Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
В. Скрипниченко. Податки та оподаткування., 2007 - перейти до змісту підручника

Податкові санкціїПодаткова санкція є мірою відповідальності за вчинення податкового правопорушення.
Податкові санкції встановлюються і застосовуються у вигляді грошових стягнень (штрафів) у розмірах, передбачених статтями НК.
При наявності хоча б одного пом'якшує відповідальність обставини розмір штрафу підлягає зменшенню не менше, ніж у два рази в порівнянні з розміром, встановленим НК за вчинення податкового правопорушення.
За наявності обставини, передбаченого НК, розмір штрафу збільшується на 100%.
При вчиненні однією особою двох і більше податкових правопорушень податкові санкції стягуються за кожне правопорушення окремо без поглинання менш суворої санкції більш суворою.
Сума штрафу, присудженого платнику податків, платнику зборів або податковому агенту за порушення законодавства про податки і збори, що призвело заборгованість з податку або збору, підлягає перерахуванню з рахунків платника податків, платника зборів або податкового агента тільки після перерахування в повному обсязі цієї суми заборгованості та відповідних пенею, в черговості, встановленої цивільним законодавством РФ.
Позовна заява про стягнення штрафу з організації або індивідуального підприємця у випадках, передбачених НК, може бути подано податковим органом протягом шести місяців після закінчення терміну виконання вимоги про сплату штрафу. Пропущений з поважної причини термін подання зазначеного позовної заяви може бути відновлений судом.
У разі відмови в порушенні або припинення кримінальної справи, але за наявності податкового правопорушення термін подачі позовної заяви обчислюється з дня отримання податковим органом постанови про відмову в порушенні або про закриття кримінальної справи.
Податкова відповідальність платників перерахована в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Податкова відповідальність

--- T --- ---
| Податкові правопорушення | Податкові санкції (штрафи) |
+ --- --- + --- --- +
| Порушення строку постановки на облік | Штраф 5000 руб. (Більше 90 днів - 10 000 руб.) |
+ --- --- + --- --- +
| Ухилення від постановки на облік | Штраф у розмірі 10% від отриманих доходів, але не менше |
| | 20 000 руб. (Більше 90 днів - 20%, не менше 40 000 руб.) |
+ --- --- + --- --- +
| Порушення строку надання відомостей-| Штраф 5000 руб.
¦
| Ний про відкриття і закриття рахунку в | |
| банку | |
+ --- --- + --- --- +
| Неподання податкової декларації | За кожний повний або неповний місяць штраф 5% суми податку, |
| | підлягає сплаті на основі цієї декларації, за кожний |
| | повний або неповний місяць з дня, встановленого для її |
| | подання, але не більше 30% зазначеної суми та не менше |
| | 100 руб. |
| | Неподання податкової декларації до податкового органу в |
| | протягом більше 180 днів - штраф у розмірі 30% суми податку, |
| | підлягає сплаті на основі цієї декларації, і 10% суми |
| | податку, що підлягає сплаті на основі цієї декларації, за |
| | починаючи з 181-го дня |
+ --- --- + --- --- +
| Грубе порушення правил обліку доходів | 1. Протягом одного податкового періоду - штраф 5000 руб. |
| І витрат і об'єктів оподаткування | 2. Протягом більше одного податкового періоду - штраф 15 000 |
| | руб. |
| | 3. При заниженні доходу - штраф 10% від суми несплаченого |
| | податку, але не менше 15 000 руб. |
+ --- + --- --- +
| Несплата або неповна сплата сум | 1. Вина з необережності - штраф 20% від несплаченої |
| податку | суми податку |
| | 2. Навмисна вина - 40% від несплачених сум податку |
+ --- --- + --- --- +
| Невиконання податковим агентом зобов'язаний-| Штраф - 20% від суми, що підлягає утриманню і перерахуванню |
| ності по перерахуванню податків | |
+ --- --- + --- --- +
| Недотримання порядку володіння, користу-| Штраф 10 000 руб.
¦
| Вання та (або) розпорядження майном, | |
| на яке накладено арешт | |
+ --- --- + --- --- +
| Неподання відомостей про платника | Для юридичних осіб - 5000 руб., за кожен документ - 50 |
| тельщікамі і документах | руб. |
+ --- + --- --- +
| Відповідальність свідка | 1. Неявка без поважних причин - штраф 1000 руб. |
| | 2. Відмова від дачі показань - 3000 руб. |
+ --- + --- --- +
| Відмова експерта, перекладача або | 1. Відмова - штраф 500 руб. |
| Спеціаліста від участі у проведенні | 2. Дача неправдивого висновку або перекладу - 1000 руб. |
| Податкової перевірки, дача завідомо | |
| неправдивого висновку або помилкового | |
| перекладу | |
+ --- + --- --- --- +
| Неправомірне неповідомлення відомостей | Штраф - 1000 руб. |
| Податковому органу | Якщо діяння скоєно повторно протягом року - 5000 руб. |
L --- + --- ---

Під грубим порушенням правил обліку доходів і витрат і об'єктів оподаткування розуміється відсутність або первинних документів, або рахунків-фактур, або регістрів бухгалтерського обліку, систематичне (два рази і більше протягом календарного року) несвоєчасне або неправильне відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у звітності господарських операцій, грошових коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових вкладень платника податків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Податкові санкції "
 1. Питання 2. Податковий кодекс - правова основа податкової системи Російської Федерації
  податкова реформа. У третє тисячоліття Росія вступила з Податковим кодексом, і це вперше за всю історію російської державності. Податковий кодекс Російської Федерації складається з двох частин - загальної та спеціальної. Створена абсолютно нова основа правового регулювання податкової системи в період переходу до ринкової економіки. Частина перша НК РФ, прийнята Федеральним законом від 31 липня
 2. Питання 3 Ставки податку на додану вартість. Пільги з податку
  податкові органи вважають, що знову зареєстровані організації або підприємці не можуть отримати звільнення відразу ж. Це право може бути надано не раніше ніж через три місяці після реєстрації. До того ж за новою редакцією статті 145 НК РФ платник податків для отримання звільнення повинен представити виписку з бухгалтерського балансу. А значить, на думку податкових органів, до
 3. Питання 2 Єдиний соціальний податок (внесок) і його роль у реалізації соціальної політики
  податкової бази з введенням регресивної шкали оподаткування) , скорочується звітність, вводиться єдиний порядок застосування фінансових санкцій та скорочується кількість перевірок платників. Слід зазначити, що єдиний соціальний податок не передбачає сплату його частини в ГФЗН РФ. Не варто побоюватися того, що з ліквідацією Фонду зайнятості трудящі позбудуться посібників, виплачуваних за рахунок коштів
 4. 3.3 Система податкового адміністрування
  податків і зборів підсистема оподаткування покликана забезпечувати формування податкових доходів , а підсистема податкового адміністрування - повинна забезпечувати контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати (утримання та перерахування) податків і зборів. Податкове адміністірірованіе це діяльність уповноважених державою органів щодо забезпечення контролю за
 5. 4.3. Права та обов'язки суб'єктів податкових відносин
  податків достроково. Прав і обов'язків платників податків і платників зборів присвячена гл. 3 НК РФ. Відповідно до ст. 21 НК РФ платники податків (платники зборів, податкові агенти) мають право: - отримувати від податкових органів за місцем обліку безкоштовну інформацію про діючі податки і збори, законодавстві про податки і збори і про інших актах, що містять норми законодавства про
 6. 1. Рівень оподаткування у світовій економіці
  податкового тягаря (рівень оподаткування) - центральна макроекономічна проблема будь-якої держави. Думка про те, що чим нижче рівень податкового тягаря, тим стрімкіше і динамічніше розвивається економіка держави, на сьогоднішній день, абсолютно неспроможне. До податкових реформ «рейганоміки» сьогодні ставлення неоднозначне, і податкова теорія постулат «низькі податки - висока
 7. Завдання для самостійного вивчення студентами загальних принципів податкового адміністрування в зарубіжних країнах
  податкової сфері (на прикладі країн США, Німеччини, Великобританії, Японії та Китаю). 2. Охарактеризуйте форми організації податкового контролю в зарубіжних країнах (на прикладі країн США, Німеччини, Франції). 3. Охарактеризуйте існуючі підходи (американський і європейський) до застосування податкових санкцій за вчинення податкових правопорушень у зарубіжних країнах. На прикладі країн США, Німеччини
 8. Тема 25 Організація податкового контролю в індустріально розвинених країнах
  податкового контролю в країнах з розвиненою ринковою економікою. 2. Процедура проведення та види податкових перевірок у США, Німеччині, Франції. 3. Види відповідальності за податкові правопорушення. Основні підходи до застосування податкових санкцій - американський і європейський, їх характеристика. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання
 9. 85. ПОДАТКОВІ САНКЦІЇ
  податкового правопорушення. Податкові санкції встановлюються і застосовуються у вигляді грошових стягнень (штрафів). Податкові санкції застосовуються як відповідна міра, що відображає негативну реакцію держави на податкове правопорушення. При цьому податкова відповідальність завжди носить публічно-правовий характер, що зумовлено суспільно значимою, публічно-правовою природою податкових правовідносин.
 10. 4. Податкові правопорушення і відповідальність за їх вчинення. Оскарження актів податкових органів
  податкового агента та інших осіб, за яке НК встановлено відповідальність. Відповідальність за вчинення податкових правопорушень несуть організації та фізичні особи у випадках, передбачених главами 16 і 18 НК. Фізична особа може бути притягнута до податкової відповідальності з 16-річного віку. Непереборні сумніви у винуватості особи, яка притягається до відповідальності, тлумачаться на
© 2014-2022  epi.cc.ua