Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Особливості обчислення податку податковими агентами. Порядок і строки сплати податку податковими агентамиРосійські організації, індивідуальні підприємці, нотаріуси, які займаються приватною практикою, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також постійні представництва іноземних організацій в РФ, від яких або в результаті відносин з якими платник податків одержав доходи, зазначені в НК, зобов'язані обчислити, утримати у платника податків і сплатити суму податку. Податок з доходів адвокатів обчислюється, утримується і сплачується колегіями адвокатів, адвокатськими бюро та юридичними консультаціями.
Обчислення сум та сплата податку проводяться щодо всіх доходів платника податків, джерелом яких є податковий агент, за винятком доходів, щодо яких літочислення і сплата податку здійснюються з заліком раніше утриманих сум податку.
Обчислення сум податку проводиться податковими агентами наростаючим підсумком з початку податкового періоду за підсумками кожного місяця стосовно всіх доходів, щодо яких застосовується податкова ставка 13%, нарахованих платнику податку за даний період, із заліком утриманої в попередні місяці поточного податкового періоду суми податку.
Сума податку стосовно доходів, щодо яких застосовуються інші податкові ставки, обчислюється податковим агентом окремо по кожній сумі вказаного доходу, нарахованого платнику податку.
Обчислення суми податку проводиться без урахування доходів, отриманих платником податку від інших податкових агентів, і утриманих іншими податковими агентами сум податку.
Податкові агенти зобов'язані утримати нараховану суму податку безпосередньо з доходів платника податку при їх фактичної виплати.

Утримання у платника податків нарахованої суми податку проводиться податковим агентом за рахунок будь-яких грошових коштів, що виплачуються податковим агентом платнику податків, при фактичній виплаті зазначених коштів платнику податків або за його дорученням третім особам. При цьому утримувана сума податку не може перевищувати 50% суми виплати.
При неможливості утримати у платника податків обчислену суму податку податковий агент зобов'язаний протягом одного місяця з моменту виникнення відповідних обставин письмово повідомити в податковий орган за місцем свого обліку про неможливість утримати податок та суму заборгованості платника податків. Неможливістю утримати податок, зокрема, визнаються випадки, коли наперед відомо, що період, протягом якого може бути утримана сума нарахованого податку, перевищить 12 місяців.
Податкові агенти зобов'язані перераховувати суми обчисленого й утриманого податку не пізніше дня фактичного отримання у банку готівкових грошових коштів на виплату доходу, а також дня перерахування доходу з рахунків податкових агентів у банку на рахунку платника податків або за його дорученням на рахунки третіх осіб у банках.
В інших випадках податкові агенти перераховують суми обчисленого й утриманого податку не пізніше дня, наступного за днем фактичного отримання платником податку доходу, - для доходів, що виплачуються в грошовій формі, а також дня, наступного за днем фактичного утримання обчисленої суми податку, - для доходів, отриманих платником податку в натуральній формі або у вигляді матеріальної вигоди.

Сукупна сума податку, обчислена і утримана податковим агентом у платника податків, щодо якого він визнається джерелом доходу, сплачується за місцем обліку податкового агента в податковому органі.
Податкові агенти - російські організації, які мають відокремлені підрозділи, - зобов'язані перераховувати обчислені та сплачені суми податку як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження кожного свого відокремленого підрозділу.
Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, визначається виходячи із суми доходу, що підлягає оподаткуванню, що нараховується і виплачується працівникам цих відокремлених підрозділів.
Утримана податковим агентом з доходів фізичних осіб, щодо яких він визнається джерелом доходу, сукупна сума податку, що перевищує 100 крб., Перераховується до бюджету в установленому цією статтею порядку. Якщо сукупна сума утриманого податку, що підлягає сплаті до бюджету, становить менше 100 руб., Вона додається до суми податку, що підлягає перерахуванню до бюджету в наступному місяці, але не пізніше грудня поточного року.
Сплата податку за рахунок коштів податкових агентів не допускається. При укладанні договорів та інших угод забороняється включення до них податкових застережень, відповідно до яких виплачують дохід податкові агенти беруть на себе зобов'язання нести витрати, пов'язані зі сплатою податку за фізичних осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості обчислення податку податковими агентами. Порядок і строки сплати податку податковими агентами "
 1. Особливості обчислення сум податку окремими категоріями фізичних осіб. Порядок і строки сплати податку, порядок та строки сплати авансових платежів зазначеними особами
  обчислена відповідно до податкової декларації, сплачується за місцем обліку платника податків у термін не пізніше 15 липня року, наступного за минулим податковим періодом. У разі появи протягом року у платників податків доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності, платники податків зобов'язані подати податкову декларацію із зазначенням суми передбачуваного
 2. § 15.1. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства
  особливості. По-перше, підставою для адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок). По-друге, вона проявляється у застосуванні до правопорушників адміністративних стягнень (за порушення податкового законодавства - штраф). По-третє, адміністративна відповідальність накладається державними органами, строго визначеними законодавством. Таким
 3. Питання 3 Порядок визначення митних платежів
  особливостей, передбачених положеннями глави 26.4 НК РФ, діючими на дату вступу конкретної угоди про розподіл продукції в силу. Об'єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або інший об'єкт, що має вартісну, кількісну чи фізичну
 4. Порядок та строки сплати податку до бюджету
  особливості обчислення та сплати до бюджету податку при здійсненні операцій відповідно до договору простого товариства (договором про спільну діяльність) або договором довірчого управління майном на території
 5. Порядок визначення та визнання доходів і витрат
  особливостей. - Матеріальні витрати, в тому числі витрати на придбання сировини і матеріалів (включаючи витрати на придбання насіння, розсади, саджанців та іншого посадкового матеріалу, добрив, кормів, медикаментів, біопрепаратів і засобів захисту рослин), а також витрати на оплату праці враховуються у складі витрат у момент погашення заборгованості шляхом списання грошових коштів з
 6. Глосарій
  особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах, централізоване планування як основа господарського механізму Ажіо - надбавка до ціни облігації, що утворюється внаслідок її погашення не за номінальною, а за більш високим курсом Акцизи - податки, що включаються в ціну
 7. 31.4. Методи і порядок проведення документальних перевірок
  особливостей обчислення та сплати до бюджету податку на прибуток організацій різних організаційно-правових форм. Підготовка до повірки включає також ознайомлення з установчими документами об'єкта, що перевіряється з метою отримання відомостей про її організаційно-правовій формі, засновниках, розмір статутного капіталу, статутної діяльності, порядку розподілу прибутку, утворення резервного
 8. Питання 1 Економічний зміст податків, його еволюція
  обчисленні податкової бази, що відноситься до минулих звітних періодів, у поточному (звітному) податковому періоді перерахунок податкових зобов'язань проводиться щодо періоду здійснення помилок. Індивідуальні підприємці обчислюють податкову базу за підсумками кожного податкового періоду на основі даних обліку доходів і витрат у господарських ситуаціях у порядку, визначеному Міністерством
 9. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  особливою і включає норми, що регулюють конкретні види податків. Як вже говорилося, їх одинадцять: податок на додану вартість, акцизи, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний податок; податок на прибуток, податок на видобуток корисних копалин, податок з продажів, єдиний податок на сільськогосподарських товаровиробників, спрощена система оподаткування для суб'єктів малого
 10. Питання 4. Ставки, порядок і терміни сплати податку на прибуток
  обчисленого за перший звітний період поточного року. Розмір авансового щомісячного платежу, що підлягає сплаті в третьому кварталі поточного податкового періоду, приймається рівним 1/3 різниці між сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками півріччя, і сумою авансового платежу, розрахованої за підсумками першого кварталу. Сума платежу, що підлягає сплаті в четвертому кварталі поточного
© 2014-2022  epi.cc.ua