяти зростанню кількості персональ-них комп'ютерів і мобільних пристроїв, що дозволяють здійснювати підключення до нього.
Інтернет є найбільш швидким і простим способом отримання потрібної інфор-мації. Значна частина потенційних покупців отримує інформацію про товари саме в Інтернеті. Їх частка постійно збільшується: якщо в 1998 р. вона становила 24%, то в 1999 р. - вже 40%. Обсяги мережевої реклами ростуть значно швидше, ніж звичайної. Так, якщо в 1999 р. вони становили 3-4,5 млрд. дол, в 2000 р. - близько 6-7 млрд. дол, то в 2005 р. витрати склали близько 40 млрд. дол, т. е . більше 6% усього рекламного ринку. Це зростання стимулюється в основному за рахунок збільшення числа нових користувачів Мережі.
Сьогодні 75% всіх витрат на Інтернет-рекламу припадають на Північну Америку, на Європу - близько 12% і близько 7% - на Азію. На відміну від телебачення, радіо та інших традицион-них ЗМІ рекламні площі в Мережі потенційно не обмежені, однак при цьому наголошується, що ефективність впливу реклами на окремого користувача поступово падає, що свя-Зано з зникненням ефекту новизни. Рекламодавці сьогодні більш обдумано ставляться до міс-ту розміщення своєї реклами.
 У міру впровадження комп'ютерної техніки в повсякденне життя контакти між людьми все менш вимагають особистого, живого спілкування: електронна пошта, телеконференції, дис-танціонное освіту, віддалений доступ дозволяють перевести трудові взаємини в розряд «телеворкінга» (telework). Все це забезпечує економію величезних коштів, що витрачаються на відрядження, оренду офісного устаткування і т.д. І все більша кількість людей зможуть трудитися, не виходячи з дому. Працівники знизять свої транспортні витрати, не буде пробок в години «пік», а у роботодавців не буде «боліти голова» з приводу того, як розсадити людей в офісі і як нагодувати їх обідом. Проблему триразового харчування знову доведеться вирішувати дружинам, що сприятиме зростанню сімейних проблем і навіть розлучень. 
 У Східній Європі робота в режимі віддаленого доступу теж отримує розвиток, при-ніж стимулюється це нове віяння цілим рядом політичних і соціальних факторів. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.2. Галузева структура світового ринку послуг"
 1. 18.5. Інституційна структура внутрішніх ринків
    галузевої, розмірний і соціальний аспекти. Найбільше значення має розмірна структура, яка формується в результаті концентрації та спеціалізації виробництва. Вона характеризується певним співвідношенням підприємств різних розмірів. Тип розмірної структури визначається в основному ступенем диференціації галузевої продукції і розміром її
 2. Питання до теми
    галузева структура світового господарства? 4. Які зміни відбулися в структурі зовнішньої торгівлі у світі і підсистемах господарства? 5. Проаналізуйте масштаби НДДКР у світі, поширення науково-технічних досягнень в підсистемах світового господарства. 6. Розкрийте вплив НДДКР на економічний розвиток. 7. Як змінився рівень мілітаризації світового господарства в
 3. Терміни і поняття
    структура Структурні кризи Галузева структура Відтворювальна
 4. НТП і світове економічне зростання
    галузевої та виробничої структурах, на розвиток нових видів споживання і відповідно в більшій мірі впливали на прискорення економічного зростання. В останні десятиліття НТП в основному виявляється в так званих функціональних зрушеннях всередині сформованої галузевої та виробничої структури (виняток - виробництво переносних телефонів, персональних комп'ютерів). На ринках
 5. Галузева структура господарства
    структуру промислового виробництва до рівня провідних індустріальних країн, який вони мали кілька десятиліть тому. У ній велике місце займає текстильна промисловість (9% обробної промисловості за доданою вартістю), чорна металургія (10,6%), промислові хімікати (10%), кераміка, фарфор (7,7%), а на всі машинобудівні галузі припадає 24 , 5%. Значними темпами
 6.  Лекція 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
    галузева структура економіки стародавнього
 7.  Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
    галузева структура економіки стародавнього
 8. Інституціоналістів на ринку праці
    галузевих відмінностей в структурі робочої сили і відповідних рівнів заробітної плати. Тут простежується відхід від макроекономічного аналізу і спроба пояснити характер ринку особливостями динаміки окремих галузей, професійних демографічних
 9. Галузева структура
    галузева структура на основі суспільного поділу праці. Розподіл національного господарства на основні сфери економіки (сільське і лісове господарство, промисловість і будівництво, транспорт, торгівля та інші галузі сфери послуг) висловлює загальний поділ праці. У свою чергу, приватне поділ праці передбачає наявність у кожній з цих сфер цілого ряду галузей. Так, у промисловості
 10. Галузеві міжурядові організації
    світовому господарстві. Найбільш значущою з них є Організація країн - експортерів нафти (ОПЕК), в яку входять 12 нафтовидобувних країн. Вона виконує функції картелю, встановлює і стежить за дотриманням квот на виробництво нафти, що зумовлює суть механізму регулювання цін. Відомі товарні угоди по какао, кави, джуту, цукру, натуральному
© 2014-2022  epi.cc.ua