Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

незайнятого

наявність працездатного населення, з різних причин незайнятого у виробництві.
Незайнятість може носити тимчасовий або стійкий, постійний характер.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " незайнятого "
 1. 27 Політика зайнятості в Республіці Білорусі.
  Незайнятого населення в) професійну підготовку та перепідготовку незайнятого населення; г) бронювання, квотування і створення робочих місць на діючих підприємствах для громадян, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці; д) сприяння підприємництву та самозайнятості як джерелам створення нових робочих місць; е) розвиток республіканської служби
 2. Ви вважаєте, що безробіття в країні буде рости?
  Незайнятих працівників - зростати. Для Росії ця ситуація нова. В останні роки попит на робочу силу в країні тільки збільшувався. До сталася перерві люди ніяк не підготовлені. Соціально вони також не захищені. У 2009 році відбудеться збільшення числа бездомних, банки будуть вилучати майно боржників із спробою виручити за нього хоч щось. У Москві та інших великих містах виявляться
 3. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в різних обсягах, формах,
 4. Стаття 1. Зайнятість громадян
  1. Зайнятість - це діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, не суперечить законодавству Російської Федерації і приносить, як правило, їм заробіток, трудовий дохід ... 2. Громадянам належить виключне право розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної, творчої праці. Примус до праці в будь-якій формі не допускається ...
 5. 62. ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ
  незайнятих. Дана категорія складає так звану фрикційне безробіття. По-друге, науково-технічний прогрес постійно перебудовує структуру виробництва, і в цьому зв'язку виникає проблема невідповідності кваліфікаційної структури робочої сили потребам виробництва. У результаті на кожного незайнятого внаслідок закриття «старих» галузей може припадати лише кілька вакантних
 6. 39. БЕЗРОБІТТЯ
  незайнятості, необхідний для пошуку нового місця роботи. Під даний тип безробіття підпадають люди, які знайшли роботу і протягом тижня припускають приступити до діяльності на новому місці. 2. Структурна безробіття - це ситуація, при якій працівник перебуває в стані незайнятості протягом тривалих періодів. Настільки тривалі періоди незайнятості пояснюються частково структурними
 7. № 67. Фермерство і плантаторство як 2 напрямки розвитку аграрної сфери в США
  незайнятих земель перебували на Заході. Саме туди кинулися плантатори і фермери. До середини 19 століття гостра проблема Заходу - рабовласницькі плантації або вільне фермерське господарство стало одним з основних соціально-економічних протиріч в
 8. 3. Концепції зайнятості населення
  незайнятості ширше поняття безробіття на число осіб, які не мають роботи, з різних причин не шукають її і не готові приступити до неї найближчим часом. За російською статистикою відмінність між незайнятими і безробітними проводиться за критерієм факту офіційного визнання статусу безробітного та виплати допомоги особам, що звернулися в державну службу зайнятості. На динаміку зайнятості впливають
 9. Безробіття. Її сутність і види
  незайняті громадяни. - Технологічна безробіття, викликана застосуванням на підприємствах робототехніки та автоматів. - Циклічна безробіття, викликана падінням попиту на робочу силу під час криз. Це самий негативний вид безробіття, масштаби її можуть бути надзвичайно великими. - Сезонна безробіття, викликана незайнятістю працівників протягом календарного року через відсутність умов
 10. Інфраструктура ринку праці
  незайнятої робочої сили. Йдеться про біржах праці, бюро з працевлаштування, від організації роботи яких залежить швидкість і чіткість функціонування ринку праці. Однак не слід спрощувати і обмежувати ринок праці біржею праці та іншими інститутами з працевлаштування. У зв'язку зі специфікою ринку праці, з високим ступенем його зарегульованості торг починається набагато раніше на всіх рівнях
 11. 32.6. ПРОБЛЕМА ЗАЙНЯТОСТІ І БЕЗРОБІТТЯ В РОСІЇ
  незайнятих не підлягають реєстрації та ті, хто вкрай низько оцінюють переваги зайнятості в суспільному секторі економіки та за краще не працювати взагалі. У цю групу входять матері, які виховують дітей, особи передпенсійного віку та ін У ході соціологічних спостережень співробітниками інституту проблем зайнятості виявлено випадки, коли фактично безробітні прагнуть зробити фіктивні позначки
 12. Природна безробіття
  незайнятих працездатних людей, який по своїй волі самоусунувся від трудової діяльності, тобто просто не бажає працювати. Інституційна безробіття викликається функціонуванням інфраструктури ринку праці, а також факторами, деформуючими попит і пропозиція на цьому ринку. Щодо велика допомога по безробіттю може провокувати подовження термінів пошуку роботи, що надає
 13. Приховане безробіття
  незайнятих або полузанятих працівників, які мають не тільки сезонну зайнятість, а й мізерні доходи. Не сподіваючись на знаходження роботи в місті, вони не покидають сільське господарство, тому не враховуються статистикою, не визнаються офіційно безробітними. До недавнього часу дослідники поширювали поняття прихованого безробіття також на роботу кваліфікованих фахівців на робочих місцях, не
 14. 24.4. ВИТРАТИ монополістичноїконкуренцією
  незайняті ресурси, або недовантажені виробничі потужності. Типовими прикладами служать багато видів дрібних підприємств роздрібної торгівлі. Тому в довгостроковому періоді в умовах рівноваги ціна перевищує як середні валові витрати (Р> АТС), так і граничні витрати (Р> МС), вказуючи, таким чином, на те, що додаткові одиниці цього товару суспільство оцінює вище, ніж
 15. Кого не включають в категорію безробітні
  незайнятих і безробітних є основою політики зайнятості, що передбачає розробку комплексу заходів економічної, і соціальної допомоги непрацевлаштованим категоріям
 16. Введення
  незайнятості на ос-нове державного регулювання процесу становлення та функціонує-вання ринку праці. Мета лекції: аналіз створених тенденцій в процесі форму-вання ринку праці в умовах перехідної економіки, виявлення його теоретичних основ, закономірностей, моделей і особливостей функціо-нування в
© 2014-2022  epi.cc.ua