Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
І.А. Спиридонов. Світова економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

4. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Особливо можна виділити науково-технічне співробітництво, яке здійснюється у вигляді спільних програм науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт шляхом об'єднання наукових, фінансових і матеріальних ресурсів, створення спільних науково-дослідних груп фахівців чи організацій.
Найбільш раціональні та ефективні форми цієї співпраці:
| створення спільних науково-дослідних центрів, бюро, лабораторій для використання новітніх науково-технічних ідей, конструювання, маркетингових досліджень і техніко-економічних розрахунків;
| спільні експерименти в області вдосконалення діючої техніки і технології з метою поліпшення техніко-економічних показників роботи фірми;
| спільні вишукування та вивчення закордонного досвіду в області організації виробництва і праці;
| поточна координація та консультації з питань науково-технічної політики;
| організація підготовки кваліфікованого дослідницького персоналу.

Особливо важливим для науково-технічного співробітництва є аналіз його ефективності. Ефективність отриманих наукових результатів розглядається в декількох аспектах.
Теоретична цінність полягає в методах вирішення проблеми, областях застосовності результатів, вплив на суміжні галузі науки.
Технічна цінність характеризується рівнем технічних характеристик (надійності, довговічності, продуктивності і т.п.), конкурентоспроможністю, значенням для співробітництва країн і фірм.
Прикладна цінність виражається в можливості і сферах застосування результату в народному господарстві або на фірмі, масштабах впровадження, наявності побічних результатів. Перспективність заходу оцінюється часом, протягом якого можна ефективно використовувати результат.
Передбачувана вартість розробок включає витрати на наукові дослідження, підготовку спеціалістів, створення та встановлення необхідного обладнання, на інформаційне забезпечення.
Час розробки складається з часу на підготовку матеріально-технічної бази досліджень та їх проведення, на отримання та перевірку результатів, на впровадження.
Імовірність реалізації планів і результатів розробки пов'язана з відповідністю наукової та матеріальної бази розроблюваної проблемі, з правильністю обраної форми співробітництва. Економічна ефективність впровадження результатів визначається чистим ефектом (прибутком), термінами окупності, конкурентоспроможністю за економічними показниками національного і світового рівня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО "
 1. Процеси інтеграції в сфері НТ
  міжнародних інформаційних мереж, глобальна дифузія нововведень, здійснюваних транснаціональними корпораціями, політичні зміни в державах Східної Європи та колишнього СРСР - все це призводить до необхідності серйозного перегляду колишніх концепцій міжнародного науково-технічного розвитку та співробітництва, можливості побачити в них нові кордони і
 2. Спільна науково-технічна політик
  науково-технічної діяльності. Першим кроком було прийняття «рамкової» комплексної програми (1984-1987), яка вводила середньострокове планування науково-технічної діяльності ЄС. Однак основоположним у розробці єдиної науково-технічної стратегії стало прийняття в 1989 р. другий, а потім і діяла з 1995 по 2000 р. третій комплексних програм. Вони були націлені на підтримку та
 3. Основні форми міжнародного виробничого співробітництв
  міжнародної спеціалізації, як правило, відображає досить високий рівень розвитку міжнародних інтеграційних процесів і зв'язків між фірмами різних країн. Характерні ознаки виробничого співробітництва: | довгостроковість, стабільність і регулярність економічних відносин між партнерами; | наявність в якості безпосередніх суб'єктів виробничої кооперації промислових
 4. Науково-технічна політик
  науково-технічного співпраці вже зараз виходять за рамки національних інтересів, стають предметом вироблення взаємоприйнятної політики як на двосторонній, так і на багатосторонній основах. У майбутньому цей процес посилиться, а його результатом стане якісна зміна поняття «національна безпека». Головною умовою безпеки будь-якої соціально-економічної системи стає її
 5. РЕЗЮМЕ
  міжнародне співтовариство протягом більш ніж півстоліття шукає шляхи вирішення проблем за допомогою ООН та її механізмів. Здійснюючи економічну діяльність, ООН залишається перш за все політичної Організацією, що проявляється, в чому, у сфері економічної. Економічну діяльність координує та спрямовує ГА ООН, ЕКОСОР і Секретаріат - основні структурні підрозділи системи органів
 6. Г. Науково-технічні фактори
  науково-технічні зміни відбуваються в навколишньому регіональну економічну систему середовищі, як вони пов'язані з випускається в рамках регіону продукцією (надаються послугами)? 2. Які нові товари, послуги можуть і повинні пропонувати економічні суб'єкти, розташовані в регіоні, своїм споживачам з урахуванням науково-технічного
 7. Спільна науково-технічна політика
  науково-технічної діяльності на основі розробки і прийняття «рамкових комплексних програм». Всього їх три. Нині (з 1995 р. по 2000 р.) реалізується третій комплексна програма. Усі вони спрямовані на посилення конкурентоспроможності європейської промисловості в галузі новітніх технологій на світовому ринку на противагу США і Японії. В даний час науково-технічна політика зведена в ранг
 8. 1. Назвіть політичні та економічні фактори, oib. ределяемого необхідність і доцільність інтеграції країн СНД. 2. Назвіть основні багатосторонні угоди країн - учасниць СНД в галузі економічних взаємин. 3. Дайте характеристику основних форм виробничих-ного, науково-технічного, валютного співробітництва в СНД.

 9. Терміни і поняття
  технічне співробітництво Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації (Коесит) Експортна квота Зовнішньоторговельний мультиплікатор Зустрічна торгівля (угоди) Зовнішньоторговельна політика Протекціонізм Фритредерство Мито Платіжний баланс Торговий баланс Дефіцит платіжного балансу Сальдо (позитивне і негативне) платіжного балансу Валютний курс (обмінний,
 10. Терміни і поняття
  технічне співробітництво Коефіцієнт відносної експортної спеціалізації (Коесит) Експортна квота Зовнішньоторговельний мультиплікатор Зустрічна торгівля (угоди) Зовнішньоторговельна політика Протекціонізм Фритредерство Мито Платіжний баланс Торговий баланс Дефіцит платіжного балансу Сальдо (позитивне і негативне) платіжного балансу Валютний курс (обмінний,
 11. 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування
  міжнародної податкової класифікації (система податкової класифікації організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), податкова класифікація МВФ, класифікація системи національних рахунків (СНР), класифікація європейської системи економічних інтегрованих рахунків (ЕСЕІС)); - створення різних міжнародних організацій, що займаються питаннями оподаткування (міжнародна
 12. РЕЗЮМЕ
  міжнародних економічних і науково-технічних відносин між державами, принцип економічної недискримінації, принцип свободи вибору форм організації зовнішньоекономічних свищів, принцип невід'ємного суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами і їх економічною діяльністю, а також принципи найбільшого сприяння та національного режиму. У міжнародній
 13. Сутність науково-технічного потенціал
  науково- технічний потенціал у широкому сенсі цього поняття. Саме в цьому сенсі науково-технічний потенціал держави (промисловості, окремої галузі) можна представити як сукупність науково-технічних можливостей, що характеризують рівень розвитку даної держави як суб'єкта світового господарства і залежних від кількості та якості ресурсів, що визначають ці можливості, а також від
© 2014-2022  epi.cc.ua