Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Визначення голоду і його природ

За оцінками ФАО, загальна чисельність людей, які страждають від гострого голоду, на початку 70-х років становила 400 млн. чоловік, в 1980 р. вона вже наблизилася до 500 млн. чоловік, а згодом (на початку 90-х років) у зв'язку з кризовою продовольчою ситуацією в Африці коливалася від 600 до 700 млн. чоловік. Слід зазначити, що критерієм голоду в даній оцінці прийнята його крайня ступінь, обумовлена «критичним рівнем» енергетичних потреб організму, достатнім лише для виживання. Якщо ж для визначення голоду застосувати менш жорсткий підхід, то число голодуючих у країнах, що розвиваються виявиться ще більшим. Драматизм продовольчої ситуації полягає в тому, що голод в звільнених країнах - явище не тільки масове, але і постійне, супутнє повсякденному житті широких верств населення.

Щоб зрозуміти природу голоду як суспільного явища, важливо мати на увазі, що він проявляється у двох різних формах: «прихованої» (хронічної) і «явною» - у вигляді спалахів масового голоду внаслідок недородів або повної загибелі врожаїв через стихійних лих чи військових конфліктів. Перша форма - хронічний голод на грунті злиднів і відповідно надзвичайно низької купівельної спроможності населення - проявляється як свого роду «невидимий» криза, що викликає постійні фізичні позбавлення сотень мільйонів людей у ряді змінюють один одного поколінь. Хронічний голод став невід'ємною рисою способу життя значної частини населення країн, що розвиваються, позбавленої елементарних засобів існування. Парадоксальним здається, що від голоду і недоїдання страждають самі виробники продовольства - малоземельні і безземельні селяни, орендарі, сільськогосподарські робітники.
Задавлені нуждою, вони виявляються не в змозі ні виробляти, ні купувати продукти харчування в кількості, достатній, щоб прогодувати себе і свої родини. Загалом у країнах, що розвиваються близько 80% страждають від хронічного недоїдання проживають в сільських районах.
Хронічний голод завдає народам звільнених країн непоправний збиток у відтворенні трудових ресурсів скорочує тривалість життя, сприяє підтримці високого рівня смертності. У проявах голоду в «прихованої» формі, що не залежить від величини зібраного врожаю і стану національного продовольчого фонду, особливо чітко простежуються соціальні витоки цього лиха.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Визначення голоду і його природ "
 1. № 152. Економічні наслідки Першої світової війни для Росії
  . Перша світова війна не привела Росію до господарської розрухи. Не тільки військове виробництво домоглося виняткових успіхів, але і промисловість в цілому в перші роки війни продовжувала розвиватися. Деякий спад намітився лише в 1916 г в легкій промисловості, але металургійна промисловість продовжувала збільшувати виробництво. Нарощувалися залізничні перевезення. Не було й
 2. Приклад 16. Голод в Зімбабве
  Хараре. 4 січня (2003 року). ІНТЕРФАКС - Поліція Зімбабве заарештувала в суботу 39 осіб з 4 тис. обложників склад з продовольством в провінції Булавайо. Правоохоронці використовували сльозогінний газ і вогнепальну зброю, щоб розігнати натовп. Серед бунтующих, обурених відсутністю їжі, були жінки та літні люди. Сільське господарство в Зімбабве зазнало повний крах. З початку минулого
 3. «Земля»
  Всі теорії вартості відносять до джерел продукту, його споживної стоїмо-сті і корисності не тільки фактори виробництва, а й природу. Однак виникає закономірності питання: як ця «природа» співвідноситься з фактором виробництва під назвою «земля»? Існує не одне визначення поняття «природа», можна зупинитися на сле-ступному: природа - це навколишній світ у всьому нескінченному
 4. Практикум У чому причини масового голоду? Голод - проблема, з якою постійно стикаються слаборозвинені країни. Практично
  Практикум У чому причини масового голоду? Голод - проблема, з якою постійно стикаються слаборозвинені країни. Практично кожен місяць на телеекранах з'являються репортажі про мілі-онах людей, які страждають від недоїдання. Подібні трагедії залишаються в числі найбільш гострих проблем сучасності. Найпростіше було б представити справу так, що брак продовольства з цих країнах виникає
 5. 10.3. Продовольча допомога
  Загострення становища з продовольством в цілому ряді країн, що розвиваються на початку 70-х років викликало необхідність прийняття термінових заходів, спрямованих на пом'якшення продовольчої проблеми. Важливим інструментом зменшення проблеми голоду з'явилася продовольча допомога, під якою розуміється передача коштів на умовах пільгових кредитів і безоплатних
 6. № 166. Економічні наслідки громадянської війни і «воєнного комунізму».
  Наслідки громадянської війни і «воєнного комунізму» були катастрофічними. Значно скоротилося промислове та с / господарське виробництво. Загинуло в боях, від білого і червоного терору, голоду та епідемій величезна кількість людей. Найнижча точка розрухи, найнижчий рівень виробництва припадав 1921 рік, коли громадянська війна вже була закінчена. Для припинення розрухи і
 7. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відбивають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями є,
 8. Економічна категорія і закон
  За допомогою абстрактного мислення крок за кроком відбувається розкриття сутності економічних явищ, що вимагає формування певних логічних понять, більш-менш повно відображають реальну економічну дійсність в її розвитку. Економічні категорії - це логічні поняття, що відображають найбільш загальні й істотні сторони економічного життя суспільства. Категоріями
 9. Глава 26 Економічні дискусії 1920-х років про природу планового господарства
  Глава 26 Економічні дискусії 1920-х років про природу планового
 10. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
  Органами регулювання природних монополій можуть застосовуватися такі методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів, які підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян,
 11. 1.3.6. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТУ
  Прогрес суспільства суперечливий. Прогрес загрожує світовій спільноті безліччю небезпек, усвідомлюваних зазвичай у формі глобальних проблем. Серед них? тероризм, наркоманія, ядерні відходи, потепління клімату, забруднення навколишнього середовища, расові забобони, злидні, мілітаризм, обмеженість і псування водних ресурсів, погіршення якості повітря, ерозія грунту, небезпечні хімічні речовини,
 12. Запитання до теми
  1. Розкажіть про роль сільського господарства у світовому виробництві. 2. Як змінилася в останні десятиліття структура сільськогосподарського виробництва? 3. Назвіть основних виробників сільськогосподарської продукції в світі. 4. Які зміни відбулися у виробництві сільськогосподарської продукції за 1970-1990-ті роки? 5. Охарактеризуйте тенденції у використанні
 13. Глава 2 Діалектика якості продукції
  Ознайомившись в першу чолі з першопричиною проблем, пов'язаних з якістю продукції - потребами, їх змістом і природою - можна переходити до розгляду суті явища, званого якість продукції. Для високо ефективного, сталого бізнесу потрібно якомога більше знати: - про властивості і структуру об'єкта управління, в нашому випадку - про природу якості; - про можливі способи
 14. Наскільки інтенсивний економічний роств Китаї?
  Темпи економічного зростання в Китаї та Радянському Союзі протягом усього періоду розвитку полюбити стандартам надзвичайно високі. Але все жеоні не є найвищими в світі. У тече-ня тривалого часу темпи економічногозростання в Японії перевершували відповідні по-казателі Китаю та Радянського Союзу. Корея і Тай-вань в 60-ті, 70-ті і 80-ті роки розвивалися гораздобистрее, ніж Китай.
 15. ВІДКРИТТЯ І формулюванні економічної ЗАКОНІВ
  Під економічним законом, як і під законом природи, розуміється наявність суттєвої необхідної стійкої повторюваної зв'язку між економічними явищами. Розуміння природи економічних законів однозначним не є. На думку одних, вони існували завжди. На думку інших, вони вічними не є і змінюються при переході від однієї економічної формації до іншої. На думку третіх,
 16. 15.1. Вплив виробництва на навколишнє середовище
  У міру розвитку продуктивних сил, розгортання НТП зростає інтенсивність індустріального втручання людини в «справи» природи. Індустріальний розвиток перетворює всю планету в арену практичної діяльності
 17. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
  Демографічна плита глибоко змінює природу капіталістичної системи. Мільйони низькооплачуваних некваліфікованих іммігрантів повинні будуть впливати на заробітки мільйонів високооплачуваних некваліфікованих корінних американців, і точно так само мільйони високоосвічених мешканців колишнього другого світу повинні будуть впливати на заробітки освічених американців. В
© 2014-2022  epi.cc.ua