Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Деякі шляхи і методи практичного втілення наукових і технічних новацій. Прорив в інформаційних технологія

У більшості робіт, присвячених визначенню перспектив тих чи інших напрямків технологічного розвитку, переважає якісна аргументація. Значно рідше наводяться хоча б елементарні кількісні оцінки. Тим часом в умовах обмеженості ресурсів важливо не тільки виділити найбільш перспективні напрямки НТР, а й знайти оптимальні пропорції їх фінансування. Це надзвичайно складне і відповідальне завдання. Говорити про її строгому науковому вирішенні сьогодні, мабуть, доречно тільки в постановочному плані. Але проте проблема існує, і є спроби якщо не виробити рекомендації, то принаймні зіставити нові перспективні напрямки по очікуваному соціально-економічного ефекту.
Один з таких підходів, заснований на комплексному аналізі, що враховує відразу кілька факторів, був використаний експертами ОЕСР у дослідженні «Нові технології в 90-і роки: соціально-економічна стратегія» (New Technologies in the 1990s . A Socioeconomic Strategy. Paris. OECD, 1988). Для порівняння обрані п'ять найважливіших напрямків технологічного розвитку: інформаційні технології; біотехнології; технології, засновані на використанні нових матеріалів; космічні технології; ядерні технології. В якості критеріїв соціально-економічного впливу нових технологій використовувалися:
1. очікувана поява нових видів продукції чи послуг;
2. можливість використання в різних секторах економіки;
3. зменшення вартості і підвищення ефективності існуючих технологічних процесів (продуктів, систем);
4. ставлення громадськості до розповсюдження даного виду технології;
5. інтерес з боку промисловості, який визначається перспективами збільшення прибутку і підвищення конкурентоспроможності;
6. можливий вплив кожної з розглянутих технологій на зайнятість.
Залучені до роботи експерти оцінювали нові технології відповідно до зазначених критеріїв за десятибальною системою (усереднені результати представлені в табл. 6).
З таблиці видно, що практично за всіма показниками з великим відривом лідирують інформаційні технології. Цей висновок збігається з іншими прогнозами розповсюдження і якісного оновлення інформатики, в тому числі з оцінками очікуваного обсягу світового і регіональних ринків інформаційного обладнання та послуг, залежно прогресу в інших областях НТП від рівня розвитку даного напрямку.
НТП в галузях інформаційно-індустріального комплексу економічно проявляється в постійній зміні його галузевих пропорцій. У 80-ті роки випереджаючими темпами розвивалася нематеріальна галузь - комп'ютерні послуги (розробка програмного забезпечення, з оброблення даних, проектування інформаційних систем, експлуатація банків даних). Найбільших масштабів ця галузь досягла в США, де вартісний обсяг її продукції (100 млрд. дол на початку 90-х років) перевершує показники таких традиційних галузей, як металургія, верстатобудування, виробництво будівельних матеріалів.
За рахунок створення високорозвиненої сфери комп'ютерних послуг США забезпечили ємний вітчизняний ринок споживання ЕОМ і продукції сполучених галузей, а на найближчу перспективу створили найбільш сприятливі в порівнянні з конкурентами з інших розвинених країн умови розвитку всього національного інформаційно-індустріального комплексу.
Таблиця Ранжування нових технологій відповідно до заданих набором соціально-економічних критеріїв
Критерії оцінки за десятибальною системою Нові технології
1 2 3 4 5
Різноманіття нових видів продукції та послуг 9 4 4 2 2
Зменшення витрат або вдосконалення існуючих процесів, послуг і продуктів, що випускаються 9 3 4 2 1
Сприйняття в суспільстві 9 5 9 6 3
Інтерес приватного сектора промисловості 10 3 6 3 2
Використання в різних секторах економіки 10 4 4 2 2
Вплив на зайнятість в 90-ті роки 10 2 2 1 1
Примітка: 1 - інформаційні технології; 2 - біотехнології; 3 - технології, засновані на використанні нових матеріалів; 4 - космічні технології; 5 - ядерні технології.

Західноєвропейські держави в даній області продовжують дорогу гонку за лідером, розраховуючи на великий ринок Об'єднаної Європи і працюючи за спільними програмами і кожне окремо з урахуванням специфіки попиту на продукцію виробничого, військового та споживчого призначення.
У Японії розвиток інформаційно-індустріального комплексу розглядається як найважливіше джерело економічного зростання. Передбачається підвищення його частки в ВНП з 6,5% в 1984 р. до 20% до 2000 р. головним чином на основі зростання експорту. Вже зараз Японія займає провідні позиції з експорту мікроелектронних компонентів та електронної споживчої техніки. Для Японії стримуючим фактором подальшого нарощування експорту ЕОМ є домінування США на ринках комп'ютерних послуг, тому стратегічний вибір Японії в перспективі пов'язаний з розвитком саме цього напрямку. Такий вибір підтримується високим рівнем наукових досліджень (10 провідних фірм країни вкладають у НДДКР в даній області суму, рівну витратам 100 провідних компаній США на ті ж цілі). Зазначена концентрація ресурсів, на думку експертів, практично гарантує Японії провідні позиції за основними новітніх напрямків розвитку даного комплексу.

В останні десятиліття XX в. загострилася конкурентна боротьба в галузі техніки і технології одержання зображень високої чіткості, перші зразки яких випробувані в США, Японії, Франції та Великобританії. Прорив у цьому напрямку означав би формування нового споживчого ринку теле-та відеоапаратури, медичного обладнання з моніторами, що дозволяють стежити за реальними процесами в організмі людини, інженерних систем для конструкторів і проектувальників, що працюють з об'єктами високої складності, військових систем електронного стеження і т.д . Виробництво масової стандартної продукції дасть серйозний поштовх розвитку мікроелектроніки - постачальника основних структурних компонентів, у чому дуже зацікавлені США і країни Західної Європи. Попереду гостра боротьба за розширення ринків збуту, що забезпечують економічно ефективні масштаби виробництва.
Ще один перспективний ринок для нових видів інформаційних технічних пристроїв і технологій - проведення комплексної автоматизації підприємств, що охоплює як виробничий цикл, так і систему діловодства, зв'язки з постачальниками і споживачами готової продукції. Незважаючи на великі інвестиції, реалізовані в матеріальному виробництві з цією метою (в США до 40% інвестицій в основний капітал у 80-ті роки), рівень і темпи комплексної автоматизації в даний час виявилися істотно нижче, ніж це передбачалося за прогнозними оцінками минулого десятиліття. Реальну складність і вартість перебудови на новій техніко-технологічній базі структури управління виробництвом, збутом, перепідготовки кадрів, зміни системи стандартів фахівці недооцінили. В даний час можна говорити лише про створення окремих анклавів комплексної автоматизації в ряді галузей - автомобільної, нафтопереробної, авіаційно-космічної промисловості. Однак повільний, але неухильний процес розвитку мережевих інформаційних структур, завершення процесів внутрішньої комп'ютеризації у фірмах великого і дрібного бізнесу вже на початку наступного століття можуть призвести до лавиноподібний автоматизації в господарстві розвинених країн.
У більш віддаленій перспективі найбільші результати і досягнення інформатики будуть пов'язані з розробкою техніки і технології штучного інтелекту для охорони здоров'я, освіти і соціального забезпечення. Тим самим ще раз підтверджується точка зору, згідно з якою перше десятиліття XXI в. пройде під знаком інформатизації всіх сфер суспільної діяльності. Очевидно значення цього висновку для Росії. При визначенні пріоритетів державної наукової політики, виборі державних науково-технічних програм, що фінансуються з бюджету, поглибленні процесів конверсії необхідно розуміти, що ставка саме на інформаційні технології дасть, навіть за інших рівних умов, набагато більший виграш, ніж будь-яка інша технологія, з усіх точок зору - чисто технічної, економічної, соціальної і навіть політичної.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Деякі шляхи і методи практичного втілення наукових і технічних новацій. Прорив в інформаційних технологія "
 1. 2.1. Необмежена комунікація: якісне ускладнення світу
  науково-технічну революцію середини 50-х років. Остання була викликана проривом розроблених в ході Другої Світової і на початку «холодної» війн нових технологічних принципів у «громадянське»
 2. Стаття 6. Державна підтримка малого підприємництва
  науково-технічних розробок і технологій ... підтримка зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів малого підприємництва, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково-технічних, виробничих, інформаційних зв'язків із зарубіжними державами; організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих
 3. Сутність науково-технічного потенціал
  практичному використанню (впровадженню у виробництво). У процесі практичного освоєння нововведень відбувається матеріалізація науково-технічного потенціалу. Таким чином, науково-технічний потенціал, з одного боку, характеризує реальні можливості держави використовувати об'єктивні досягнення науково-технічного прогресу, а з іншого - ступінь безпосередньої участі в ньому.
 4. Міжнародні інформаційні агентства: автоматизований комп'ютерний технічний аналіз
  інформаційних системи. У першу чергу це - інформаційна організація Рейтер, що отримало широке розповсюдження завдяки якісній інформаційній базі і наявності дилінгу-вої системи, що дозволяє в режимі реального часу проводити операції на товарних і фінансових ринках. Менш поширені в Росії інформаційні системи Доу-Джонс Телерейт, Блумберг і Тенфор. Частково це пояснюється
 5. Процеси інтеграції в сфері НТ
  науково-технічного прогресу (НТП) все більш тісно пов'язується з оцінкою тенденцій у соціально-економічній сфері. І якщо донедавна технологічна складова розглядалася як домінанта, в значній мірі визначає довгострокові тренди, то зараз її аналіз все більш тісно пов'язується з факторами соціального, політичного, культурного характеру. За наявними оцінками,
 6. Г. Науково-технічні фактори
  науково-технічні зміни відбуваються в навколишньому регіональну економічну систему середовищі, як вони пов'язані з випускається в рамках регіону продукцією (надаються послугами)? 2. Які нові товари, послуги можуть і повинні пропонувати економічні суб'єкти, розташовані в регіоні, своїм споживачам з урахуванням науково-технічного
 7. 4. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
  методах вирішення проблеми, областях застосовності результатів, вплив на суміжні галузі науки. Технічна цінність характеризується рівнем технічних характеристик (надійності, довговічності, продуктивності і т.п.), конкурентоспроможністю, значенням для співробітництва країн і фірм. Прикладна цінність виражається в можливості і сферах застосування результату в народному господарстві або на
 8. Спільна науково-технічна політика
  науково-технічної діяльності на основі розробки і прийняття «рамкових комплексних програм ». Всього їх три. Нині (з 1995 р. по 2000 р.) реалізується третій комплексна програма. Усі вони спрямовані на посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітніх технологій на світовому ринку на противагу США і Японії. В даний час науково-технічна політика зведена в ранг
 9. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009
  практичної організації господарських зв'язків. Зміст підручника відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти. Для студентів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться
 10. Інформаційно-аналітична функція
  методи і статистика. Управлінська діяльність з реалізації інформаційно-аналітичної функції - це не просто певний набір технічних операцій, а струнка система процедур, здійснюваних суб'єктом управління, як керівником, так і спеціально створеним в цих цілях апаратом. Основна мета системи інформаційного забезпечення суб'єкта управління - постачання достовірної
 11. Частина 4. КРИЗА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
  деякі з яких здійснюють широкомасштабні експансії, взаємодія яких і визначатиме розвиток людства. Найбільшу увагу при цьому приділяється найбільш динамічному і найменш відомому в Росії учаснику глобальної конкуренції - Китаю. У дванадцятій главі розглядається стрижневий елемент кризи глобалізації - структурна криза розвинених економік, що означає,
 12. Структурні зрушення
  технічну базу, пов'язану з впровадженням електронної техніки, супутників зв'язку, волоконно- оптичних кабелів, цифрової технології, що призвело до різкого розширення переліку інформаційних послуг. Впровадження нової техніки і технології призвело не тільки до зростання обсягу послуг зв'язку, а й до зниження витрат виробництва внаслідок збільшення передавальних потужностей. В результаті конкуренція на світовому
 13. РАДЯНСЬКИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА
  практичним втіленням еко-номічного теорії Маркса. Це твердження, проте, не повною мірою відповідає
 14. Науково-технічний прогрес (технічний прогрес)
    наукові досягнення за останні два століття відбулися в технології виробництва продукції і особливо машин і устаткування. Англійський економіст, лауреат Нобелівської премії Джон Хікс запропонував ділити технічний прогрес на нейтральний, трудосберегающий і капіталосберегающій. Нейтральний технічний прогрес забезпечує одночасне підвищення продуктивності праці і капіталу. Трудосберегающий
© 2014-2022  epi.cc.ua