Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

61. ЕФЕКТ ДОХОДУ І ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ

Один і той же споживач може дозволити собі купити більшу кількість здешевілого товару.
Ефект доходу - це зміна попиту на який-небудь товар тільки внаслідок коливання купівельної спроможності грошового потоку, викликаного зміною цін. Наприклад, ефект доходу від зниження ціни на овочі обов'язково проявиться в попиті на даний товар. Попит обумовлений зростанням купівельної спроможності доходу в результаті падіння ціни на овочі. Необхідно пам'ятати, що зростання доходів стимулює попит на нормальні товари і зменшує попит на товари низької якості. Під нормальним товаром розуміється такий товар, на який попит збільшується при зростанні доходу і фіксованому значенні цін. Під товаром низької якості розуміється такий товар, попит на який падає в міру зростання реального доходу споживача. При цьому інші фактори залишаються без змін.
Зміна ціни може надати інший ефект на величину попиту, відмінний від ефекту доходу. Що подешевшав товар «бере» на себе частину попиту, який у протилежному випадку був би спрямований на покупку іншого товару.
Таке явище називається ефектом заміщення. Вплив ефекту заміщення на попит визначається наступним фактором: нова ціна товару буде нижче або вище щодо цін на інші товари. Ефект заміщення від зміни ціни - це та частка в зміненому обсязі попиту, яка є наслідком зміни відносної ціни і не пов'язана з динамікою реального доходу.
Якщо покупець має можливість вибирати між двома товарами, він буде купувати більше того товару, відносна ціна якого впала, і менше того, відносна ціна якого збільшилася. У підсумку, коли ціна товару А збільшується відносно ціни товару Б і при цьому реальний дохід залишається фіксованим, то споживач буде купувати менше товару А і більше товару Б. Якщо споживач приймає в розрахунок тільки ефект заміщення, то зменшення ціни завжди збільшує попит, а зростання цін завжди його зменшує.
У випадку з нормальними товарами ефект доходу і ефект заміщення підсумовуються, так як відбувається розширення споживання нормальних товарів.

Ефект заміщення в більшій частині на ринку переважає. У якій же ситуації ефект доходу може переважати над ефектом заміщення? Звичайно, не в тій, коли товар (наприклад, порцеляновий посуд) займає відносно незначну частину в бюджеті того чи іншого споживача. Падіння ціни на фарфоровий посуд зробить споживача ненабагато «багатшими» і створить відносно невеликий ефект доходу. Проте крива попиту може мати і позитивний нахил, якщо товари низької якості складуть значну частину бюджету споживача.
Існує думка, що зміна ціни викликає ефект заміщення, а зміна доходу призводить тільки до ефекту доходу. Це неправильне твердження, так як будь-яка зміна ціни на ринку може викликати як ефект доходу, так і ефект заміщення.
Ефект заміщення і ефект доходу дозволяють визначити зміну попиту при зростанні або падінні цін на товари і послуги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 61. ЕФЕКТ ДОХОДУ І ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ "
 1. Терміни і поняття
  доходу Ефект заміщення (субституції) Товар
 2. Проаналізуємо вплив ефекту заміщення.
  Ефекту заміщення. Коли процентна ставка повели-чивается, споживання в старості стає менш дорогим у порівнянні з по-требления в молодості. Отже, ефект заміщення спонукає Сема біль-ше споживати у старості та менше - у молодості. Іншими словами, ефект заміщення стимулює зростання заощаджень. Розглянемо дію ефекту доходу. При збільшенні відсоткової ставки віз-
 3. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 4. Запитання для самоперевірки
  ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність заробітної плати та економічної ренти? 9. Який зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна
 5. Ефект доходу та ефект заміщення
  ефект доходу полягає в тому, що якщо ціна на який-небудь товар знижується, то у споживача вивільняється частина доходу для покупки додаткових одиниць даного або якого-небудь іншого товару. Падіння ціни навіть одного товару впливає, нехай незначне, на загальний рівень цін і робить споживачів щодо багатшими. Згідно ефекту заміщення споживач купуватиме більше
 6. Ефект заміщення - зміна обсягів споживання як результат зміни цін, що змушує споживача переме-щаться по
  ефектом доходу та ефектом заміщення. Щоб краще зрозуміти зміст кожного з них, розглянемо можливі реакції по-споживача на звістку про зниження ціни на Pepsi. Наведемо два варіанти його міркувань. - «Відмінна новина! Тепер, коли ціна на Pepsi знизилася, я маю змогу купувати більше Pepsi і більше піци »- (Ефект доходу.) -« Оскільки ціна на Pepsi знизилася, я зможу купувати
 7. Основні поняття Лінія обмеження бюджету Повна взаємозамінність Нижчий
  ефект доходу і ефект заміщення вплинуть на вимірюв-ня споживання? 7. Чи може зростання ціни сиру змусити споживе-ля купувати його у великих кількостях Дайте свої пояснення. 'Лава 21. Теорія споживчого вибору 475 Завдання для самостійної роботи Дженніфер витрачає всю свою зарплату на каву та
 8. Ефект доходу
  ефекту заміщення приходить ефект доходу. Ефект доходу починає діяти в умовах, коли досягається високий ступінь насичення потреб працівника і цінність вільного часу ставиться вище додаткового доходу. З досягненням певного рівня достатку пов'язана зміна відносини до вільного часу. Якщо раніше вона розглядалася як втрата потенційної можливості отримання
 9. Додаткова тема для відмінників Рис.
  Ефектами доходу і заміщення. На нашому графіку ефект доходу відображається переме-щением уздовж кривої байдужості /, з точки А в точку S, характеризуемую новим значенням граничної норми заміщення. Ефект доходу проявляється в переході від точки В на кривій безраз-личия /, в точку С на кривій байдужості I2. маємо можливість умовно уявити це переміщення як
 10. Ключові терміни
  доходу Ефект заміщення Закон попиту Товар Гіффена Надлишок споживача (споживчий надлишок) Вигоди чи втрати в результаті зміни
 11. Висновки
  ефективна заміна одного блага іншим. 8. Бюджетні обмеження показують за допомогою бюджетної лінії споживача, який саме набір товарів споживач вважає для себе найбільш вигідним. 9. Рівновага споживача настає тоді, коли у нього відсутні стимули змінювати споживчий набір благ. Досягається така рівновага в точці збігу нахилу лінії бюджетних можливостей з
 12. Ефекти доходу та заміщення
  ефекти доходу і заме-щення, що є наслідком збільшення ціни, ідоказать, що ефект заміщення при збільшенні це-ни завжди негативний. На рис 6П-3 показано уве-личение ціни їжі з 5 до 10 дол, яке пріводітк зсуву бюджетної лінії з положення AF в поло-ються AF. Припустимо, що внаслідок цього по-споживчих пара Марж переміщається з точки е (6 год розваг і 8 фунтів їжі) у точку
 13. Розглянемо спочатку дію ефекту заміщення.
  Ефекту заміщення. Збільшення погодинної опла-ти праці Саллі призвело до зростанню ціни її дозвілля щодо роботи, тому у неї з'являється стимул до наполегливої багатогодинного праці. Іншими словами, при підвищенні зарплати ефект заміщення спонукає Саллі до збільшен-нію числа робочих годин, що, в свою чергу, визначає висхідний характер кривої пропозиції праці. Звернемося до впливу
© 2014-2022  epi.cc.ua