Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

62. ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ

За структурою виділяють галузеву, професійну та кваліфікаційну зайнятість, а також за секторами економіки. Науково-технічний прогрес впливає на зміну в структурі зайнятості. Високий рівень зайнятості забезпечує і відповідні доходи основної частини населення. У цьому зв'язку необхідно відзначити, що для ринкової економіки неприйнятна категорія «повної зайнятості», у тому числі і з цілком «природним» причин.
По-перше, значна частина працівників протягом своєї трудової активності з різних причин змінює місце роботи за власним бажанням. При цьому до надходження на інше місце роботи може пройти той чи інший проміжок часу, протягом якого зазначені особи належать до категорії незайнятих. Дана категорія складає так звану фрикційне безробіття.
По-друге, науково-технічний прогрес постійно перебудовує структуру виробництва, і в цьому зв'язку виникає проблема невідповідності кваліфікаційної структури робочої сили потребам виробництва. У результаті на кожного незайнятого внаслідок закриття «старих» галузей може припадати лише кілька вакантних місць в «нових» галузях.
Зазначене явище носить назву структурної, або технологічної, безробіття. Для її подолання як державою, так і приватними фірмами створюється мережа центрів з перепідготовки кадрів.
По-третє, циклічність розвитку ринкової економіки призводить до скорочення попиту на робочу силу в період депресії і кризи. Відповідно, виникає циклічне безробіття. Ліквідувати цей вид безробіття не представляється можливим, так як не можна скасувати циклічність економічного зростання. Інша справа, що антикризові заходи можуть «згладити» економічний спад і, відповідно, зменшити число тимчасово вивільняються працівників.
По-четверте, існує приховане безробіття, яка виникає за рахунок сезонних робіт, особливо в будівництві та сільському господарстві.
Актуальною проблемою у зв'язку з безробіттям є міграція робочої сили, яка виступає в двох формах: внутрішньої і зовнішньої. При цьому експорт робочої сили ефективніше експорту товарів.
Праця іммігрантів зараз широко використовується. Але в більшості країн процес міграції робочої сили поставлений під контроль держави.

Підприємці повинні узгодити питання найму іноземців з державними органами. Так, в Німеччині необхідно отримати спеціальний дозвіл.
Безробітні - це незайняті люди, активно шукають роботу. Рівень безробіття визначається як відношення незайнятого, але бажає працювати населення до пропозиції робочої сили.
Безробіття можна виміряти наступними показниками:
1) рівнем безробіття;
2) середньою тривалістю безробіття;
3) природним рівнем безробіття. Це частка безробітних, яка відповідає доцільному рівню повної зайнятості в економіці. У сучасних умовах природний рівень безробіття становить 5,5-6,5%.
Виділяються кілька видів безробіття.
1. Добровільне безробіття - це люди, яким краще не працювати, ніж отримувати пропоновану заробітну плату.
2. Вимушена - таке безробіття, яка виникає в умовах фіксованої зарплати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 62. ЗАНЯТОСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ "
 1. Терміни і поняття
  зайнятість Безробіття Природний рівень безробіття (природна безробіття) Структурна безробіття Фрикційне безробіття Циклічна безробіття Сезонна безробіття Часткове безробіття Приховане безробіття Застійна безробіття Технологічна безробіття Закон Оукена Зайняті Робоча сила Економічно активне населення Структура робочої сили
 2. 6. Скорочення безробіття
  зайнятості, під которойми увазі ситуацію існування «неко-його рівня безробіття, рівного природної
 3. Питання для самоперевірки
  зайнятості?
 4. Сутність безробіття
  зайнята у виробництві товарів і послуг. Як вже зазначалося, безробітні поряд із зайнятими формують робочу силу країни. У реальному економічному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї. До безробітних в Росії відносяться особи, які досягли 16 років і старше, що у розглянутий період: - не мали роботи (прибуткового заняття); - займалися пошуками
 5. Глава 19. Народонаселення, зайнятість і соціальний захист населення
  безробіття. Соціальний захист населення Головна мета теми - розкрити структуру народонаселення і закономірності його розвитку, найважливіші причини і структуру безробіття, а також з'ясувати проблему соціального захисту
 6. 11.1. Безробіття
  зайняті і безробітні Працездатне населення - населення працездатного віку, який встановлюється законодавчо (у Росії: для жінок - від 16 до 55 років, для чоловіків - від 16 до 60 років). Непрацездатне населення - населення непрацездатного віку (діти та пенсіонери), а також інваліди та особи, які тривалий час перебувають в інституційних установах (в'язницях, виправних
 7. Державна політика боротьби з безробіттям
  зайнятості (бюро з працевлаштування). Специфічними заходами для боротьби з фрикційним безробіттям виступають: а) вдосконалення системи збору та надання інформації про наявність вільних робочих місць (не тільки в даному місті, а й в інших містах і регіонах), б) створення спеціальних служб для цих цілей. Для боротьби зі структурним безробіттям використовуються такі заходи, як створення
 8. Безробіття в країнах з перехідною економікою
  зайнятість підтримувалася розвитком шкільної та професійної освіти, дошкільних установ і медичного обслуговування. Численні соціальні та інші вигоди підкріплювали організовану мобільність робочої сили, але обмежували неорганізовану. Дана система зайнятості зміцнювала адміністративний розподіл багатьох товарів і послуг, найбільш важливою з яких було надання
 9. Питання 7 Проблеми безробіття в РФ
  зайнятості. Так, в Росії в 2001 р. в неформальному секторі на основній роботі було зайнято 7100000 чоловік і на додатковій - 2,1 млн. [12] Найбільша частка безробітних припадає на молодих людей у віці від 20 до 29 років (табл. 2). Таблиця 2 Розподіл чисельності безробітних за віком і статтю в 2006 р. (%) [13] {foto6} Федеральна служба з праці та зайнятості (Роструд) (наступник
 10. Глава 24. Безробіття і зайнятість
  зайнятість
 11. Тема 9 Основні макроекономічні показники
  зайнятість населення в Російській Федерації ». Визначення інфляції. Вимірювання інфляції. Види інфляції. Відкрита і пригнічена інфляція. Причини інфляції та її соціально-економічні наслідки. Крива Філіпса. Інфляція в Росії 90-х
© 2014-2022  epi.cc.ua