Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Падалкіна Л.С.. Світова економіка, 2007 - перейти до змісту підручника

5.1. Особливості ціноутворення на світовому ринку


Все різноманіття економічних факторів, що впливають на світові ціни, можна умовах а-но об'єднати в кілька груп:
- загальноекономічні чинники (фаза економічного циклу, попит і пропозиція, рівень інфляції і т. п.);
- фактори, пов'язані з виробництвом конкретного товару (витрати, прибуток, рівень податків, споживчі властивості товару, попит і пропозиція);
- специфічні фактори, які пов'язані тільки з деякими видами товарів і послуг (сезонність, гарантії та інше) або з особливостями валютної політики тощо
Крім економічних, на ціни можуть впливати також політичні чи військові факто-ри.
Рівень ціни на кожен товар на світовому ринку визначається з урахуванням конкретної ринкової ситуації, і, перш за все, він залежить від співвідношення попиту та пропозиції і рівня конкуренції на даному ринку. За світову ціну приймають ціни великих експортно-імпортних угод, укладених на світових товарних ринках. Зазвичай це ціни угод між найбільшими продавцями і покупцями або ціни основних торгових центрів, таких як Лон-донська біржа металів або Чиказька торгова біржа. Інші учасники ринку при заклю-чении угод орієнтуються на ці ціни.
Від рівня світової ціни можливі відхилення. Так, якщо під впливом попиту частина покупців готова заплатити за товар більше ринкової ціни, то продавець використовує це-нову політику «зняття вершків», встановлюючи на товар більш високу ціну. Згодом, у міру насичення ринку товаром, ціни зазвичай знижують. На товари відомої фірми, володію-щей довірою покупців і забезпечує стабільно високу якість, можуть встановлювати-ся престижні ціни. На товари тривалого користування, що продаються на ринках тривалий час, можуть встановлюватися кілька видів цін: ковзаючі (знижуються по мірі насичення ринку), довготривала незмінна, гнучка (змінюється під впливом попиту та пропозиції) і договірна, яка передбачає систему знижок.
Як і на внутрішньому ринку, на світовому ринку існують ціни продавця і ціни по-купатель. Відповідно в залежності від ринкової кон'юнктури формується ринок продавши-ца - там, де існує надмірний попит і де ціни в цьому випадку диктує продавець, або ринок покупця, на якому через надлишкової пропозиції панує покупець, і саме він диктує ціни. Але такі ситуації, що виникають на ринках, як правило, не-довгострокові.
Ціноутворення на світових ринках багато в чому залежить від типу ринку. Залежно від кількості суб'єктів торгівлі та характеру конкуренції розрізняють ринок досконалої конкуренції, чистої монополії, монополістичної конкуренції та ринок конкурентів-олигополистов.
На ринку досконалої конкуренції, який характеризується великою кількістю по-купатель і продавців і однорідною продукцією, ціни мають тенденцію до зближення.
Цьому сприяє прагнення продавців отримати максимум прибутку: продавець незначно сни-жает ціни, збільшуючи обсяги поставок, і завдяки цьому отримує більшу масу прибутку і зберігає свої позиції на ринку.
Ринок чистої монополії - це ринок одного продавця. У цьому випадку він варіює ціни, постачаючи різну кількість продукції залежно від попиту. Як правило, монопо-лист заздалегідь юридично закріплює своє право постачання продукції на ринки зарубіжних країн, не даючи можливості проникнути на них конкуренту. Для збільшення обсягів продажів він користується методом цінової дискримінації, варіюючи ціну залежно від країни-імпортера. У світовій практиці таких ринків відносно небагато.
На ринках монополістичної конкуренції продавцями виступають як великі виробники, так і менш сильні фірми. Ціни на цих ринках утворюються на конкурентних засадах, але з елементами монополізму. У разі, коли великі виробники починають підви-шать ціни, завжди знаходяться більш дрібні конкуренти, готові продати аналогічну продукцію за нижчими цінами. За цими принципами йде на сучасному ринку і конкуренція між виробниками взаємозамінних товарів.
Олигополистический ринок представлений декількома великими виробниками-постачальниками товарів, що володіють значними сегментами ринку. Ці фірми і країни-імпортери, як правило, укладають угоди про співпрацю. Між собою ці фірми за-ключает негласні угоди про розділ ринків збуту, ціни та обсяги виробництва. Необ-ність підтримки певної стабільності на таких ринках привела до створення міжнарод-них картелів, що визначають цінову політику і координуючих обсяги виробництва.
Кожен виробник, виходячи на світовий ринок, повинна мати уявлення про тип цього ринку, видах цін і їх рівнях. В даний час створені спеціальні банки даних по всіх видах товарів і товарних групах по регіонах і тимчасових періодах. Аналогічні довідки можна отримати і в системі Інтернет, але необхідно мати на увазі, що всі ціни в цьому випадку носять орієнтовний, довідковий характер.
На світовому ринку процес ціноутворення має особливості.
Взаємодія попиту і пропозиції в умовах світового ринку відчувається суб'єктів-тами зовнішньої торгівлі набагато сильніше, ніж постачальниками продукції на внутрішньому ринку. Учасник міжнародної торгівлі зіштовхується на ринку з великою кількістю конкурентів, ніж на ринку внутрішньому. Він зобов'язаний бачити перед собою світовий ринок, постійно порівнювати свої витрати виробництва не тільки з внутрішніми ринковими цінами, але і зі світовими. Виробник-продавець товару на зовнішньому ринку знаходиться в режимі постійного «цінового стресу». Значно більше на міжнародному ринку і покупців.

У рамках світового ринку фактори виробництва менш мобільні, оскільки свобода пересування товарів, капіталу, послуг і робочої сили значно нижче, ніж у рамках однієї конкретної держави. Переміщення стримується національними кордонами, відносинами у валютній сфері, що протидіє вирівнюванню витрат і прибутку.
На світовому ринку можливі випадки «перекручування співвідношення попиту і пропозиції». У разі великого попиту на товар може виникнути ситуація, при якій на ринок надійде товар, зроблений у найгірших умовах за національною ціною, яка по суті і буде якийсь час визначати світову ціну. І навпаки, нерідко пропозиція значно переви-щує попит. Тоді основний обсяг продажів припадає на ті суб'єкти міжнародної торгівлі, умови виробництва в яких найкращі, а ціни нижчі. Навіть якщо найбільший виробник товару в будь-якій країні є найбільшим постачальником цього продукту на національний ринок, то це не означає, що він займе лідируюче положення і на світовому ринку. Найчастіше на міжнародному ринку велику частину товарів реалізують країни, які не є з економіч-ської точки зору великими і потужними державами.
При роботі з цінами світового ринку слід враховувати відмінності в них з урахуванням пози-цій окремих сторін і ринкової ситуації. Залежно від ринкової кон'юнктури Возника-ють «ринок продавця», на якому через перевагу попиту комерційні показники і ціни диктує продавець, і «ринок покупця», на якому через перевагу пропозиції панів-ствует покупець і ситуація в частині цін протилежна . Але ця ринкова ситуація увесь час змінюється, що знаходить відображення в цінах.
Розвиток науки і технології, роблячи вплив на вдосконалення якісних характеристик товару, одночасно впливає на світові ціни. Впровадження нових техноло-гий підвищує продуктивність праці, ефективність виробництва, знижує витрати праці. В умовах НТР ціна в абсолютному вираженні зростає практично для всіх груп товарів.
При визначенні цін слід враховувати і фазу економічного циклу, що у сфері ме-ждународного економічних відносин має певну специфіку. Так, у стадії депресії-оці ціни, як правило, не підвищуються. І, навпаки, у стадії підйому в зв'язку з перевищенням попиту над пропозицією ціни зростають.
Необхідно відзначити, що залежно від виду товарів і товарних груп динаміка зміни цін відрізняється. Так, при зміні кон'юнктури найбільше різко і швидко міняються ціни практично на всі види сировини, повільніше реакція виробників і постачальників напів-фабрикатів, ще слабше «реакція цін» на продукцію машинобудівного комплексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Особливості ціноутворення на світовому ринку "
 1. Глава 5. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
  особливо жорсткою конкуренцією, накладає оп-ределенние відбитки на процес ціноутворення. На рівень ціни впливають особ-ності кожного галузевого ринку, тип цього ринку, наявність і кількість посередників, сущест-вующие системи знижок, обсяги продажів і
 2. 2.10.8 Тенденції ціноутворення
  особливостями: * поступове зближення національних і світових цін; * відокремлення двох типів цін (високих і низьких, графік «ножиці цін»), зростання диспаритету цін; * ріст різноманіття цін на один і той же товар в різних магазинах; - облік таких факторів, як якість товару, мода, престижність при встановленні ціни; - частковий
 3. РЕЗЮМЕ
  ціноутворення на внутрішньому і зовнішньому ринках схожий, однак діяльність на зовнішньому ринку ускладнюється наявністю набагато більшого числа продавців і покупців, більш гострою конкуренцією. Процес ціноутворення на міжнародних ринках багато в чому залежить від типу ринку, у рамках якого діє відповідний суб'єкт зовнішньої торгівлі. Для сучасного ринку характерна множинність цін. Для
 4. Ціноутворення на світовому ринку товарів. Інтернаціональні витрати і світові ціни
  особливостей контракту. На практиці як світові ціни приймаються ціни великих, систематичних і стійких експортних або імпортних угод, що укладаються у визначених центрах світової торгівлі відомими фірмами - експортерами або імпортерами відповідних видів товарів. На багато сировинних товарів (зернові, каучук, бавовна та ін.) світові ціни встановлюються в процесі операцій на
 5. 11.2.2. Ціноутворення на світовому товарному ринку
  особливостей контракту. На практиці як світові приймаються ціни великих систематичних і стійких експортних або імпортних угод, що укладаються у визначених центрах світової торгівлі відомими фірмами - експортерами або імпортерами відповідних видів товарів. На багато сировинних товарів (зерно, бавовна, каучук та ін.) світові ціни встановлюються в процесі операцій на найбільших
 6. Лекція 12 Тема: РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА ЦІНОУТВОРЕННЯ І ДОХОДИ ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
  особливостями на ринках факторів виробництва, власниками яких є працівник, землевласник, підприємець, власник грошового капіталу, які отримують у формі доходу заробітну плату, земельну ренту, прибуток і позичковий відсоток. Для вирішення названої задачі необхідно: - розібратися в особливостях попиту і пропозиції на фактори виробництва; - визначити специфіку ринків землі,
 7. Запитання до теми
  ціноутворення компаній в обробній промисловості. 5. Якою була динаміка цін на оброблені товари в другій половині XX
 8. Контрольні питання
  ціноутворення на світовому товарному ринку? 10. Які основні теорії світової торгівлі вам відомі? 11. У чому полягає «парадокс Леонтьєва»? 12. У чому полягає зовнішньоторговельна політика держави? Які методи здійснення зовнішньоторговельної політики вам відомі? 13. Що таке міжнародний рух капіталу і в яких формах воно здійснюється? 14. Що таке інвестиційний клімат і
 9. ЛІТЕРАТУРА
  ціноутворення і грошовий обращеніе.М., ІСЕМВ РАН, 1994. 6. "Про митний тариф". Закон РФ від 16.04.1993 р., розділ III, ст.12, розділ IV ст.
 10. РОЗДІЛ 2. Мікроекономічні проблеми перехідного ЕКОНОМІКИ
  особливостей мотивів поведінки російських фірм і розвитку процесів інвестування в перехідній
 11. Види цін.
  Ціноутворення зони. Множинність світових цін на сировинні товари посилюється за рахунок використання різних валют для вираження цих цін. З урахуванням неоднакового темпу знецінення окремих валют можуть виникати істотні відмінності в рівнях і динаміці світових цін на один і той же сировину і
 12. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  ціноутворення. Для економічних суб'єктів (підприємців, вкладників капіталу, домашніх господарств, фірм) ціна є найважливішою категорією. Ціна товару служить орієнтиром, керуючись яким і виробники і споживачі забезпечують свій особистий інтерес. Тому центральною проблемою мікроекономіки є аналіз факторів, що впливають на ціноутворення товару на окремих ринках і
 13. 2.10.6. Фактори цін
  особливо при капіталізмі. Маркс проаналізував все це при аналізі ціни виробництва. Зараз це є змістом концепції витрат виробництва, що включають «нульову» (середню) прибуток. Тим самим ціни все більш йдуть від витрат праці на конкретний товар. Монопольна влада виникла давно, але фактором, що визначає рух цін, стала в другій половині ХХ століття. Існують спеціальні
 14. Роль ціни в економіці
  ціноутворення є центральною ланкою в регулюванні національної економіки. Держава може здійснювати контроль за процесом ціноутворення на ринку шляхом встановлення меж або показників допустимого зростання цін. Так з'являється «ціна статі» і «ціна стелі». «Ціна статі» - це встановлена мінімальна ціна, що обмежує подальше її зниження. Наприклад, заборона на торгівлю
© 2014-2021  epi.cc.ua