Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Податкові ставкиОподаткування підакцизних товарів здійснюється за такими єдиним на території РФ податковими ставками (табл. 6.1 та 6.2) .

Таблиця 6.1. Податкові ставки підакцизних товарів (до 1 січня 2008 року)

--- --- T --- ---
| Види підакцизних товарів | Податкова ставка |
| | (у% і (або) руб. та коп. за одиницю виміру) |
+ --- --- + --- --- +
| Спирт етиловий з усіх видів сировини (у тому числі | 23 руб. 50 коп. за 1 літр безводного спирту |
| етиловий спирт-сирець з усіх видів сировини) | етилового |
+ --- --- + --- --- +
| Спиртовмісна парфюмерно- косметична про-| 0 руб. 00 коп. за 1 літр безводного етилового |
| дукция в металевій аерозольній упаковці | спирту, що міститься в підакцизних товарах |
+ --- --- + --- --- +
| Спиртовмісна продукція побутової хімії в ме-| 0 руб. 00 коп. за 1 літр безводного етилового |
| металевою аерозольній упаковці | спирту, що міститься в підакцизних товарах |
+ --- --- + --- --- +
| Алкогольна продукція (за винятком вин нату-| 162 руб. 00 коп. за 1 літр безводного етилового |
| ральних, в тому числі шампанських, ігристих, газов-| спирту, що міститься в підакцизних товарах |
| рова, шипучих, натуральних напоїв з содер-| |
| жаніем етилового спирту не більше 6% обсягу гото-| |
| виття продукції, виготовлених з виноматеріалів, | |
| вироблених без додавання етилового спирту) і | |
| спиртовмісна продукція (за винятком спір-| |
| тосодержащей парфюмерно-косметичної продукції | |
| в металевій аерозольній упаковці і спіртосо-| |
| тримає продукції побутової хімії в металевій | |
| аерозольній упаковці) | |
+ --- --- + --- --- +
| Вина натуральні (за винятком шампанських, | 2 руб. 20 коп. за 1 літр |
| ігристих, газованих, шипучих), натуральні | |
| напої з вмістом етилового спирту не більше | |
| 6% обсягу готової продукції, виготовлені з | |
| виноматеріалів, вироблених без додавання | |
| етилового спирту | |
+ --- + --- +
| Вина шампанські, ігристі, газовані, шипучі | 10 руб. 50 коп. за 1 літр |
+ --- --- + --- --- +
| Пиво з нормативним (стандартизованим) содер-| 0 руб. 00 коп. за 1 літр |
| жаніем об'ємної частки спирту етилового до 0,5% | |
| включно | |
+ - --- + - --- +
| Пиво з нормативним (стандартизованим) содер-| 2 руб. 07 коп. за 1 літр |
| жаніем об'ємної частки спирту етилового понад 0,5% | |
| і до 8,6% включно | |
+ --- --- + --- --- +
| Пиво з нормативним (стандартизованим) содер-| 7 руб. 45 коп. за 1 літр |
| жаніем об'ємної частки спирту етилового понад 8,6% | |
+ --- --- + --- --- +
| Тютюн люльковий, курильний, жувальний, соса-| 300 руб. 00 коп. за 1 кг |
| вальний, нюхальний, кальянний, за винятком | |
| тютюну, що використовується як сировина для про-| |
| изводства тютюнової продукції | |
+ --- --- + --- --- +
| Сигари | 17 руб. 75 коп. за 1 штуку |
+ --- --- + --- --- +
| Сигарілли | 217 руб. 00 коп. за 1000 штук |
+ --- --- + --- --- +
| Сигарети з фільтром | 100 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5% розрахункової |
| | вартості, що обчислюється виходячи з максимальної |
| | роздрібної ціни, але не менше 115 руб. 00 коп. за |
| | 1000 штук |
+ --- --- + --- --- +
| Сигарети без фільтра, цигарки | 45 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5% розрахункової |
| | вартості, що обчислюється виходячи з максимальної |
| | роздрібної ціни, але не менше 60 руб. 00 коп. за |
| | 1000 штук |
+ --- --- + --- --- +
| Автомобілі легкові з потужністю двигуна до | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
| 67,5 кВт (90 л. с.) включно | |
+ --- --- + --- --- +
| Автомобілі легкові з потужністю двигуна понад | 18 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
| 67,5 кВт (90 л. с.) і до 112,5 кВт (150 л. с.) | |
| включно | |
+ --- --- + --- --- +
| Автомобілі легкові з потужністю двигуна понад | 181 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
| 112,5 кВт (150 л. с), мотоцикли з потужністю | |
| двигуна понад 112,5 кВт (150 л. с.) | |
+ --- --- + --- --- +
| Автомобільний бензин з октановим числом до "80" | 2657 руб. 00 коп. за 1 т |
| включно | |
+ --- --- + --- --- +
| Автомобільний бензин з іншими октановими числами | 3629 руб. 00 коп. за 1 т |
+ --- --- + --- --- +
| Дизельне паливо | 1080 руб.
00 коп. за 1 т |
+ --- --- + --- --- +
| Моторні масла для дизельних і (або) карбюратор-| 2951 руб. 00 коп. за 1 т |
| них (інжекторних) двигунів | |
+ --- --- + --- --- +
| Прямогінний бензин | 2657 руб. 00 коп. за 1 т |
L --- --- + --- ---

Таблиця 6.2. Податкові ставки підакцизних товарів (з 1 січня 2008 року)

--- T - --- ---
| Види підакцизних товарів | Податкова ставка (у% та (або) в руб. та коп. за одиницю виміру) |
| + --- T --- --- T --- +
| | З 1 січня по | З 1 січня по | З 1 січня по |
| | 31 грудня 2008 | 31 грудня 2009 | 31 грудня 2010 |
| | включно | включно | включно |
+ --- + --- --- + --- + --- --- +
| Спирт етиловий із усіх | 25 руб. 15 коп. за 1 л | 26 руб. 80 коп. за 1 л | 28 руб. 40 коп. за 1 л |
| видів сировини (у тому числі | безводного етилового | безводного етилового | безводного етилового |
| етиловий спирт-сирець з | спирту | спирту | спирту |
| усіх видів сировини) | | | |
+ --- --- + --- + --- --- + --- +
| Спиртовмісна парфумер-| 0 руб. 00 коп. за 1 л | 0 руб. 00 коп. за 1 л | 0 руб. 00 коп. за 1 л |
| но-косметична продукція | безводного етилового | безводного етилового | безводного етилового |
| в металевій аерозоль-| спирту, що міститься в | спирту, міститься в | спирту, що міститься в |
| ної упаковці | підакцизних товарах | підакцизних товарах | підакцизних товарах |
+ --- --- + --- + --- --- + --- +
| Спиртовмісна продукцію | 0 руб. 00 коп. за 1 л | 0 руб. 00 коп. за 1 л | 0 руб. 00 коп. за 1 л |
| побутової хімії в металевих-| безводного етилового | безводного етилового | безводного етилового |
| чеський аерозольній упаков-| спирту, що міститься в | спирту , що міститься в | спирту, що міститься в |
| ке | підакцизних товарах | підакцизних товарах | підакцизних товарах |
+ --- --- + --- + --- --- + --- +
| Алкогольна продукція з | 173 руб. 50 коп. за 1 л | 185 руб. 00 коп. за 1 л | 196 руб. 00 коп. за 1 л |
| об'ємною часткою етилового | безводного етилового | безводного етилового | безводного етилового |
| спирту понад 9% (за исклю-| спирту, що міститься в | спирту, що міститься в | спирту, що міститься в |
| чением вин натуральних, в | підакцизних товарах | підакцизних товарах | підакцизних товарах |
| тому числі шампанських, иг-| | | |
| Рісто, газованих, ши-| | | |
| пучіх, натуральних напит-| | | |
| ков з об'ємною часткою ці-| | | |
| лового спирту не більше 6% | | | |
| обсягу готової продукції, | | | |
| виготовлених з вином-| | | |
| териалов, вироблених | | | |
| без додавання етилового | | | |
| спирту) і спиртовмісна | | | |
| продукція (за винятком | | | |
| спиртовмісної парфумер-| | | |
| но-косметичної продукції | | | |
| в металевій аерозоль-| | | |
| ної упаковці і спіртосо-| | | |
| тримає продукції побутової | | | |
| хімії в металевій ае-| | | |
| розольной упаковці) | | | |
+ --- - + --- + --- + --- +
| Алкогольна продукція з | 110 руб. 50 коп. за 1 л | 117 руб. 15 коп. за 1 л | 124 руб. 18 коп. за 1 л |
| об'ємною часткою етилового | безводного етилового | безводного етилового | безводного етилового |
| спирту до 9% включно | спирту, що міститься в | спирту, міститься в | спирту, що міститься в |
| (за винятком вин нату-| підакцизних товарах | підакцизних товарах | підакцизних товарах |
| ральних, в тому числі шам - | | | |
| панських, ігристих, газують-| | | |
| ванних, шипучих, натураль-| | | |
| них напоїв з об'ємною | | | |
| часткою етилового спирту не | | | |
| більше 6% обсягу готової | | | |
| продукції, виготовлених | | | |
| з виноматеріалів, вироб-| | | |
| наведених без завантаження | | | |
| етилового спирту) | | | |
+ --- --- + --- + --- --- + --- +
| Вина натуральні (за позов-| 2 руб. 35 коп. за 1 л | 2 руб. 50 коп. за 1 л | 2 руб. 70 коп. за 1 л |
| лючением шампанських, иг-| | | |
| Рісто, газованих, ши-| | | |
| пучіх), натуральні напит-| | | |
| ки з об'ємною часткою етіло - | | | |
| вого спирту не більше 6% | | | |
| обсягу готової продукції, | | | |
| виготовлених з віномате-| | | |
| ріалів, вироблених без | | | |
| додавання етилового спир-| | | |
| та | | | |
+ --- + - --- + --- + --- --- +
| Вина шампанські, ігристі, | 10 руб. 35 коп. за 1 л | 11 руб. 20 коп. за 1 л | 11 руб. 87 коп. за 1 л |
| газовані, шипучі | | | |
+ --- --- + --- + --- --- + --- +
| Пиво з нормативним (стан-| 0 руб. 00 коп. за 1 л | 0 руб.
00 коп. за 1 л | 0 руб. 00 коп. за 1 л |
| дартізірованним) утримуючи- | | | |
| ням об'ємної частки спирту | | | |
| етилового до 0,5% включи-| | | |
| тельно | | | |
+ --- + --- --- + --- + --- --- +
| Пиво з нормативним (стан-| 2 руб. 74 коп. за 1 л | 2 руб. 92 коп . за 1 л | 3 руб. 09 коп. за 1 л |
| дартізірованним) утримуючи-| | | |
| ням об'ємної частки спирту | | | |
| етилового понад 0,5% і до | | | |
  | 8,6% включно | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Пиво з нормативним (стан-| 8 руб. 94 коп. За 1 л | 9 руб. 52 коп. За 1 л | 10 руб. 09 коп. За 1 л |
  | Дартізірованним) утримуючи-| | | |
  | Ням об'ємної частки спирту | | | |
  | Етилового понад 8,6% | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Тютюн люльковий, курітелей-| 300 руб. 00 коп. за | 300 руб. 00 коп. за | 300 руб. 00 коп. за |
  | Ний, жувальний, соса-| 1 кг | 1 кг | 1 кг |
  | Вальний, нюхальний, ка-| | | |
  | Льяна (за винятком | | | |
  | Тютюну, використовуваного в | | | |
  | Якості сировини для вироб-| | | |
  | Ництва тютюнової продук-| | | |
  | Ції) | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Сигари | 17 руб. 75 коп. за 1 | 17 руб. 75 коп. за 1 | 17 руб. 75 коп. за 1 |
  | | Шт. | Шт. | Шт. |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Сигарілли | 232 руб. 00 коп. за | 247 руб. 00 коп. за | 262 руб. 00 коп. за |
  | | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Сигарети з фільтром | 120 руб. 00 коп. за | 145 руб. 00 коп. за | 178 руб. 00 коп. за |
  | | 1000 шт. + 5,5% розрахунок-| 1000 шт. + 6,% розрахунок-| 1000 шт. + 6,5% розрахунок-|
  | | Ної вартості, обчислюють | ної вартості, обчислюють | ної вартості, обчислюють |
  | | Емой виходячи з максі-| емой виходячи з максі-| емой виходячи з максі-|
  | | Мальной роздрібної ціни, | мальной роздрібної ціни, | мальной роздрібної ціни, |
  | | Але не менше 142 руб. 00 | але не менше 172 руб. 00 | але не менше 210 руб. 00 |
  | | Коп. за 1000 шт. | Коп. за 1000 шт. | Коп. за 1000 шт. |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Сигарети без фільтра, па-| 55 руб. 00 коп. за 1000 | 70 руб. 00 коп. за 1000 | 90 руб. 00 коп. за 1000 |
  | Піроси | шт. + 5,5% розрахункової | шт. + 6% розрахункової | шт. + 6,5% розрахункової |
  | | Вартості, що обчислюється | вартості, що обчислюється | вартості, що обчислюється |
  | | Виходячи з максимальної | виходячи з максимальної | виходячи з максимальної |
  | | Роздрібної ціни, але не | роздрібної ціни, але не | роздрібної ціни, але не |
  | | Менше 72 руб. 00 коп. | Менше 90 руб. 00 коп. | Менше 115 руб. 00 коп. |
  | | За 1000 шт. | За 1000 шт. | За 1000 шт. |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Автомобілі легкові з | 0 руб. 00 коп. за 0,75 | 0 руб. 00 коп. за 0,75 | 0 руб. 00 коп. за 0,75 |
  | Потужністю двигуна до | кВт (1 л. С.) | КВт (1 л. С.) | КВт (1 л. С.) |
  | 67,5 кВт (90 л. С.) | | | |
  | Включно | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Автомобілі легкові з | 19 руб. 26 коп. за 0,75 | 21 руб. 00 коп. за 0,75 | 22 руб. 00 коп. за 0,75 |
  | Потужністю двигуна понад | кВт (1 л. С.) | КВт (1 л. С.) | КВт (1 л. С.) |
  | 67,5 кВт (90 л. С.) І до | | | |
  | 112,5 кВт (150 л. С.) | | | |
  | Включно | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Автомобілі легкові з | 194 руб. 00 коп. за | 207 руб. 00 коп. за | 220 руб. 00 коп. за |
  | Потужністю двигуна понад | 0,75 кВт (1 л. С.) | 0,75 кВт (1 л. С.) | 0,75 кВт (1 л. С.) |
  | 112,5 кВт (150 л. С.), | | | |
  | Мотоцикли з потужністю | | | |
  | Двигуна понад 112,5 кВт | | | |
  | (150 л. С.) | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Автомобільний бензин з | 2657 руб. 00 коп. за | 2657 руб. 00 коп. за | 2657 руб. 00 коп. за |
  | Октановим числом до "80" | 1 т | 1 т | 1 т |
  | Включно | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Автомобільний бензин з | 3629 руб. 00 коп. за | 3629 руб. 00 коп. за | 3629 руб. 00 коп. за |
  | Іншими октановими числами | 1 т | 1 т | 1 т |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Дизельне паливо | 1080 руб. 00 коп. за | 1080 руб. 00 коп. за | 1080 руб. 00 коп. за |
  | | 1 т | 1 т | 1 т |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Моторні масла для дизель-| 2951 руб. 00 коп. за | 2951 руб. 00 коп. за | 2951 руб. 00 коп. за |
  | Них і (або) карбюраторних | 1 т | 1 т | 1 т |
  | (Інжекторних) двигунів | | | |
  + --- + --- - + --- + --- +
  | Прямогінний бензин | 2657 руб. 00 коп. за | 2657 руб. 00 коп. за | 2657 руб. 00 коп. за |
  | | 1 т | 1 т | 1 т |
  L --- + --- - + --- + ---

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Податкові ставки"
 1. 3.2.4. Капіталізація за розрахунковими моделям
    податкову ставку. Ставка дисконту - це необхідна норма прибутку на вкладений капітал, яка представляє собою відношення поточної вартості одержуваного за кожний період доходу до витрат на капітал. Вартість нерухомості висока і для її придбання, реалізації інвестиційних проектів потрібно залучення позикового капіталу. Відповідно з цією обставиною ставка дисконту включає
 2. НАЙНИЖЧІ ПОДАТКИ
    податків є бездіяльні фабрики, продані за недоїмки ферми і натовпи голодних людей, що бродять по вулицях у марних пошуках роботи. Франклін Рузвельт, мова в Піттсбурзі 19 жовтня 1932 Високі податкові ставки, забираючи у людей значну частину їх доходу, позбавляють їх тим самим стимулу до роботи і продуктивному використанню ресурсів. Особливо важлива гранична податкова
 3. Макроекономічні моделі та їх показники
    податкові ставки, величина трансфертів, облікова ставка відсотка, норма обов'язкових резервів, грошова база, які, як правило, в макроекономічних моделях є екзогенними. Важлива особливість макроекономічних змінних полягає в тому, що вони діляться на дві групи: показники потоків і показники запасів. Потік - це кількість за певний період часу. У макроекономіці, як
 4. Податкова система та її принципи
    податків ». Податок - це примусове вилучення державою у домогосподарств і фірм певної суми грошей не в обмін на товари і послуги (без жодного зустрічного задоволення). Податки з'являються з виникненням держави, оскільки являють собою основне джерело доходів держави. Держава повинна мати кошти для виконання своїх функцій, основними з яких є: 1)
 5. Види податків
    податків: прямі і непрямі. Прямий податок - це податок на певну грошову суму (дохід, спадок, грошову оцінку майна і т. п.). До прямих податків відносяться прибутковий податок, податок на прибуток, податок на спадщину, податок на майно, податок з власників транспортних засобів та ін Особливістю прямого податку є те, що платник податків і налогоносітель - це один і той же агент.
 6. Три групи найважливіших макроекономічних показників
    податків прямих податки непрямі не пов'язані безпосередньо з доходом чи майном платника податків, тобто фізичної або юридичної особи, на яку законом покладено обов'язок сплачувати податок. Таким особою зазвичай є виробник або продавець товарів і послуг. Тут податковий тягар через механізм цін може перекладатися на іншу особу, яким зазвичай виступає покупець товарів і
 7. Податкова система
    податків, зборів, мита та інших платежів, а також форм і методів їх побудови. Податкова система будується на певних принципах, найважливіші з яких сформульовані ще А. Смітом, а саме принцип нейтральності, справедливості і простоти розрахунку. Нейтральність податкової системи полягає в забезпеченні рівних податкових стандартів для податкових платників. На жаль, в країнах з
 8. Типи фіскальної політики
    податків вводяться автоматично Громадські роботи Зміна трансфертних платежів Маніпулювання податковими ставками Вбудовані стабілізатори Зміни в податкових надходженнях Допомоги по безробіттю та інші соціальні виплати Субсидії фермерам Типи, види та інструменти фіскальної політики - пристрасть до
 9. Податковий мультиплікатор
    податкова ставка. Подібно інвестицій та державним витратам, податки також призводять до виникнення мультиплікаційного ефекту. Мультиплікативно вплив на рівноважний рівень надає і зміна податків ДГ (рис. 15.7). Якщо податкові відрахування знижуються на Д Т, то наявний дохід Yd (Yd=YT) зростає на величину ДГ. Споживчі витрати відповідно збільшуються на
 10. Висновки
    податків: прямі і непрямі; реальні та особисті; фіксовані (тверді), прогресивні, пропорційні і регресивні; умовно постійні та умовно змінні; федеральні і місцеві; загальні та спеціальні. 7. Від податків слід відрізняти податкову систему - сукупність стягнутих у державі податків, зборів, мита та інших платежів, а також форм і методів їх побудови. Найважливіші принципи
© 2014-2022  epi.cc.ua