Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

НОМЕНКЛАТУРА КАЛЬКУЛЯЦІЇ ВИТРАТ

перелік статей, за якими складається калькуляція витрат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НОМЕНКЛАТУРА калькуляції витрат "
 1. 35. ВИДИ СОБІВАРТОСТІ
  калькуляція) показує витрати підприємства на виробництво і реалізацію конкретного виду продукції в розрахунку на одну натуральну одиницю; дозволяє характеризувати рівень і динаміку витрат на виробництво продукції в цілому по промисловості. Виробнича собівартість валової продукції - представляє собою витрати, що включаються до собівартості продукції. Виробнича собівартість
 2. КАЛЬКУЛЯЦІЯ
  витрат, витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці виробу або партії виробів, а також на здійснення робіт і послуг. Калькуляція служить основою для визначення середніх витрат виробництва і встановлення собівартості продукції. Калькуляція може бути прогнозної, планової, звітної, яку зводять за даними
 3. загальногосподарські витрати
  калькуляції витрат на виробництво продукції. Представляють в основному постійні
 4. загальнозаводських витрат
  калькуляції витрат на виробництво продукції. Представляють в основному постійні
 5. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  калькуляціями (плановим і фактичним). При аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в обсязі продукції. Значний перевитрата може бути допущений по
 6. ВИТРАТИ калькуляционное
  калькуляцій, кошторисів, складених виходячи з реальних, нормативних, планованих, прогнозованих витрат у розрахунку на одиницю виробленої продукції, і пов'язані з функціонуванням
 7. ВИТРАТИ МЕНЮ
  калькуляцій. Усі ці витрати і носять назву «витрати
 8. 36. Метод калькулювання собівартості
  калькуляція за діючими на початок певного періоду нормам, протягом виробничого процесу виявляються відхилення від цих норм, які-небудь зміни. На підприємствах, що виділяються порівняльною стабільністю виробничих процесів, норми витрат змінюються рідко, тому замість нормативних можуть бути використані планові калькуляції. На підставі даного методу розраховуються
 9. 2. Методи калькуляції. Вибір асортименту продукції
  калькуляції. Вибір асортименту своєї
 10. Собівартість медичної послуги
  калькуляції. Основними статтями калькуляції медичного закладу є: * Оплата праці (основна і додаткова). * Нарахування на оплату праці. * Медикаменти. * Продукти харчування. * Знос м'якого інвентарю. * Амортизаційні відрахування. * Відрядні та службові роз'їзди. * Оплата транспортних послуг. * Оплата послуг зв'язку. * Оплата комунальних послуг. * Оплата
 11. § 2. СКЛАД І СТРУКТУРА СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  калькуляції. Перелік цих елементів і статей являє собою склад собівартості продукції. Структура ж собівартості продукції - це співвідношення цих елементів і статей між собою, виражене у відсотках до загального підсумку. Класифікація за економічними елементами використовується для визначення і підтримки оптимального співвідношення між однорідними економічними витратами, живим і
 12. Класифікація товарів
  номенклатури зовнішньоекономічної діяльності до конкретних товарних позицій, підпозицій та товарних категорій, зазначеними в товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності, і відповідним їх цифровим
 13. 38. СТРУКТУРА І СКЛАД СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  номенклатурному виробництві, встановлення центру зосередження витрат та пошуку резервів їх скорочення. Основні статті калькуляції: сировина і матеріали, зворотні відходи (віднімаються), покупні вироби і напівфабрикати, паливо і енергія на технологічні цілі, основна і додаткова зарплата виробничих робітників, відрахування на соціальне і медичне страхування виробничих робітників,
 14. § 5. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І МЕТОДИ ЇЇ РОЗРАХУНКУ
  калькуляції). 3. Собівартість одиниці найважливіших виробів (за статтями калькуляції). 4. Витрати на один карбованець товарної продукції: де: 3 - витрати на 1 карбованець товарної продукції, коп. - Сума повної собівартості товарної продукції, млн. руб. ТП - сума товарної продукції в діючих цінах, млн. руб. Чим нижче цей показник, тим нижча собівартість, більше прибутку від реалізації
 15. 42. ПОРЯДОК обчислення мита
  калькуляції. Формальна схема калькуляції експортних цін мало чим відрізняється від схеми, використовуваної при розрахунку внутрішніх цін. Головна відмінність експортної калькуляції від внутрішньої полягає в додаткових витратах по збуту: - комісійну винагороду продавців і представників; - імпортні митні витрати в країні покупця; - транспортні витрати; - витрати на фінансування; -
 16. РОЗРАХУНОК ЦІНИ
  калькуляція
 17. Ціна кошторисна
  калькуляції; 2) ціни, тарифи, розцінки, які використовуються для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння і розширення діючих підприємств, будівель, споруд та
 18. Флатов
  калькуляції відсотків », тобто відсотки вже включені в курс акцій; 2) у торговельних угодах означає якість« як є »(англ. as is), без додаткових уточнень; звичайно відноситься до дешевим товарам або до комп'ютерних програм, 3) стосовно ринку: невигідний, нульовий, без
© 2014-2022  epi.cc.ua