Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 5. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ


Світовий ринок, що характеризується особливо жорсткою конкуренцією, накладає оп-ределенние відбитки на процес ціноутворення.
На рівень ціни впливають особ-ності кожного галузевого ринку, тип цього ринку, наявність і кількість посередників, сущест-вующие системи знижок, обсяги продажів та інше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глава 5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА СВІТОВОМУ РИНКУ "
 1. РЕЗЮМЕ
  ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Для сучасного ринку характерна множинність цін. Для
 2. Відповіді до тестів
  Глава 1 № тесту відповідь 1 а, г, д 2 г 3 б, г 4 г 5 а, б, г, д 6 г, б, в, а, д 7 в, д 8 в 9 г 10 б, в 11 в 12 г Глава 2 № тіста; відповідь 1; в 2; а 3, б 4; г 5; г 6; а 7 ; а Глава 3 № тіста; відповідь 1; а, в 2; г 3; в 4, б 5; г 6, б 7; а 8; в 9; а, в, г 10; а, б, в, г 11, б 12, б, в 13; а 14; а, б 15, б 16; в Глава 4 № тіста;
 3. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
  світової торгівлі є наявність особливої системи цін - світових цін. В їх основі лежать інтернаціональні витрати виробництва, які тяжіють до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Інтернаціональні витрати виробництва формуються під переважним впливом країн, що є головними постачальниками даних видів товарів на світовий ринок. Крім того,
 4. 2.10.8 Тенденції ціноутворення
  ціноутворення в сучасних умовах відрізняється такими особливостями: * поступове зближення національних і світових цін; * відокремлення двох типів цін (високих і низьких, графік «ножиці цін»), зростання диспаритету цін; * ріст різноманіття цін на один і той же товар в різних магазинах; - облік таких факторів, як якість товару, мода,
 5. 11.2.2 . Ціноутворення на світовому товарному ринку
  світовими цінами, що базуються на міжнародних витратах виробництва, які прагнуть до середньосвітових затратам економічних ресурсів на створення даного виду товарів. Такі витрати виробництва формуються переважно під впливом головних країн - постачальників даних видів товарів на світовий ринок. Так, рівень цін на нафту визначається угодою між країнами - учасницями ОПЕК.
 6. Глава 33. Сутність і головні тенденції світової економіки
  глава.
 7. Г Л А В А 8 РИНКИ РЕСУРСІВ І Пофакторние РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ
  глава і присвячена характеристиці ринків ресурсів та процесу ціноутворення на фактори
 8. Роль ціни в економіці
  ціноутворення є центральною ланкою в регулюванні національної економіки. Держава може здійснювати контроль за процесом ціноутворення на ринку шляхом встановлення меж або показників допустимого зростання цін. Так з'являється «ціна статі» і «ціна стелі». «Ціна статі» - це встановлена мінімальна ціна, що обмежує подальше її зниження. Наприклад, заборона на торгівлю
 9. Запитання до теми
  ціноутворення компаній в обробній промисловості. 5. Якою була динаміка цін на оброблені товари в другій половині XX
 10. Глава 29. Сучасне світове господарство
  світове
 11. Глава 3 макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  Глава 3 макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ І
 12. Глава 37. Світова валютна система
  світову валютну
 13. Глава 4 РЕГУЛЮВАННЯ макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА
  Глава 4 РЕГУЛЮВАННЯ макроекономічної рівноваги НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ. ФІСКАЛЬНА
 14. Глава 6. Світова промислова торгова гегемонія Англії в епоху домонополістичного капіталізму
  Глава 6. Світова промислова торгова гегемонія Англії в епоху домонополістичного
 15. Контрольні питання
  ціноутворення на світовому товарному ринку? 10. Які основні теорії світової торгівлі вам відомі? 11. У чому полягає «парадокс Леонтьєва»? 12. У чому полягає зовнішньоторговельна політика держави? Які методи здійснення зовнішньоторговельної політики вам відомі? 13. Що таке міжнародний рух капіталу і в яких формах воно здійснюється? 14. Що таке інвестиційний клімат і
 16. Глава 34. Світова торгівля
  Світова торгівля є найбільш поширеною формою міжнародних відносин. Значний інтерес представляє вивчення як закономірностей розвитку міжнародної торгівлі, так і теорій, що обгрунтовують принципи оптимального участі національних економік у міжнародному
 17. ЛІТЕРАТУРА
  ціноутворення і грошовий обращеніе.М., ІСЕМВ РАН, 1994. 6. "Про митний тариф". Закон РФ від 16.04.1993 р., розділ III, ст.12, розділ IV ст.
 18. Глава 21. Закони розвитку світового господарства
  світового господарства. Інтернаціональні форми закону вартості і нерівномірності економічного розвитку Мета теми - з'ясувати сутність світового господарства, розглянути основні закони та закономірності його розвитку, їх соціально-економічні
© 2014-2022  epi.cc.ua