Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. Економічна теорія. Підручник для вузів, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 2. Номінальний і реальний валовий національний продукт

Макроекономічні показники - ВНП і НД - грошові показники. Тому їх
значення залежить від динаміки цін, купівельної спроможності грошової одиниці.
Отже, збільшення або зменшення рівня цін впливає на
величину ВНП і НД.
Для визначення величини обсягу виробництва треба знати рівень цін, який
виражається у вигляді індексу. Індекс цін - це співвідношення між сукупною ціною
певного набору товарів і послуг (званої ринкової кошиком) для даного
тимчасового періоду і сукупною ціною подібної групи товарів і послуг у базовому
періоді (базовий рік).
Індекс цін _ Дена ринкового кошика в даному році в даному році Ціна
ринкового кошика в базовому році
Наприклад, вартість кошика в 1990=64 дол; вартість кошика в 1982 р.=
50 дол
fid
Індекс цін 1990 р .=- - 100=128% (рівень цін 1990 р.). Індекс цін ВНП. Індекс цін ВНП є дефлятором ВНП. Він включає ціни
споживчих товарів і послуг, ціни на товари виробничого призначення,
купуються державою, і ціни товарів і послуг, куплених і проданих на
світовому ринку. Тому дефлятор ВНП є коректування грошового, тобто
номінального, ВНП з урахуванням зміни цін. Номінальний ВНП відображає обсяг
виробництва, виражений у цінах на момент виробництва цього обсягу товарів і
послуг.
За допомогою індексу цін ВНП можна порівнювати ціну обсягу виробництва кожного
даного року з ціною аналогічного обсягу виробництва при цінах у базовому році.
Набір індексів цін для різних років дозволяє виявити зростання або падіння цін.
Отже, ВНП є грошовим, тимчасовим і кількісним показником. На
його величину впливають не тільки кількість виробленої продукції, а й рівень
цін.

Показник ВНП, який відображає поточні ціни, називається грошовим або
номінальним ВНП. Показник ВНП, який скоректований з урахуванням рівня цін
(інфляції і дефляції), називається реальним ВНП і розраховується за формулою:
номінальний ВНП
=реальний ВНП. Так, у нашому прикладі для
1990 номінальний ВНП дорівнює 64 дол, індекс цін - 128, реаль-
ний ВНП: ~ ^ Г - 100=50 дол Реальний ВНП - більш точна характеристика національної економіки.
Індекс споживчих цін. Крім індексу цін ВНП (дефлятора ВНП), існує індекс споживчих цін (ІСЦ), який включає тільки ціни споживчих товарів і послуг і тому він вже, ніж дефлятор ВНП. Наприклад, в СТА індекс споживчих цін включає ціни 300 споживчих товарів і послуг і показує зрушення в цінах цієї ринкової корзини, що купується міськими споживачами. Склад цього кошика був визначений на основі аналізу витрат міського населення в 1982 - 1984 рр.. Оскільки склад кошика фіксований на рівні періоду 1982-1984 рр.., То індекс споживчих цін являє зважений на постійній основі показник.
Головна відмінність ІСЦ від індексу ВНП полягає в тому, що при підрахунку індексу ВНП
склад ринкового кошика змінюється рік від року, оскільки він визначається шляхом
встановлення ціни ринкової корзини в кожному даному році і порівняння цього кошика
з вартістю кошика. у цінах базисного року. В індексі; споживчих цін
склад ринкового кошика фіксується на; рівні базисного року (тому він не
змінюється з року в рік), оскільки метою ІСЦ є приріст зміни цін .
Певною мірою ІСЦ є умовним показником, так як має
істотні недоліки. Вони полягають у наступному.
По-перше, в реальному житті
споживачі змінюють склад ринкового кошика: підвищення цін на одні товари
призводить до заміни їх іншими , більш дешевими товарами, в результаті чого
ринкова кошик буде представляти більше дешевих товарів і менше дорогих. По-
другий, ІСЦ не враховує змін у якості товарів (а значить, і підвищення цін
на них), так як передбачається, що зростання вартості життя викликається тільки
інфляцією. Тим самим індекс споживчих цін завищує темпи інфляції.
Наслідком завищення темпів інфляції є поглиблення інфляції, так як
доходи більшості людей прямо або опосередковано пов'язані із змінами ІСЦ. Як
вимірювач вартості життя ІСЦ впливає на очікування підвищення заробітної плати і
доходів, відповідно до нього індексуються допомоги по соціальному страхуванню.
В результаті ІСЦ виступає частиною самої проблеми інфляції. Інший наслідок
завищення індексом споживчих цін темпів інфляції - індексація податкових
надходжень.
Індексація означає коригування зростання податкових порогів з урахуванням рівня
інфляції. Вона спрямована на те, щоб перешкодити "переходу населення внаслідок
інфляції в категорію більш високого оподаткування. Але у індексації податкових
надходжень є не тільки плюси, а й мінуси. Збільшення номінального доходу
переводить населення в категорію більш високого оподаткування, а якщо в такій
же пропорції зростають ціни, то підвищення реального доходу не відбувається. У той же
час індексація податкових надходжень в умовах інфляції сприяє
зменшення податкових надходжень державі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 2. Номінальний і реальний валовий національний продукт "
 1. Ключові терміни
  реальні цениПроцентние ізмененіяТемп пріростаТемп інфляцііВременной рядПространственная виборкаДіаграмма
 2. Терміни і поняття
  національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія відтворення суспільного капіталу I, II, III, IV підрозділу суспільного виробництва Питання або самоперевірки 319 Модель економічного обороту (кругообіг доходів і витрат) Національне рахівництво Валовий суспільний продукт (ВОП) Кінцевий суспільний продукт
 3. Основні терміни і поняття
  номінальний, реальний ВНП, дефлятор ВНП, дефіцит-ВНП, система національних рахунків, чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід, чисте економічний добробут, безробітний, фрикційна, структурна, циклічна безробіття, рівень безробіття, природний рівень безробіття, повна зайнятість, закон Оукена, інфляція, помірна, галопуюча інфляція,
 4. Запитання для самоперевірки
  номінальному ВНП; б) номінального ВВП до номінального ВВП; в) номінального ВВП до реального ВВП; г) номінального ВНП до реального
 5. Запитання для самоперевірки
  номінальному ВНП; б) номінального ВВП до номінального ВВП; в) номінального ВВП до реального ВВП; г) номінального ВНП до реального
 6. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  реальний ВНП. Дефлятор - ВНП. Система національних рахунків. Валовий національний продукт і суспільний добробут. Безробіття: поняття і види. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Соціально-економічні наслідки безробіття. Закон Оукена. Безробіття в Росії 90-х років. Закон Російської Федерації «Про зайнятість населення в Російській Федерації ». Визначення
 7. Основні поняття Макроекономіка Валовий національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП
  національний продукт (ВНП) Державні закупівлі Реальний ВВП Мікроекономіка Споживання Чистий експорт Дефлятор ВВП Валовий внутрішній продукт (ВВП) Інвестиції Номінальний ВВП Глава 22. Як вимірюється національний дохід 493 Питання Поясніть, чому в економіці держави сум-ма загальних доходів має дорівнювати сумі об-щих витрат. Що більше вплине на
 8. Терміни і поняття
  національних рахунків Валовий внутрішній продукт Валовий національний продукт Додана вартість Чистий внутрішній продукт Національний дохід Макроекономічні
 9. Економічний тренінг і практикум
  номінального, і реального ВНП можуть бути виміряні тільки в грошовому вираженні. 2.3. Величини доданої вартості і вартості кінцевого продукту рівні між собою. 3. Тест Дефлятор ВНП: а) дорівнює відношенню реального ВНП до номінального ВНП; б) зменшується при прискоренні інфляції; в) вимірює темп зміни ціни споживчого кошика базисного періоду; г) дорівнює відношенню
 10. Номінальний, реальний ВНП
  номінальний ВНП, що дорівнює сумі кінцевих товарів і послуг в поточних ринкових цінах; --реальний ВНП, який коригує оцінку номінального ВНП з урахуванням зростання цін, при цьому "вимірює" ВНП у постійних цінах (цінах базисного року). Реальний ВНП розраховується шляхом віднесення номінального ВНП до ін-Декс цін: номінальний ВНП Реальний ВНП=індекс
 11. Ключові терміни
  національний продукт (ВНП) Національний дохід (НД) Додана вартість Умовна рента Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВНП на душу населення Амортизація Чистий національний продукт (ЧНП) Особистий наявний дохід Особисті заощадження Норма особистих заощаджень Чистий експорт Дефлятор ВНП Чистий економічний добробут
 12. Дефлятор ВНП
  номінальний і реальний ВНП, можна розрахувати дефлятор ВНП1, який визначається як відношення номінального ВНП до реального чи зміна цін продукції звітного року до базисного: номінальний ВНП Дефлятор ВНП=реальний ВНП Дефлятор ВНП є важливим показником, що характеризує динаміку життєвого рівня
 13. Висновки
  номінальний (розрахований за діючими цінами) і реальний (розрахований за базовими цінами) ВНП. Відношення між номінальним і реальним ВНП характеризує дефлятор ВНП. 8. Макроекономічна теорія використовує різні індекси цін для обчислення ВНП: - індекс споживчих цін. Індекс Ласпейраса, - індекс цін виробників. Індекс Пааше, - індекс Фішера - середньогеометричні
 14. Реальна ставка відсотка коригує номінальну з урахуванням поправки на інфляцію.
  номінальну з урахуванням поправки на інфляцію. Іншими словами , її значення говорить вам про зміну в часі купівельної здатності ваших заощаджень. Реальна ставка відсотка дорівнює різниці номінальної процентної ставки і темпів інфляції: Реальна ставка відсотка=Номінальна ставка відсотка - Темпи інфляції. Наприклад, якщо банк встановлює номінальну ставку відсотка на рівні 7 %
 15. 2. Структура валового внутрішнього продукту
  валового внутрішнього продукту (ВВП) і валового національного продукту (ВНП). Розмежування між цими двома формами КОП базується на різних принципах їх розрахунку. При визначенні ВВП керуються територіальним принципом, згідно з яким цей продукт створюється внутрішніми для даної країни факторами виробництва незалежно від того, кому вони належать. В основу визначення ВНП
© 2014-2022  epi.cc.ua