Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Г. Войтов. Економіка. Загальний курс, 2003 - перейти до змісту підручника

2.1 ГРОМАДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО


Суть "суспільного виробництва" може бути показана так. Еволюційний підхід світової економічної науки передбачає виділення, насамперед, трьох ступенів суспільного прогресу:
дикість? варварство? цивілізація.
У свою чергу цивілізація є послідовність п'яти суспільно-економічних формацій (ОЕФ). Формаційний підхід до них полягає в послідовному, відокремленому поясненні кожної з них, при абстрагуванні від інших ОЕФ. Цивілізаційний підхід передбачає теоретичне пояснення суспільства в даний час. І тут вирішальним виявляється той факт, що по теперішній час зберігаються всі історично відомі ОЕФ. Сучасне суспільство не є тільки вища ОЕФ. Історично попередні ОЕФ зберігаються в тій чи іншій мірі в якості укладів: економіка всіх країн багатоукладна або змішана.
Пануюча ОЕФ підпорядковує їх собі, детермінує їх долю, не відмовляючи їм у праві на існування. В результаті мало формаційного підходу до них, а потрібен цивілізаційний підхід, тобто пізнання їх в єдності як системи всіх громадських, передусім матеріальних, відносин. Це і забезпечує їх аналіз як суспільного виробництва.
Сучасне суспільне виробництво є системою різних укладів при пануванні капіталістичної ОЕФ. Воно являє систему прав (звичаїв, традицій, законів="інститутів" відповідно до інституціоналізмом), інтегруючих все уклади заради інтересів панівного з них.
Громадське виробництво пояснює не тільки виробництво (тобто індустріальне виготовлення благ, але й інші менш розвинуті джерела благ, наприклад збиральництво).
Воно показує систему відтворення прав, що забезпечує виробництво (виготовлення), розподіл, обмін і споживання благ. Це і становить головний об'єкт курсу економічної системи суспільства.
Люди виробляють не тільки блага, але і систему суспільних, матеріальних відносин один з одним з приводу благ. Саме вона і є суспільним виробництвом. Завдання полягає в тому, щоб вивчити, як це відбувається, як самосохраняться і розвиваються вони чи як відбувається їх розширене, а часом і деградуюче, відтворення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1 ГРОМАДСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО "
 1. 1. Характер грошового обліку
  суспільного виробництва. Крім того, грошові активи та зобов'язання також характеризуються невизначеністю, властивою всім статтям ділового обліку. Їх залежність від того, як складуться справи на ринку в майбутньому, не менше, ніж залежність запасів і обладнання. Чисельна точність бухгалтерського обліку та розрахунків не повинна перешкодити усвідомленню того, що їх статті носять невизначений і
 2. 6. Заробітна плата та засоби існування
  суспільному виробництві; вони не діють, оскільки мова йде про забезпечення засобами задоволення потреб; вони живуть, тому що інші люди піклуються про них. Проблема допомоги з бідності є проблемою організації споживання, а не проблемою організації виробничої діяльності. Як така вона знаходиться поза рамками теорії людської діяльності, яка має відношення
 3. 4. Обмежувальні заходи як економічна система
  суспільного виробництва. Соціалізм, кажуть соціалісти, також є системою суспільного виробництва. Але відносно заходів, що обмежують виробництво, навіть інтервенціоністи не можуть заявити нічого схожого. Вони можуть лише сказати, що при капіталізмі виробляється надто багато і що вони хочуть запобігти виробництво цього надлишку, щоб здійснити інші цілі. Вони самі змушені
 4. 3. Кінець интервенционизма
  суспільного виробництва. Друга: всі різновиди втручання в ринкові явища не тільки не здатні досягти цілей, які ставляться їх авторами і прихильниками, але і створюють стан справ, який з точки зору оцінок самих їх авторів і пропагандистів є менш бажаним, ніж передувала йому стан, який вони були призначені змінити. Якщо хтось бажає виправити
 5. Безробіття і її показники
  суспільному виробництві і не прагнуть отримати роботу. У цю категорію автоматично потрапляють, по-перше, діти до 16 років, по-друге, люди, які відбувають термін ув'язнення у в'язницях, по-третє, люди, що знаходяться в психіатричних лікарнях, по-четверте, інваліди. Дані категорії людей називають «інституціональним населенням», оскільки вони знаходяться на утриманні державних інститутів.
 6. Продуктивні сили і виробничі відносини
  суспільного виробництва. Засоби виробництва є результат діяльності розуму, праці, господарської діяльності людини. Удосконалення засобів виробництва, освоєння природних багатств, оволодіння законами розвитку природи і суспільства - визначальні чинники безперервного розвитку продуктивних сил. Людина завжди була і залишається центральною фігурою економіки. Поза людини немає і не
 7. 3. Загальна характеристика економічних інститутів
  громадського, політичного або економічного. Інститути є як формальними законами (конституції, законодавства, права власності), так і неформальними правилами (традиції, звичаї, кодекси поведінки). Інститути створювалися людьми з метою забезпечення порядку та усунення невизначеності в обміні. Такі інститути разом зі стандартними обмеженнями, прийнятими в економіці,
 8. Еволюція поглядів на ринок
  суспільного розподілу праці та розвитку товарного виробництва поняття «ринок» набуває все більш складне тлумачення, яке знаходить відображення у світовій економічній літературі. Так, французький економіст-математик О. Курно вважав, що під терміном «ринок» слід розуміти не яку-небудь ринкову площу, а в цілому всякий район, де відносини покупців і продавців вільні, ціни легко і
 9. Сутність і функції ринку
  суспільного розподілу праці і зростанню інтеграційних процесів в економіці. Ця функція актуальна зараз для Росії і може служити важливим аргументом на користь укладення між республіками і регіонами економічної угоди щодо створення умов для функціонування єдиного російського ринку. Регулююча функція передбачає вплив ринку на всі сфери економіки, забезпечує
 10. Роль ціни в економіці
  суспільного виробництва, використання науково-технічного процесу, впровадження нової та конкурентної продукції у виробництво та споживання. Облікова функція ціни сприяє контролю за витрачанням коштів фірми і за її фінансовим станом. Політика ціноутворення є центральною ланкою в регулюванні національної економіки. Держава може здійснювати контроль за процесом
© 2014-2022  epi.cc.ua